Task 1. Mark (") the áp lực for the words below.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 12 test yourself (bài tập mai lan hương) trang 88,89,90

Đánh lốt (") vào trọng âm của những từ bên dưới đây.

resource

poverty

stressful

gather

 

serious

littering

suppose

renewable

 

describe

recycle

pollution

disease

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Key - Đáp án:

re"source

"poverty

"stressful

"gather

 

"serious

"littering

su"ppose

re"newable

 

des"cribe

re"cycle

po"llution

di"sease


bài xích 2

Task 2. Mark (") the ức chế for the underlined words. Then practise saying them.

Đánh vệt (") vào trọng âm của các từ gạch men chân. Đọc các từ đó.

1. There are more problems in the slums than in the wealthy areas.

2. The beaches in the south of Brazil are so peaceful.

3. Which citv in vour country is the most expensive?

4. Our city will have to find a solution to reduce traffic jams.

5. People move lớn big cities for a better standard of living.

Xem thêm: Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số Toán Cao Cấp, Hàm Số Liên Tục Toán Cao Cấp

Lời giải đưa ra tiết:

Key - Đáp án:

1. "problems, "wealthy 

2. Bra"zil, "peaceful

3. "country, ex"pensive

4. so"lution, "traffic

5. "People, "standard

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.9 bên trên 9 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 7 new - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.