- Chọn bài bác -Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: khái niệm về xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 12 – bài bác 4: Luyện tập: Este cùng chất khủng giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 18 SGK Hóa 12): đối chiếu chất to và este về: yếu tắc nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử cùng tính chất?

Lời giải:

So sánh este với hóa học béo

*

Bài 2 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc đun hỗn hợp hai axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm cho xúc tác) hoàn toàn có thể thu được mấy trieste? Viết công thức kết cấu của những chất này?

Lời giải:

Thu được 6 trieste.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 12 trang 18

*

Bài 3 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân (xúc tác axit ) một este thu được glixerol và hỗn hợp những axit stearic (C17H35COOH), panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ thành phần mol 2:1. Este hoàn toàn có thể có công thức kết cấu nào sau đây?

*

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 4 (trang 18 SGK Hóa 12): Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đối chọi chức thu được nhân tiện tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ngơi nghỉ cùng đk nhiệt độ với áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH nhằm phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm cách làm cấu tạo, gọi tên A.

Lời giải:


*

Vì A cùng O2 có cùng V làm việc cùng đk nhiệt độ và áp suất phải nA = nO2 = 0,1 (mol)

*

A là este no đơn chức nên bao gồm CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3

→CTPT của A là: C3H6O2

b) gọi CTPT của A là R1COOR2

R1 COOR2 + NaOH

*
R1COONa + R2OH

Theo pt: nR1COONa = na = 0,1 mol


*

M(R1COONa ) = R1 + 67 = 68 → R1 = 1

→ R1 là H (hay muối hạt là HCOONa)

→ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).


Bài 5 (trang 18 SGK Hóa 12): lúc thủy phân a gam một este X nhận được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa với m gam muối bột của natri oleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a,m. Viết công thức cấu trúc có thể có của X.

Lời giải:

PTHH tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

*

Theo tỉ lệ phản bội ứng ⇒ nmuối = nNaOH = 3. Nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol

*

⇒n(C17H33COONa) = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = m(C17H33COONa) = 0,02. 304 = 6,08(g)

mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g

BTKL ⇒ a = meste = mMuối + mglixerol – mNaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 – 1,2 = 8,82g

Tỉ lệ n(C17H31COONa): n(C17H33COONa) = 0,01 : 0,02 = 1:2

⇒Có 2 công thức cấu trúc phù hợp:


*

Bài 6 (trang 18 SGK Hóa 12): khi thủy phân trọn vẹn 8,8 gam một este 1-1 chức mạch hở X cùng với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :

A. Etyl fomiat.

B. Etyl propionat.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Lời giải:

Đáp án C.

Xem thêm: Nấu Canh Chua Cá Lóc Đơn Giản, Cách Nấu Canh Chua Cá Lóc Giải Nhiệt Ngày Hè

Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH

*
RCOOK + R1OH

Theo pt: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

*

Ta có:


*

Công thức cấu tạo là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7 (trang 18 SGK Hóa 12): Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đối chọi chức X chiếm được 3,36 lít CO2(đktc) cùng 2,7 gam H2O. Cách làm phân tử của X là

A. C2H4O2

B. C3H6O2

C. C4H8O2

D. C5H8O2

Lời giải:

Đáp án B

*

CT: CxHyOz

x : y : z =

*
= 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n bởi este solo chức gồm 2 oxi buộc phải n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 (trang 18 SGK Hóa 12): mang đến 10,4 gam láo lếu hợp tất cả axit axetic cùng etyl axetat tác dụng vừa đầy đủ với 150 gam hỗn hợp NaOH 4%. Tỷ lệ theo cân nặng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng:

A. 22%.