Unit 3. A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê

1. What bởi vì these people wish? Write the sentences./ (Những tín đồ này ao ước điểu gì? Viết câu.)

*

a) Ba/ can have/ new bicycle

b) Hoa/ can visit/ parents

c) I/ pass/ exam

*

d) We/ it/ not rain

e) He/ can fly

f) They/ stay/ Hue

Trả lời:

a) bố wishes he could have a new bicycle.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 9 unit 3

b) Hoa wishes she could visit her parents.

c) I wish I could pass the exam.

d) We wish it didn"t rain.

e) He wishes he could fly.

f) They wish they could stay in Hue.

Hướng dẫn dịch:

a) tía ước có xe đạp điện mới.

b) Hoa ước rất có thể thăm cha mẹ.

c) Tôi ước hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi.

d) công ty chúng tôi ước trời không mưa.

e) Anh ấy cầu anh ấy có thể bay.

f) Họ cầu họ có thể ở lại Huế.

2. Work with a partner/ (Thực hành cùng với một chúng ta cùng học)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip lớn Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box/ (Nhìn vào trong suốt lộ trình của ông Thanh vào chuyến công tác đến Singapore. Hoàn chỉnh các câu. Cần sử dụng giới từ trong khung.)

Itinerary for Le Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion đô thị Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

 

at till on after up to between

a) Mr Thanh leaves Ha Noi ___ 2 p.m.b) He arrives in Singapore ___ Monday evening.c) On Tuesday morning, there is a meeting ___ 11 a.m. And 1 p.m.d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments ___m.e) He returns to lớn the hotel ___ 10 p.m.f) He will be in Singapore from Monday ___

Lời giải:

a) Mr Thanh leaves Ha Noi at 2 p.m.

b) He arrives in Singapore on Monday evening.

c) On Tuesday morning, there is a meeting between 11 a.m. And 1 p.m.

d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10p.m.

e) He returns khổng lồ the hotel after 10 p.m.

f) He will be in Singapore from Monday up lớn Thursday.

Hướng dẫn dịch:

Lịch trình đến ông Lê Huy Thanh

- máy 3 ngày 21/9: Họp tại trung tâm hội nghị Rafles từ bỏ 11:00 trưa đến 1:00 chiều, ăn uống trưa tại nhà hàng quán ăn Lion city từ 1:30 mang lại 2:00 chiều.

- đồ vật 4 ngày 22/9: Họp trên Raya Palace từ 2:15 chiều mang đến 7:00 tối, bữa tối tại quán ăn Little India từ bỏ 7:30 mang đến 10:00 tối.

a) Ông Thanh rời khỏi tp hà nội lúc 2 giờ.

b) Ông mang đến Singapo vào sáng thiết bị hai.

c) Vào sáng đồ vật 3, tất cả một cuộc họp từ 11:00 - 1:00 chiều.

d) Vào lắp thêm 4, ông Thanh gồm hẹn cho tận 10 giờ tối.

e) Ông trở về khách sạn sau 10 tiếng tối.

f) Ông đã ở Singapo từ thứ 2 đến thiết bị 5.

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR / (Hoàn chỉnh các câu sau với ON, AT, IN, FOR).

a) Goodbye. See you ___ Monday.

b) The bus collected us ___ 5 o’clock early ___ the morning.

c) We usually go lớn our trang chủ village at least once ___ the summer.

d) We walked ___ half an hour khổng lồ roach the waterfall.

e) They planned to have the trip ___ June.

f) She loves to watch the stars ___ night.

Lời giải:

a) Goodbye. See you on Monday.

b) The bus collected us at 5 o’clock early in the morning.

c) We usually go to lớn our home village at least once in the summer.

d) We walked for half an hour lớn roach the waterfall.

e) They planned khổng lồ have the trip in June.

f) She loves to watch the stars at night.

Hướng dẫn dịch:

a) lâm thời biệt. Hẹn gặp lại vào đồ vật 2.

b) xe pháo buýt đón công ty chúng tôi lúc 5 giờ chiếu sáng sớm.

c) cửa hàng chúng tôi thường về quê ít nhất 1 lần vào mùa hè.

d) công ty chúng tôi đi bộ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì mang đến thác nước.

e) Họ vẫn lên kế hoạch cho chuyến đi vào tháng 6.

f) Cô ấy say mê ngắm những ngôi sao sáng về đêm.

4. Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book./ (Ghép các nửa câu. Tiếp đến viết câu không thiếu vào vở bài bác tập của em.)

1. Hoa worked hard,...

a) so I turned on the air conditioner.

2. It was hot,...

b) so she didnỵt have time for breakfast

3. Nga is sick today,...

c) so Mrs. Robinson took it back khổng lồ the shop.

4. Na woke up late,...

d) so she won"t go lớn school.

5. The new camera didn"t work,...

e) so she passed her exam.

Lời giải:

1 - e) Hoa worked hard, so she passed her exam.

2 - a) It was hot, so I turn on the air conditioner.

3 - d) Nga is sick today, so she won"t go khổng lồ school.

4 - b) na woke up late, so she didn"t have time for breakfast.

5 - c) The new camera didn"t work, so Mrs. Robinson took it back to the shop.

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Không Chờ Hoài Cơn Mưa, Lời Bài Hát Anh Không Theo Đuổi Em Nữa

Hướng dẫn dịch:

Hoa học tập tập chuyên chỉ, vày vậy cô ấy thừa qua kỳ thi.Trời lạnh quá, vị vậy tôi mở điều hòa.Hôm ni Nga ốm, vì chưng vậy cô ấy sẽ không đi học.Na thức dậy muộn, vày vậy cô ấy không tồn tại thời gian ăn uống sáng.Máy chụp ảnh mới ko hoạt động, vị vậy bà Robinson mang nó trả lại cửa hàng.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 3. A trip lớn the Countryside - Một chuyến về quê