Hướng dẫn giải bài 5: Luyện tập: tính chất hóa học của oxit cùng axit, sách giáo khoa chất hóa học 9. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 21 sgk hóa học 9 bao hàm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … tất cả trong SGK sẽ giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 trang 21


I – kiến thức cần nhớ

1. đặc thù hóa học của oxit

*

2. đặc thù hóa học tập của axit

*

Dưới đấy là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 21 sgk hóa học 9. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

II – bài xích tập

hijadobravoda.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức trả lời những câu hỏi, giải những bài tập hóa học 9 kèm bài bác giải, câu trả lời cụ thể bài 1 2 3 4 5 trang 21 sgk chất hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài bác giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

1. Giải bài bác 1 trang 21 sgk chất hóa học 9

Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O,CO2. Hãy cho biết thêm những oxit nào tác dụng được với

a) nước?

b) axit clohiđric?

c) natri hiđroxit?

Viết những phương trình hóa học.


Bài giải:

a) hầu như oxit công dụng với nước là: SO2, Na2O, CO2

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) mọi oxit công dụng với HCl là CuO, Na2O

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O


c) phần nhiều oxit công dụng với natri hiđroxit là SO2 và CO2

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

2. Giải bài xích 2 trang 21 sgk hóa học 9

Những oxit nào dưới đây hoàn toàn có thể điều chế bằng

a) làm phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học

b) phản nghịch ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? viết phương trình hóa học.


(1) H2O; (2) CuO; (3) Na2O;

(4) CO2; (5) P2O5

Bài giải:

a) Cả 5 oxit đã đến đều rất có thể điều chế bởi phản ứng hóa hợp, vì những nguyên tố H, Cu, Na, p đều tác dụng được cùng với oxi.

2H2 + O2 (oversett^0 ightarrow) 2H2O

2Cu + O2 (oversett^0 ightarrow) 2CuO


4Na + O2 (oversett^0 ightarrow) 2Na2O

4P + 5O2 (oversett^0 ightarrow) 2P2O5

C + O2 (oversett^0 ightarrow) CO2

b) các oxit CuO, CO2, H2O có thể được điều chế bởi phản ứng phân hủy

Thí dụ: Cu(OH)2 (oversett^0 ightarrow) CuO + H2O

CaCO3 (oversett^0 ightarrow) CaO + CO2


3. Giải bài xích 3 trang 21 sgk chất hóa học 9

Khí CO được sử dụng làm hóa học đốt vào công nghiệp, tất cả lẫn tạp chất là các khí SO2 và CO2. Làm núm nào hoàn toàn có thể loại vứt được hồ hết tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền tốt nhất ?

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

Để loại bỏ SO2 và CO2 ta sử dụng dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ tốt tiền độc nhất là hỗn hợp nước vôi trong Ca(OH)2. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị kêt nạp hết do gồm phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

Khí co không bội phản ưng, thoát ra và được thu lấy.

4. Giải bài xích 4 trang 21 sgk hóa học 9

Cần đề nghị điều chế một lượng muối hạt đồng (II) sunfat. Cách thức nào dưới đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

a) Axit sunfuric tính năng với đồng (II) oxit.

b) Axit sunfuric đặc chức năng với sắt kẽm kim loại đồng.

Giải thích các câu trả lời.

Bài giải:

a) H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O (1)

b) Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O (2)

Giả sử nên điều chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4 = nCuSO4 = a mol

Theo pt (2) nH2SO4 = 2.nCuSO4 = 2a mol

Do đó để tiết kiệm ngân sách và chi phí ta phải theo bội phản ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 sử dụng thấp hơn ở phản bội ứng (2).

5. Giải bài 5 trang 21 sgk chất hóa học 9


Hãy thực hiện những đổi khác hóa học sau bằng phương pháp viết hồ hết phương trình hóa học.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Dịch Sang Tiếng Anh Mới Nhất, Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Tiếng Anh Mới Nhất

(Ghi đk của phản ứng, nếu như có.)

*

Bài giải:

Phương trình làm phản ứng:

(egingathered(1),S + O_2xrightarrowt^0SO_2 uparrow hfill \(2),2SO_2 + O_2xrightarrowt0,V_2O_52SO_3 hfill \(3),SO_2 + Na_2OxrightarrowNa_2SO_3 hfill \(4),SO_3 + H_2OxrightarrowH_2SO_4 hfill \(5),2H_2SO_4(đặc) + Cuxrightarrowt^0CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O hfill \(6),SO_2 + H_2OundersetoversetlongleftrightarrowH_2SO_3 hfill \(7),H_2SO_3 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_3 + 2H_2O hfill \(8),Na_2SO_3 + 2HClxrightarrow2NaCl + H_2O + SO_2 hfill \(9),H_2SO_4 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_4 + 2H_2O hfill \(10)Na_2SO_4 + BaCl_2xrightarrowBaSO_4 + 2NaCl hfill \endgathered )

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 21 sgk hóa học 9 rất đầy đủ và gọn nhẹ nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học lớp 9 thật tốt!

“Bài tập nào khó đã có hijadobravoda.com“


This entry was posted in hóa học lớp 9 và tagged bài bác 1 trang 21 hóa 9, bài bác 1 trang 21 sgk Hóa 9, bài 1 trang 21 sgk hóa học 9, bài 2 trang 21 hóa 9, bài xích 2 trang 21 sgk Hóa 9, bài bác 2 trang 21 sgk chất hóa học 9, bài bác 3 trang 21 hóa 9, bài 3 trang 21 sgk Hóa 9, bài bác 3 trang 21 sgk hóa học 9, bài xích 4 trang 21 hóa 9, bài xích 4 trang 21 sgk Hóa 9, bài xích 4 trang 21 sgk hóa học 9, bài bác 5 trang 21 hóa 9, bài xích 5 trang 21 sgk Hóa 9, bài bác 5 trang 21 sgk chất hóa học 9, câu 1 trang 21 hóa 9, Câu 1 trang 21 sgk Hóa 9, câu 2 trang 21 hóa 9, Câu 2 trang 21 sgk Hóa 9, câu 3 trang 21 hóa 9, Câu 3 trang 21 sgk Hóa 9, câu 4 trang 21 hóa 9, Câu 4 trang 21 sgk Hóa 9, câu 5 trang 21 hóa 9, Câu 5 trang 21 sgk Hóa 9, hóa 9 bài 5, chất hóa học 9 bài bác 5.