- Chọn bài -Bài 25: đặc thù của phi kimBài 26: CloBài 27: CacbonBài 28: các oxit của cacbonBài 29: Axit cacbonic với muối cacbonatBài 30: Silic. Công nghiệp silicatBài 31: qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 32: luyện tập chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBài 33: Thực hành: đặc điểm hóa học của phi kim và hợp hóa học của chúng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 9 – bài bác 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonat giúp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1: Hãy rước ví dụ minh chứng rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl với là axit ko bền.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 9 bài 29

Lời giải:

Axit HCl tác dụng với muối cacbonat sản xuất thành axit cacbonic.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2CO3

H2CO3 là axit ko bền, bị phân diệt ngay cho CO2 cùng H2O cần phương trình được viết là:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O.

Bài 2: nhờ vào tính hóa chất của muối cacbonat, hãy nêu đặc thù của muối bột MgCO3 với viết các phương trình chất hóa học minh họa.

Lời giải:

MgCO3 có đặc điểm của muối cacbonat.

– công dụng với hỗn hợp axit:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O.

– MgCO3 ko tan trong nước, không tác dụng với dung dịch muối và dung dịch bazơ.

– dễ bị phân hủy:

MgCO3 MgO + CO2. (bổ sung sức nóng độ)

Bài 3: Viết các phương trình hóa học trình diễn chuyển hóa sau:

*

Lời giải:

Các phương trình hóa học:

(1) C + O2 CO2

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bài 4: Hãy cho biết trong các cặp hóa học sau đây, cặp nào bao gồm thể công dụng với nhau.

a) H2SO4 với KHCO3


b) K2CO3 cùng NaCl

c) MgCO3 cùng HCl

d) CaCl2 và Na2CO3

e) Ba(OH)2 cùng K2CO3

Giải thích và viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Những cặp chất công dụng với nhau:

a) H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

c) MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

d) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl

e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 ↓ + 2KOH

Cặp hóa học không công dụng với nhau: b).

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 4, Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Toán 4

Lưu ý: Điều kiện của phản ứng hiệp thương trong dung dịch chỉ xẩy ra nếu thành phầm có chất kết tủa( ko tan) hoặc gồm chất khí chế tạo ra thành.

Bài 5: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) chế tạo ra thành để dập lửa nếu vào bình trị cháy tất cả dung dịch chứa 980g H2SO4 tính năng hết với hỗn hợp NaHCO3.

Lời giải: