Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm /I/ và /i:/trong giờ Anh, cũng tương tự ôn tập về thì lúc này đơn, trạng từ bỏ chỉ gia tốc và thì quá khứ đơn. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như giải đáp giải bài xích tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ bỏ vựng

Realise: dìm raCatch: bắt, chụp

II. Kết cấu cần lưu ý

Âm /I/ trong giờ đồng hồ Anh là một nguyên âm, là phân phát âm ngắn của chữ cái “i”Âm /i:/ trong tiếng Anh là 1 trong nguyên âm, là phát âm lâu năm của chữ cái “i”

III. Giải đáp giải bài tập

1. Pronunciation

Listen and repeat:

/I/

Hit: đánhBit: cắnLittle: ítKick: đáClick: nhấp chuộtInterest: hứng thú

/i:/

Heat: nhiệtBeat: đánhMeat: thịtRepeat: đề cập lạiRead: đọcEaten: ăn

Pratise these sentenes:

1. Is he coming to lớn the cinema? (Anh ấy có đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim không?)2. We’ll miss the beginning of the film (Chúng tôi sẽ lỡ phần khởi đầu của bộ phim)3. Is it an interesting film, Jim? (Nó liệu có phải là một tập phim hay không, Jim?)4. The beans and the meat were quite cheap. (Hạt đậu cùng thịt hơi là rẻ)5. He’s going lớn leave here for the Green Mountains. (Anh ấy sẽ bong khỏi đây vị Green Mountain)6. Would you lượt thích to have meat, peas and cheese? (Bạn tất cả thích món thịt, đậu với phô mai?)

2. Grammar & vocabulary:

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed and you will have to lớn use some verbs more than once).

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 10 unit 1 language focus

Điền các chỗ trống tại đoạn văn. Sử dụng dạng hiện lai đối chọi đúng của các động từ trong khung. (Có những động từ bỏ hơn bắt buộc dùng cùng em sẽ yêu cầu dùng một vài rượu cồn từ hơn một lần.)

Fishing (1)……is….my favourite sport. I often (2) ……fish….for hours without catching anything. But this does not (3) ……worry….me. Some fishermen (4)……are….unlucky. In stead of catching fish, they (5)……catch…. Old boots & rubbish. I (6)…am…….even less lucky. I never (7)……catch….anything – not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)……go….home with an empty bab. “You must (9)……give up….fishing!”, my friend (10)……says….”It ‘s waste of time.” But they don’t (11)…realise……that I (12)……am…..not really interested in fishing. I’m ony interested in sitting on a boat, vì chưng nothing at all.

Exercise 2: Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.

(Viết từng trạng từ năng diễn này tại đoạn thích thích hợp ờ các câu bên dưới đây.)

He usually / always / sometimes / often gets up early.She is never / occasionally / often late for school.Lan usually / often practises speaking English.Thao is always a hard-working student.

Xem thêm: Bài Tập Nguyên Hàm Từng Phần : Phương Pháp Giải & Bài Tập (Có Tài Liệu)

Exercise 3: Supply Ihe correct past simple form of the verbs in brackets. (Viết dạng vượt khứ đối chọi đúng của những động từ trong ngoặc.) Later in the aftenoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)…was done….., they (2)…cooked…..a meal over an xuất hiện fire. They (3)…were…all hungry and the food (4)…smelt…good. After a wonderful meal, they (5)…told…stories & (6)…sang…songs by the campfire. But some time later it (7)…began…to rain. The boys (8)…felt…tired so they (9)…put down…the fire and (10)…creeped…into their tent. Their sleeping-bags were warm và confortable, so they all (11)…slept... Soundly. In the middle of the night two boys (12)…woke…up và began shouting. The tent (13)…was…full of water. They al (14)…leapt…out of their sleeping-bags & (15)…hurried…outside. It was raining heavily and they (16)…found…that a stream had formed in the field. The stream (17)…wound…it way across the field and then (18)…flew…right under their tent.