Giải bài bác tập trang 51 bài bác 16 đặc điểm hóa học của kim loại Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: lấy thí dụ và viết các phương trinh hoá học tập minh hoạ với sắt kẽm kim loại magie...

Bạn đang xem: Hoá học 9


Bài 1 trang 51 sgk hoá học tập 9

Kim loại tất cả những tính chất hoá học nào ? rước thí dụ cùng viết các phương trinh hoá học minh hoạ với sắt kẽm kim loại magie.

1.Phản ứng với phi kim

2Mg +O2 ------- > 2MgO (đk :to)

Mg + Cl­2 -------- > MgCl2

2.Phản ứng với dung dịch axit

Mg +2 HCl -------- > MgCl2 + H2↑

Mg + H2SO4 loãng -------- > MgSO­4 + H2↑

3.Phản ứng với dung dịch muối

Mg + CuSO4 -------- > MgSO4 + Cu

Bài 2 trang 51 sgk hoá học 9

Hãy viết những phương trình hoá học tập theo các sơ đồ dùng phản ứng tiếp sau đây :

a) .......... + HCl —> MgCl2 + H2;

b) ......... + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ —> ZnO;

d) ........ + Cl2 —> CuCl2

e) ....... + S —> K2 S.

Giải

a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓

c) 2Zn + O2—> 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —> CuCl2

e) 2K + S —> K2 S.

Bài 3 trang 51 sgk hoá học 9

Viết những phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ; b) Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;

c) Natri + diêm sinh ; d) canxi + Clo.

Giải

các phương trình hóa học

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2

Bài 4 trang 51 sgk hoá học 9

 Dựa vào đặc điểm hoá học tập của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học màn trình diễn các biến hóa sau đây :

*

Trả lời

1) Mg +Cl2------- > MgCl2

2) 2Mg + O2 -------- > 2MgO

3) Mg + H2SO­4 loãng ---------- > Mg SO4 +H2↑

4) Mg + 2 AgNO3 ---------- > Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S------- > MgS

Bài 5 trang 51 sgk hoá học tập 9

Dự đoán hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hoá học tập khi:

a) Đốt dây fe trong khí clo.

b) cho 1 đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) cho một viên kẽm vào hỗn hợp CuS04.

Lời giải: 

a) sương màu nâu đỏ sinh sản thành: 2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3 (Ghi t0 bên trên mũi tên)

b) hỗn hợp CuCl2 —> FeCl2 + Cu ↓

c) dung dịch CuSO4 nhạt màu, kim loại red color bám quanh đó viên kẽm: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu↓

Bài 6 trang 51 sgk hoá học 9

Ngâm một lá kẽm trong trăng tròn g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính trọng lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ xác suất của dung dịch sau làm phản ứng.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Vldl Là Gì ? Tổng Quan Về Ldl & Vldl Trong Máu

Giải

Ta có:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g) => nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4  —> ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

m dd sau bội phản ứng = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

Nồng độ % hỗn hợp ZnSO4 là:

C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%) 

Bài 7 trang 51 sgk hoá học 9

Ngâm một lá đồng trong đôi mươi ml dung dịch bội nghĩa nitrat tính đến khi đồng quan yếu tan thêm được nữa. Mang lá đồng ra, cọ nhẹ, làm cho khô và cân nặng thì thấy trọng lượng lá đồng tăng lên 1,52 g. Hãy khẳng định nổng độ mol của dung dịch bạc tình nitrat đã sử dụng (giả thiết toàn thể lượng bạc bẽo giải phóng bám hết vào lá đồng).