Giải bài Tập thiết bị Lí 9 – bài 9 : Sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở vào vật tư làm dây dẫn góp HS giải bài xích tập, cải thiện năng lực bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong bài toán hình thành đầy đủ khái niệm và định cơ chế vật lí :

Bài C1 (trang 25 SGK trang bị Lý 9): Để khẳng định sự phụ thuộc vào của điện trở vào vật liệu dây dẫn thì phải triển khai thí nghiệm với những dây dẫn có đặc điểm gì?

Lời giải:


Đo năng lượng điện trở của các dây dẫn gồm cùng chiều dài và thuộc tiết diện mà lại làm bằng những thứ tư không giống nhau để xác lập sự phụ thuộc vào của điện trở vào vật bốn làm dây dẫn .

Bạn đang xem: Giải bài tập lí 9 bài 9

Bài C2 (trang 26 SGK đồ dùng Lý 9): nhờ vào bảng 1 (SGK) hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan nhiều năm l = 1m và gồm tiết diện S = 1mm2.

Lời giải:

Qua bảng 1 ta tra được năng lượng điện trở suất của dây constantan là ρ = 0,50. 10-6 Ω. M có nghĩa là nếu ta tất cả một gai dây constantan hình trụ trụ tất cả chiều nhiều năm l1 = 1 m, ngày tiết diện S1 = 1 mét vuông thì điện trở của nó là : R1 = 0,50. 10-6 Ω → Điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = l m = l1 và gồm tiết diện S = l mm2 là R thỏa mãn nhu cầu hệ thức

*

Bài C3 (trang 26 SGK vật Lý 9): Để xác định công thức tính năng lượng điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều nhiều năm l, bao gồm tiết diện s và làm cho bằng vật tư có điện trở suất ρ, hãy tính công việc như bảng 2 (SGK).

Lời giải:

Các cách tínhDây dẫn (được có tác dụng từ vật liệu có năng lượng điện trở suất p)Điện trở của dây dẫn
1Chiều dài 1(m)Tiết diện 1 m2R1 = ρ
2Chiều lâu năm l (m)Tiết diện 1 m2R2 = ρl
3Chiều lâu năm l (m)Tiết diện S(m2)
*
Bài C4 (trang 27 SGK đồ dùng Lý 9): Tính năng lượng điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 milimet (lấy π = 3,14).

Lời giải:

d = 1 milimet = 10-3 m Bảng điện trở suất ( trang 26 ), ta gồm :

*

Bài C5 (trang 27 SGK đồ Lý 9): tự bảng 1 (SGK) hãy tính:

– Điện trở của gai dây nhôm dài 2 m và gồm tiết diện 1 mm2 .

– Điện trở của sợi dây nikêlin nhiều năm 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).– Điện trở của sợi dây đồng dài 400 m và có tiết diện 2 mm2 .

Xem thêm: Bài 1, 2 Trang 30 Sgk Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Trang 30 Sgk Toán 5, Luyện Tập

Lời giải:

– Điện trở của dây nhôm là :

*
– Điện trở của dây nikêlin là :

*

– Điện trở của dây đồng là :

*

Bài C6 (trang 27 SGK đồ vật Lý 9):
Một sợi dây tóc đèn điện làm bởi vonfam ở 20oC bao gồm điện trở 25Ω, có tiết diện tròn bán kính 0,01mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Lời giải:

r = 0,01 mm = 10-5 m

Điện trở suất của vonfam sinh sống 20oC (trang 26 sgk):