Hướng dẫn giải bài 36. Sự nở vì chưng nhiệt của đồ vật rắn sgk vật dụng Lí 10. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 197 sgk trang bị Lí 10 bao gồm đầy đầy đủ phần lý thuyết, thắc mắc và bài xích tập, kèm theo công thức, định lí, chuyên đề bao gồm trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn đồ gia dụng lý 10, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 10 trang 197


LÍ THUYẾT

I – Sự nở dài

Sự tăng cường độ dài của đồ rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự việc nở dài.

Độ nở dài (Delta l) của thiết bị rắn tỉ lệ với độ tăng ánh sáng (Delta t) với độ dài lúc đầu (l_0) của đồ dùng đó.

(Delta l = l – l_0 = alpha l_0Delta t)

Trong đó:

+ (Delta t= t-t_0)

+ (alpha) là hệ số nở dài có đơn vị chức năng là (K^-1) giỏi (1/K) (giá trị (alpha) dựa vào vào làm từ chất liệu của vật dụng rắn).

II – Sự nở khối

Sự tăng thể tích của đồ gia dụng rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối.


Độ nở khối (Delta V = V – V_0 = eta V_0Delta t) cùng với (eta = 3alpha ) hotline là thông số nở khối, (eta) có đơn vị chức năng là (K^-1) tuyệt (1/K).

III – Ứng dụng

– đan xen đai sắt vào các bánh xe

– sản xuất băng kép cần sử dụng làm rơle đóng – ngắt tự động mạch điện.

– sản xuất các ampe kế nhiệt.

– Đầu thanh ray đường tàu phải tất cả khe hở để khi ánh sáng tăng, mặt đường ray không biến thành uốn cong khi tàu đi qua.

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 195 đồ gia dụng Lý 10

Tính hệ số (alpha = dfracDelta ll_0Delta t) của mỗi lần đo ghi vào bảng 36.1. Xác định giá trị trung bình của hệ số (alpha ).

Với sai số khoảng 5%, thừa nhận xét xem hệ số (alpha ) có giá trị không chuyển đổi hay đổi khác ?


Bảng 36.1

Nhiệt độ ban đầu: t0 = 20oCĐộ lâu năm ban đầu: l0 = 500 mm
(Delta t,,left( ^oC ight))(Delta l,,left( mm ight))(alpha = dfracDelta ll_0Delta t)
30405060700,250,330,410,490,58(1,67.10^ – 5)(1,65.10^ – 5)(1,64.10^ – 5)(1,63.10^ – 5)(1,66.10^ – 5)

Trả lời:

Giá trị vừa phải của thông số (alpha )

(eginarrayloverline alpha = dfracalpha _1 + alpha _2 + … + alpha _55\overline alpha = dfracleft( 1,67 + 1,65 + 1,64 + 1,63 + 1,66 ight).10^55\overline alpha = 1,65.10^ – 6K^ – 1endarray)

Với sai số 5% , hệ số (alpha ) coi như có giá trị không vậy đổi, được viết bên dưới dạng:

(alpha = overline alpha pm Delta alpha ) cùng với (Delta alpha = overline alpha delta alpha = 16,5.10^ – 6.dfrac5100 = 0,83.10^ – 6)


(alpha = 16,5.10^ – 6 pm 0.83.10^ – 6,,left( K^ – 1 ight))

2. Trả lời thắc mắc C2 trang 195 đồ gia dụng Lý 10

Dựa vào bí quyết (alpha = dfracDelta ll_0Delta t) , hãy cho biết ý nghĩa của hệ số nở lâu năm (alpha ).

Trả lời:

(dfracDelta ll_0) call là độ dãn tỉ đối của thanh rắn khi ánh sáng tăng.

Từ cách làm (alpha = dfracDelta ll_0Delta t) ta thấy khi (Delta t = 1^o) thì (alpha = dfracDelta ll_0), tức thông số nở dài tất cả trị số bằng độ dãn tỉ đối khi ánh nắng mặt trời tăng 1 độ.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần khuyên bảo Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 197 sgk thứ Lí 10 khá đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các thắc mắc và bài bác tập chúng ta xem sau đây:


1. Giải bài xích 1 trang 197 trang bị Lý 10

Phát biểu với viết bí quyết nở nhiều năm của trang bị rắn ?

Trả lời:

Sự tăng cường mức độ dài của thanh rắn khi ánh nắng mặt trời tăng gọi là việc nở dài.

Công thức:

(Delta l = l – l_0 = alpha l_0Delta t)

Trong đó: α là hệ số nở dài (phụ trực thuộc vào cấu tạo từ chất của đồ rắn), đơn vị 1/K giỏi K-1.


2. Giải bài 2 trang 197 thứ Lý 10


Viết công thức xác minh quy luật dựa vào nhiệt độ của độ nhiều năm vật rắn ?

Trả lời:

Độ nở lâu năm của đồ rắn tỉ trọng thuận cùng với độ tăng ánh nắng mặt trời ∆t và độ dài ban sơ l0 của đồ đó.

$Delta l = l – l_0 = alpha l_0Delta t$

Trong đó, α là hệ số nở dài (phụ ở trong vào gia công bằng chất liệu của đồ vật rắn), đơn vị 1/K tuyệt K-1.

3. Giải bài 3 trang 197 vật dụng Lý 10

Viết công thức khẳng định quy luật nhờ vào nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Trả lời:

Độ nở khối của thứ rắn tỉ trọng với độ tăng nhiệt độ Δt với thể tích ban đầu V0 của vật đó.

ΔV = V – V0 = βV0Δt

Trong đó: β gọi là hệ số nở khối với β ≈ 3α, đơn vị 1/K hay K-1.

?

1. Giải bài xích 4 trang 197 vật dụng Lý 10

Tại sao lúc đổ nước sôi vào vào cốc chất liệu thủy tinh thì cốc chất liệu thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn ly thạch anh không xẩy ra nứt vỡ ?

A. Vì cốc thạch anh có thành dày hơn.

B. Vì cốc thạch anh có đáy dày hơn.

C. Vì thạch anh cứng hơn thuỷ tinh.

D. Vì thạch anh có hệ số nở khối nhỏ rộng thuỷ tinh.

Bài giải:

Khi đổ nước sôi vào vào cốc thủy tinh trong thì cốc chất thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn ly thạch anh không bị nứt vỡ vạc là do thạch anh có hệ số nở khối nhỏ rộng thuỷ tinh.

– hệ số nở nhiều năm của thủy tinh trong α = 9.10-6 K-1

⇒ thông số nở khối của thủy tinh: βTT = 3α = 27.10-6 K-1

– thông số nở nhiều năm của thạch anh là: α = 0,6.10-6 K-1

⇒ hệ số nở khối của thạch anh:

βTA = 3α = 1,8.10-6 K-1 ( Rightarrow ;eta _TA;

2. Giải bài 5 trang 197 vật Lý 10

Một thước thép sinh sống 200 C gồm độ dài 1 000mm. Khi ánh nắng mặt trời tăng đến 400C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm. B. 3,2 mm.

C. 0,22 mm. D. 4,2 mm.

Bài giải:

Ta có:

∆t = 40 – đôi mươi = 200C; l0 = 1000 mm; α = 11.10-11 K-1

(Delta l = l – l_0 = alpha l_0Delta t = 11.10^ – 6.1000.left( 40 – 20 ight))( = 0,22mm)

⇒ Đáp án: C.

3. Giải bài 6 trang 197 vật dụng Lý 10

Khối lượng riêng của sắt sống 8000C bằng bao nhêu? Biết khối lượng riêng của chính nó ở 0o C là 7,800.103 kg/ m3.

A. 7,900.103 kg/m3

B. 7,599.103 kg/m3

C. 7,857.103 kg/m3

D. 7,485.103 kg/m3

Bài giải:

Hệ số nở dài của sắt: α = 11.10-11 K-1 ⇒ β = 3α = 33.10-11 K-1

Ta có:

(t_0 m = 0^0C; m D_0 = m over V_0 = 7,8.10^3left( kg/m^3 ight))

(t = 800^0C; m D = m over V)

Độ nở khối: (Delta V = V – V_0 = eta V_0Delta t Rightarrow V = V_0left( 1 + eta .Delta t ight) )(Rightarrow D = m over V_0left( 1 + eta .Delta t ight))

(eqalign& Rightarrow D_0 over D = m over V_0 over m over V_0left( 1 + eta .Delta t ight) = 1 + eta .Delta t cr& Rightarrow D = D_0 over 1 + eta .Delta t = 7,8.10^3 over 1 + 3.11.10^ – 6.800 cr&;;;;;;;;;= 7,599.10^3left( kg/m^3 ight) cr )

⇒ Đáp án: B.

4. Giải bài bác 7 trang 197 đồ vật Lý 10

Một dây cài đặt điện sống 20oC tất cả độ dài 1800m. Hãy xác định độ nở lâu năm của dây download điện này khi ánh nắng mặt trời tăng lên tới 50oC về mùa hè. Cho thấy thêm hệ số nở nhiều năm của dây sở hữu điện là α = 11,5.10-6 K-1.

Bài giải:

Độ nở dài của dây điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 500C:

(Delta l = l;- m l_0; = alpha l_0.Delta t )(= 11,5.10^ – 6.1800.left( 50;- m 20 ight) = 0,621m = 62,1cm)

5. Giải bài 8 trang 197 đồ vật Lý 10

Mỗi thanh ray của đường tàu ở ánh nắng mặt trời 15oC có độ nhiều năm là 12,5 m. Trường hợp hai đầu các thanh ray lúc ấy chỉ đặt bí quyết nhau 4,50 mm, thì những thanh ray này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tính năng nở nhiệt? cho thấy thêm hệ số nở lâu năm của mỗi thanh ray là α = 12.10-6 K-1.

Bài giải:

Để thanh ray không trở nên cong khi ánh sáng tăng thì độ nở nhiều năm của thanh yêu cầu bằng khoảng cách giữa nhì đầu thanh ray.

(eqalign& Delta l = l_2 – l_1 = alpha l_1.Delta t cr& Rightarrow t_2 = t_max = Delta l over alpha l_1 + t_1 cr&;;;;;;;;;= 4,5.10^ – 3 over 12.10^ – 6..12,5 + 15 = 45^0C cr )

Vậy thanh ray chịu được sức nóng độ lớn số 1 để không trở nên uốn cong là 450C.

Xem thêm: Luyện Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8 Toán Chuyển Động

6. Giải bài xích 9 trang 197 đồ vật Lý 10

Xét một thứ rắn đồng chất, đẳng phía và gồm dạng khối lập phương. Hãy minh chứng độ tăng thể tích ∆V của vật dụng rắn này lúc bị nung nóng từ nhiệt độ đầu t0 đến ánh nắng mặt trời t được khẳng định bởi công thức:

∆V = V – V0 = βV0∆t

Với V0 và V theo lần lượt là thể tích của vật rắn ở nhiệt độ đầu t0 và nhiệt độ cuối t, ∆t = t – t0, β ≈ 3α (α là thông số nở dài của thứ rắn này)

Chú ý: α 2 và α3 rất nhỏ dại so với α.

Bài giải:

+ Ở t0 (0C) cạnh hình lập phương là l0 ⇒ thể tích của khối lập phương là: V0 = l03

+ Ở t (0C) cạnh hình lập phương là l ⇒ thể tích của khối lập phương sống t (0C) là: V = l3

Ta có:

(eqalign& l = l_0left( 1 + alpha .Delta t ight) Rightarrow l^3 = left< l_0left( 1 + alpha .Delta t ight) ight>^3cr& Leftrightarrow l^3 = l_0^3left( 1 + alpha .Delta t ight)^3 cr& Leftrightarrow V = V_0left( 1 + alpha .Delta t ight)^3 cr )

Lại có: (left( 1 + alpha .Delta t ight)^3 = 1 + 3alpha .Delta t + 3alpha ^2.Delta t^2 + alpha ^3.Delta t^3)

Vì α2 và α3 rất nhỏ so với α nên hoàn toàn có thể bỏ qua

(eqalign& Rightarrow V = l^3; = V_0;left( 1 + 3alpha .Delta t ight) = V_o;left( 1 + eta .Delta t ight) cr& Rightarrow Delta V = V – V_0 = V_o;left( 1 + eta .Delta t ight) – V_0 = V_0eta .Delta t cr )

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần gợi ý Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 197 sgk trang bị Lí 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn thiết bị lý 10 giỏi nhất!