Giải bài xích tập trang 9 bài xích 1 mệnh đề Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: trong số câu sau, câu như thế nào là mệnh đề, câu như thế nào là mệnh đề đựng biến...

Bạn đang xem: Giải bài tập mệnh đề lớp 10 trang 9


Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong các câu sau, câu như thế nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề đựng biến?

a) (3 + 2 = 7);

b) (4 + x = 3);

c) (x + y > 1);

d) (2 - sqrt5 

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính đúng sai của từng mệnh đề sau cùng phát biểu mệnh đề bao phủ định của nó.

a) (1794) phân tách hết mang đến (3);

b) (sqrt 2) là một vài hữu tỉ:

c) (π 0)".

 

Bài 3 trang 9 sgk đại số 10

Cho những mệnh đề kéo theo

Nếu (a) và (b) cùng phân chia hết mang lại (c) thì (a+b) chia hết mang đến (c) ((a, b, c) là phần đông số nguyên).

Các số nguyên bao gồm tận cùng bởi (0) phần đông chia hết mang lại (5).

Tam giác cân có hai tuyến đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) phân phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ".

c) phân phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng có mang "điều khiếu nại cần".

Giải:

a) Mệnh đề đảo:

Nếu (a+b) phân tách hết mang đến (c) thì (a) cùng (b) phân chia hết đến (c). Mệnh đề sai.

Số phân tách hết mang đến (5) thì tận cùng bởi (0). Mệnh đề sai.

Tam giác gồm hai trung tuyến cân nhau thì tam giác là cân. Mệnh đề đúng.

Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau. Mệnh đề sai.

b) (a) và (b) phân tách hết đến (c) là điều kiện đủ nhằm (a+b) phân tách hết mang lại (c).

Một số tận cùng bằng (0) là đk đủ nhằm số đó chia hết cho (5).

Điều kiện đủ để một tam giác là cân là có hai tuyến phố trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để bọn chúng có diện tích s bằng nhau.

c) (a+b) chia hết đến (c) là điều kiện cần để (a) và (b) chia hết cho (c).

Chia hết mang đến (5) là điều kiện cần để một số trong những có tận cùng bởi (0).

Điều kiện yêu cầu để tam giác là tam giác cân là nó bao gồm hai trung tuyến bởi nhau.

Có diện tích s bằng nhau là đk cần nhằm hai tam giác bởi nhau.

 

Bài 4 trang 9 sgk đại số 10

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng định nghĩa "điều kiện bắt buộc và đủ"

a) một số có tổng những chữ số phân tách hết mang đến (9) thì phân tách hết đến (9) và ngược lại.

b) Một hình bình hành có những đường chéo vuông góc là 1 trong những hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai tất cả hai nghiệm rõ ràng khi và chỉ khi biệt thức của chính nó dương.

Giải:

a) Điều kiện bắt buộc và đủ để một trong những chia hết mang lại (9) là tổng những chữ số của nó chia hết mang đến (9).

b) Điều kiện đề xuất và đủ nhằm tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc với nhau.

Xem thêm: Phò Giá Về Kinh Của Tác Giả Nào, Phò Giá Về Kinh

c) Điều kiện phải và đủ nhằm phương trình bậc hai tất cả hai nghiệm sáng tỏ là biệt thức của chính nó dương.