Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the world - Kết nối tri thức

Unit 9 lớp 6 Communication trang 30 - 31

Everyday English

Expressing exclamations with What

1. Look at the picture. Listen and read the exclamations. (Nhìn vào bức tranh. Nghe và đọc những câu cảm thán).

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 6 unit 9 communication

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

1. Thật là một thành phố đẹp!

2. Bầu trời thật trong xanh!

3. Những tòa nhà thật là cao!

2. Work in pairs. Look at the picture below and say what you think by using exclamations with What. You may use the suggestions below. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình bên dưới và nói những gì em nghĩ bằng cách sử dụng câu cảm thán với What. Em có thể sử dụng các đề xuất dưới đây).

*

Đáp án:

1. What happy and beautiful children!

2. What a colorful and nice picture!

3. What sunny and beautiful weather!

4. What a small and cute boy!

5. What beautiful and colorful apple trees!

Hướng dẫn dịch:

1. Thật là những đứa trẻ vu vẻ và hạnh phúc!

2. Thật là một bức tranh đẹp đẽ và sặc sỡ!

3. Thời tiết thật đẹp và có nắng!

4. Cậu bé thật đáng yêu!

5. Những cây táo thật đẹp và nhiều màu sắc!

CITY LANDMARKS

3. Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures. (Làm việc theo cặp. Viết tên những địa điểm dưới bức tranh đúng).

*

Đáp án:

1. Merlion

2. Big Ben

3. Sydney Opera House

4. Eiffel Tower

4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions. (Viết tên những địa điểm với phần mô tả)

*

Đáp án:

1. Big Ben

2. Sydney Opera House

3. Eiffel Tower

4. Merlion

1. Big Ben

Tháp này nằm bên bờ sông Thames ở Luân Đôn. Trên cái tháp có một chiếc đồng hồ lớn và một cái chuông.

2. Nhà Hát Opera Sydney

Có một nhà Hát ở Cảng Sydney. Phần mái của nó màu trắng va trông như chiếc vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để chiêm ngưỡng nó.

3. Tháp Eiffel

Đây là tháp nổi tiếng ở Paris. Mỗi năm, có hàng triệu du khách leo lên đỉnh tháp để ngắm toàn cảnh Paris.

4. Merlion

Nó có đầu sư tử và thân cá. Là một địa điểm nổi tiếng ở Singapore.

Xem thêm: Tuyển Tập Tranh Tô Màu Trái Tim Đẹp Nhất Dễ Tải Dễ In Update 2022

5. QUIZ

Work in pairs. Read the questions and circle the correct answers. (Làm việc theo cặp. Đọc câu hỏi và khoanh đáp án đúng).