Bảng bằng phẳng kế toán là nội dung trọng tâm trong chương 2 – Báo cáo tài chính. Các bạn cần nắm vững kiến thức cơ bạn dạng củachương 1 với nhớ một trong những tài khoản các loại 1 mang lại 4 trong khối hệ thống tài khoản kết toán là sẽ có tác dụng được. Chương 2 cũng chính là nền tảng đặc biệt quan trọng cho nguyên lý kế toán chương 3 tiếp theo.

Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 2


Phương pháp học

Phân tích thay đổi động

Các bạn cần học thuộc lòng 4 trường thích hợp thường xảy ra nhất ở bên dưới và thay thế tên tài khoản với số tiền thay đổi, tùy cơ ứng biến.

Bảng cân đối kế toánTrước hết đề nghị nhớ được các tài khoản trực thuộc loại thông tin tài khoản nào, còn lại xem ảnh minh họa phía bên dưới là ok.

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tham khảo thêm


Bảng bằng vận kế toán

Khái niệm

Hiện nay report tài thiết yếu của một doanh nghiệp bao gồm những biểu mẫu sau:


Bảng bằng phẳng kế toán.Bảng hiệu quả hoạt đông kinh doanh.Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ.Bảng thuyết minh report tài chính.

Như vậy, bảng cấn đối kế toán là 1 trong trong mẫu biểu của báo cáo tài chính. Nó phản ánh tổng quát toàn thể tài sản của khách hàng theo 2 cách phân loại: kết câu của gia sản và bắt đầu hình thành tài sản dưới hiệ tượng tiền tệ.

Cho buộc phải bảng cấn đối kế toán tài chính là nguồn tin tức tài chủ yếu quan trọng, mang lại nhiều đối tượng người dùng khác nhau với là report bắt buộc.

Nội dung và kết cấu

Bảng cấn đối thông tin tài khoản phản ánh 2 phần.

Phần sản phẩm nhất: đề đạt kết cấu tài sản, điện thoại tư vấn là TÀI SẢN.Phần sản phẩm công nghệ hai: phản bội ánh xuất phát tài sản, call là NGUỒN VỐN.

Nguyên tắc sắp đến xếp

Bên phần TÀI SẢN: các khoản mục được bố trí theo tính thanh khoản giảm dần.Bên phần NGUỒN VỐN: các khoản mục được sắp xếp theo tính ưu tiên trả nợ.

Dưới phía trên bảng phẳng phiu kế toán mẫu


*

Trong thực tế ở công ty bảng bằng vận kế toán là bảng dọc, phần NGUỒN VỐN năm phía dưới phần TÀI SẢN. Tuy thế trong môn nguyên tắc kế toán fan ta chuyển thành bảng ngang để thuận lợi cho câu hỏi giản dạy.

Nhìn trên hình ảnh trên các các bạn sẽ thấy rằng

Phần gia tài bao gồm.

A. Gia sản ngắn hạn

B. Tài sản dài hạn.

Phần hình thành gia sản bao gồm.

A. Nợ yêu cầu trả.

B. Nguồn vốn chủ sở hữu.


Tính phẳng phiu của bảng bằng phẳng tài sản

Tổng cộng tài sản = tổng số nguồn vốn

Hoặc

(A + B) gia tài = (A + B) nguồn vốn

Ví dụ 1: Tại công ty ABC, vào ngày 31 tháng 12 năm 201X có các tài liệu sau.

Tiền mặt: 40.000Vay ngắn hạn: 540.000Tiền nhờ cất hộ ngân hàng: 800.000Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình: 5.000.000Phải trả fan bán: 200.000Nguyên vật liệu: 500.000Phải trả khác: 50.000Nguồn vốn kinh doanh: 5.600.000Thành phẩm: 100.000Quỹ dầu tư phát triển: 50.000

Bài làm


*

Các chúng ta thấy là Tổng gia tài = Tổng nguồn chi phí = 6.440.000.

Như vậy mình đã giới thiệu kết thúc về Bảng bằng phẳng kế toán là như thế nào. Tiếp sau là một trong những phần quan trọng nhằm giải bài xích tập chương 2. Các cố gắng hiểu phần còn lại nhé! ^_^

Sự biến động của bản cân đối tài khoản

Các các bạn hãy học thuộc lòng bí quyết này cho chính mình nhé. Cầm được nó thì các các bạn sẽ giải được tất cả bài tập chương 2 :))

Một nghiệp vụ tài chính xảy ra tác động ít nhất mang lại 2 đối tượng người tiêu dùng kế toán.

Nếu 2 đối tượng người tiêu dùng kế toán này nằm cùng mặt phần gia sản hoặc ở cũng mặt phần nguồn vốn. Thì sẽ có 1 đối tượng kế toán tăng với 1 đối tượng người dùng kế toán giảm.

Nếu 2 đối tượng người tiêu dùng kế toán này nằm không giống phía. 1 nằm bên cạnh phần gia sản và 1 bên nằm bên phần nguồn ngân sách thì 2 đối tượng người tiêu dùng kế toán này thuộc tăng hoặc cùng giảm.

Mặc dù những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh hết sức đa phong phú và đa dạng và đa dạng. Nhưng sự biến động của tài sản và nguồn chi phí chỉ gồm 4 trường vừa lòng sau.

(Dựa vào lấy một ví dụ 1 bọn họ làm tiếp các ví dụ mang lại 4 trường phù hợp này. “Phân tích phát triển thành động” với “nhận xét” là để chúng ta hiểu, cái bọn họ làm chủ yếu là biến đổi trong bảng phẳng phiu kế toán.

Trường đúng theo 1

Một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tác động đến 2 khoản mục trực thuộc phần tài sản.

Ví dụ 1.1: Rút chi phí gửi bank nhập quỹ tiền mặt 100.000

Phân tích đổi thay động: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên trên làm tác động đến 2 khoản mục trực thuộc phần gia tài (tiền mặt cùng tiền gởi ngân hàng). Chi phí gửi ngân hàng giảm 100.000 (800.000 – 100.000 = 700.000) cùng tiền khía cạnh tăng tương ứng 100.000 (40.000 +100.000 = 140.000).

Nhận xét: nghiệp vụ tài chính trên tác động đến 2 khoản mục trực thuộc phần gia sản và có tác dụng 1 khoảng chừng mục tăng 1 khoảng chừng mục giảm. Tác dụng tổng gia tài = tổng nguồn vốn, không rứa đổi.

Như thế họ tiến hành sửa lại số tiền vàng Tiền mặt với Tiền gửi ngân hàng trong bảng phẳng phiu kế toán sống ví dụ 1 như sau.


*

Trường thích hợp 2

Một nghiệp vụ tài chính phát sinh tác động đến 2 khoản mục ở trong phần nguồn vốn.

Ví dụ 1.2: Vay ngắn hạn 100.000 để trả nợ cho những người bán.

Phân tích biến động: nghiệp vụ tài chính trên làm tác động đến 2 khoản mục ở trong phần nguồn vốn (vay thời gian ngắn và nợ bắt buộc trả). Vay thời gian ngắn tăng lên 100.000 (540.000 + 100.000 = 640.000) và cần trả người cung cấp giảm 100.000 (200.000 – 100.000 = 100.000).

Nhận xét: nghiệp vụ kinh tế trên ảnh hưởng đến 2 khoảng chừng mục ở trong phần nguồn chi phí và có tác dụng 1 khoảng mục tăng, 1 khoảng tầm mục giảm. Công dụng tổng gia sản = tổng mối cung cấp vốn, không vậy đổi.

Vậy thì bọn họ tiến hành sửa lại số tiền giấy Vay thời gian ngắn và nên trả người chào bán vào bảng cấn đối kế toán tài chính ở lấy một ví dụ 1.1 như sau.


*

Trường hòa hợp 3

Một nhiệm vụ kế toán phát sinh ảnh hưởng đến 1 khoản mục mặt phần gia tài và 1 khoản mục mặt phần mối cung cấp vốn. Làm cả hai khoản mục “cùng tăng”.

Ví dụ 1.3: vay thời gian ngắn 200.000 để mua vật liệu nhập kho.

Phân tích trở thành động: nghiệp vụ kinh tế trên làm tác động đến 1 khoản mục mặt phần gia tài (nguyên đồ gia dụng liệu) cùng 1 khoản mục mặt phần nguồn chi phí (vay ngắn hạn). Và có tác dụng 2 khoản mục này thuộc tăng 200.000

Nhận xét: Tổng cộng tài sản và tổng cộng nguồn vốn tăng lên bằng nhau (6.440.000 + 200.000 = 6.640.000).


*

Như vậy, chúng ta tiếp tục sửa số tiền tài Vay thời gian ngắn và vật liệu trong bảng bằng phẳng kế toán sinh hoạt ví dụ 1.2 như sau.

Trường phù hợp 4

Một nghiệp vụ kế toán phát sinh tác động đến 1 khoản mục mặt phần gia sản và 1 khoản mục mặt phần mối cung cấp vốn. Làm cả 2 khoản mục “cùng giảm”.

Ví dụ: rước 50.000 Tiền phương diện trả cho khoảng tầm Phải trả khác.

Phân tích biến đổi động: nghiệp vụ kinh tế tài chính trên làm tác động đến 1 khoản mục mặt phần gia tài (nguyên vật liệu) cùng 1 khoản mục bên phần nguồn ngân sách (vay ngắn hạn). Và có tác dụng 2 khoản mục này cùng giảm 50.000

Nhận xét: Tổng cộng tài sản và tổng số nguồn vốn tăng lên bằng nhau (6.440.000 – 50.000 = 6.590.000).


Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của phần Bảng bằng vận kế toán.

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh

Phần này là đọc thêm, không mở ra trong bài tập. Các bạn có thể bỏ qua phần này.

Khái niệm

Bảng báo cáo kết trái hoat động marketing là một report tài chủ yếu tổng hợp. Phản ảnh tổng quát tình hình doanh thu, giá thành tạo ra doanh thu và công dụng kinh doanh vào một kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả hoat động marketing cũng là nguồn tin tức tài chủ yếu quan trọng, là báo cáo bắt buộc.

Nội dung của report kết quả vận động kinh doanh

Các bạn cần xác định

Doanh thuChi phíLợi nhuận trước thuếThuế các khoản thu nhập doanh nghiệpLợi nhuận sau thuế

Bài tập chương 2 – report tài chính

Bài tập 1

STTĐối tượngSố tiền
1Tiền mặtX
2Tạm ứng300.000
3Nguyên đồ dùng liệu60.000
4Tài sản cố định hữu hình240.000
5Xây dựng cơ bản dỡ dang200.000
6Thành phẩm140.000
7Sản phẩm tháo dỡ dang100.000
8Hàng hóa120.000
9Tài sản cố định và thắt chặt vô hình40.000
10Đầu tư hội chứng khoáng dài hạn500.000
11Công cụ, dụng cụ80.000
12Đầu tư bệnh khoáng ngắn hạn100.000
13Phải trả bạn bán10.000
14Vay ngắn hạn180.000
15Vay nhiều năm hạn700.000
16Vốn đầu tư chủ sở hữu1350.000
17Quỹ dự phòng tài chính30.000
18Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơbản700.000
19Quỹ khen thưởng phúc lợi60.000
20Lãi không phân phối640.000
21Phải trả đề nghị nộp nhà nước30.000

Yêu cầu:

Phân loại tài sản và nguồn vốn tại đối kháng vị. Tính quý hiếm tiền mặt.Lập bảng phẳng phiu kế toán.

Bài tập 2

Bạn dự kiến thành lập doanh nghiệp với các dữ liệu sau (ĐVT 1000 đồng).

Tiến hành mua quyền sử dụng đất 900.000, giao dịch ngay.Các khoản đưa ra phải giao dịch ngay liên quan đến bài toán xây dựng trụ sở, bên kho, phân xưởng là 500.000Giá trị hàng tồn kho dự trữ ban đầu: 350.000, trong các số ấy theo thỏa thuận hợp tác với công ty cung cấp, đơn vị chức năng nợ lại 40% trong khoảng 1 năm.Tiến hành cài xe chở hàng trị giá bán 300.000, trả chậm trong tầm 3 năm, kỳ hạn giao dịch là sản phẩm năm, kỳ hạn trước tiên phải thanh toán là ngay khi mua.Đơn vị rất có thể thế chấp quyền thực hiện đất để vay lâu năm ngân hàng, theo nhận xét đơn vị được quyền vay tối đa 70% quý giá quyền thực hiện đất hiện có.Theo dự tính, đối kháng vị cần phải có một lượng vốn bởi tiền để bỏ ra trả những khoản chi phát sinh trong thời hạn doanh nghiệp thành lập và mới đi vào vận động là 250.000

Yêu cầu: anh/chị hãy xác định số vốn chi ra để thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Lập bảng bằng vận kế toán trên thời điểm ra đời doanh nghiệp.

Bài tập 3

Anh chị hãy hãy mang đến ví dụ về nghiệp vụ tài chính phát sinh theo các tình huống sau.

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến 2 đối tượng kế toán theo hướng 1 nguồn ngân sách tăng tương xứng với một nguồn ngân sách khác cũng tăng.Nghiệp vụ tài chính phát sinh tác động đến 2 đối tượng người tiêu dùng kế toán theo hướng 1 gia sản giảm tương ứng với cùng một nguồn vốn tăng.Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tác động đến 2 đối tượng người sử dụng kế toán theo hướng 1 tài sản tăng tương ứng với cùng 1 tài sản giảm.Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tác động đến 2 đối tượng người tiêu dùng kế toán theo phía 1 tài sản tăng với 1 tài sản không giống cũng tăng.Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ảnh hưởng đến 2 đối tượng người sử dụng kế toán theo phía 1 nguồn vốn tăng tương ứng với cùng 1 nguồn vốn giảm.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến 2 đối tượng người dùng kế toán theo phía 1 tài sản tăng tương ứng với 1 nguồn vốn giảm.Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tác động đến 2 đối tượng người dùng kế toán theo phía 1 tài sản giảm tương ứng với cùng một nguồn vốn giảm.Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ảnh hưởng đến 2 đối tượng người sử dụng kế toán theo phía 1 tài sản giảm tương ứng với 1 tài sản không giống cũng giảm.Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tác động đến 2 đối tượng người sử dụng kế toán theo hướng 1 gia tài tăng tương ứng với một nguồn vốn tăng.Nghiệp vụ tài chính phát sinh ảnh hưởng đến 2 đối tượng người sử dụng kế toán theo hướng 1 nguồn ngân sách giảm tương ứng với 1 nguồn vốn khác cũng giảm.

Bài tập 4

STTĐối tượngSố tiền
1Tiền mặt678.000
2Tạm ứng660.000
3Nguyên trang bị liệu132.000
4Tài sản cố định hữu hình528.000
5Hàng hóa200.000
6Tài sản cố định và thắt chặt vô hình88.000
7Công cụ, dụng cụ176.000
8Đầu tư triệu chứng khoáng ngắn hạn220.000
9Phải trả fan bán22.000
10Vay ngắn hạn396.000
11Vốn chi tiêu của chủ sở hữu1200.000
12Quỹ dự phòng tài chính66.000
13Nguồn vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơbản500.000
14Quỹ tán thưởng phúc lợi132.000
15Lãi chưa phân phối300.000
16Phải trả buộc phải nộp nhà nước66.000

Trong tháng 12/201X có các các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Rút quỹ tièn mặt mua sắm chọn lựa hóa 500.000Mua hàng hóa nhập kho chưa giao dịch người buôn bán 100.000Dùng lãi chưa phân phối bổ sung cập nhật quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000Dùng mối cung cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung vốn đầu tư chi tiêu của CSH 200.000Bổ sung vốn kinh doanh 100.000, đã nhập quỹ tiền mặt.Mua chọn tài sản cố định trị giá chỉ 300.000 bằng vay lâu năm ngân hàng.Vay thời gian ngắn ngân hàng trả nợ cho những người bán 40.000Chuyển trái phiếu ngắn hạn thành trái phiếu lâu năm 45.000Xuẩt chào bán phân nữa lượng sản phẩm hiện gồm tại đơn vị chức năng với giá cả là 300.000, đã thu bởi chuyển khoản.Xuất cung cấp phân nữa số lượng sản phẩm hiện bao gồm tại đơn vị chức năng với giá thành là 500.000, vẫn thu bởi chuyển khoản.

Xem thêm: Bài Viết Tập Làm Văn Số 5 Lớp 9 Đề 1, 2, 3, 4 Ngắn Gọn Nhất, Soạn Văn Bài: Viết Bài Tập Làm Văn Số 5

Yêu cầu:

Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn tại đơn vị chức năng sau từng nghiệp vụphát sinh.Lập bảng bằng vận ké toán tại đơn vị chức năng vào thời điểm vào cuối tháng 12/201X.

Giải bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 2

Mình giải bài tập Nguyên lý kế toán tài chính chương 2 bằng video nhé!