- gần như chất điện li yếu ớt là hồ hết chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần ra ion.
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 trang 7

Lời giải bỏ ra tiết

a) những chất năng lượng điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình năng lượng điện li và nồng độ các ion trong hỗn hợp như sau:

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO-3 0,10M 0,10M 0,20M

HNO3 → H+ + NO-3 0,020M 0,020M 0,020M

KOH → K+ + OH- 0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất điện li yếu hèn phân li không trọn vẹn nên phương trình điện li như sau:

HClO ( ightleftharpoons) H+ + ClO-

HNO2 ( ightleftharpoons) H+ + NO-2

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài Tập Góc Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Hình Học 11

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.