Lời giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal hay, cụ thể giúp học sinh làm bài bác tập vào SBT giờ Anh 9.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 1


Giải SBT giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal

1. (trang 5 sbt giờ Anh 9): Fill in the table with the words from the box.

( Điền những từ đã cho vào bảng sau)

Đáp án

a,dollar

f) Vientiane

b) Khmer

g) Filipino

c) Jakarta

h) Singapore

d) ringgit

i) Thai

e) Burmese

j) baht

2. (trang 6 sbt tiếng Anh 9): On what date did the following countries become members of the Association of South East Asian Nations or ASEAN? Match a country with a correct date, & write a full sentence.

( vào trong ngày nào mà các nước dưới đây trở thành thành viên của ASEAN? Nối tên nước nhà với ngày tháng đúng mực và viết thành một câu đầy đủ)

Countries

(Quốc gia)

Date of becoming an ASEAN member

(Ngày thay đổi thành viên củaASEAN)

a)

Brunei Darussalam

A)

8 August 1967

b)

Kingdom of Cambodia

B)

8 January 1984

c)

Republic of Indonesia

C)

28 July 1995

d)

Federation of Malaysia

D)

23 July 1997

e)

Union of Myanmar

E)

30 April 1999

f)

Lao People’s Democratic Republic

g)

Republic of the Philippines

h)

Republic of Singapore

i)

Kingdom of Thailand

j)

Socialist Republic of Viet Nam

Đáp án

a-B

b-E

c-A

d-A

e-D

g-A

h-A

i-A

j-C

a) Brunei Darussalam became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 January 1984.b) - E. Kingdom of Cambodiabecame a thành viên of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the30 April 1999.

c) - A. Republic of Indonesiabecame a thành viên of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

d) - A. Federation of Malaysia became a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the 8 August 1967.

e) -Union of Myanmarbecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the23 July 1997.

f) Lao People’s Democratic Republicbecame a thành viên of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the23 July 1997.g) Republic of the Philippinesbecame a thành viên of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the8 August 1967.

h) Republic of Singaporebecame a thành viên of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the8 August 1967.

i) Kingdom of Thailandbecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the8 August 1967.

j) Socialist Republic of Viet Nambecame a member of the Association of South East Asian Nations or ASEAN on the28 July 1995.

Hướng dẫn dịch

a) Brunei Darussalam trở thành thành viên của hiệp hội cộng đồng các nước nhà Đông phái nam Á tuyệt ASEAN vào ngày 8 tháng một năm 1984.

b) - E. Quốc gia Campuchia trở thành thành viên của hiệp hội cộng đồng các nước nhà Đông nam giới Á giỏi ASEAN vào trong ngày 30 tháng bốn năm 1999.

c) - A. Cùng hòa In-đô-nê-xi-a đổi mới thành viên của cộng đồng các nước nhà Đông phái nam Á hay ASEAN vào ngày 8 mon 8 năm 1967.

d) - A. Liên bang Ma-lai-xi-a biến thành viên của hiệp hội các quốc gia Đông nam giới Á xuất xắc ASEAN vào ngày 8 mon 8 năm 1967.

e) - cộng đồng Myanmar trở thành thành viên của cộng đồng các quốc gia Đông phái nam Á hay ASEAN vào ngày 23 mon 7 năm 1997.

f) cùng hòa Dân người chủ sở hữu dân Lào phát triển thành thành viên của hiệp hội các đất nước Đông phái mạnh Á hoặc ASEAN vào trong ngày 23 mon 7 năm 1997. G) cộng hòa Philippines đổi mới thành viên của hiệp hội cộng đồng các nước nhà Đông nam Á hoặc ASEAN vào ngày 8 mon 8 năm 1967.

h) cộng hòa Singapore biến chuyển thành viên của hiệp hội các non sông Đông phái mạnh Á tuyệt ASEAN vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.

i) vương quốc Thái Lan biến thành viên của hiệp hội cộng đồng các nước nhà Đông nam giới Á xuất xắc ASEAN vào trong ngày 8 tháng 8 năm 1967.

j) cùng hòa làng hội công ty nghĩa vn trở thành thành viên của cộng đồng các đất nước Đông nam giới Á giỏi ASEAN vào trong ngày 28 mon 7 năm 1995.

3. (trang 7 sbt tiếng Anh 9): Complete the sentences using the following verbs in the correct form.

( dứt câu áp dụng dạng đúng của rượu cồn từ)

advise (khuyên)

receive(nhận)

buy (mua)

receive(nhận)

forget (quên)

return (trả lại)

go (đi)

send (gửi)

meet (gặp)

take (mang,dẫn)

a) Nga recevived Jenny"s letter a week ago.

b) We (not)_________ lớn the soccer match last Sunday because of the rain.

c) I_________ this little vase at the shop next khổng lồ the post office yesterday.

d) Trung_________ his friend Michael in the USA a small collection of Vietnamese stamps last week.

e) Jim (not)_________ me when he came lớn Viet nam giới last summer.

f) Nhung (not)____________ my thư điện tử last Wednesday because of her computer breakdown.

g) Why______ you_________ the books lớn the library before the due date?

h) I_________ khổng lồ send Tam the CD on Sunday.

i) My dad_________ me khổng lồ the National Museum when we were in Ha Noi.

j) Last month my doctor____________ me khổng lồ stay at home for some days because of my sickness.Đáp án

a)received

b)did not go

c)bought

d)sent

e)did not meet

f) did not receive

g) did (you) return

h) forgot

i) took

j) advised

ớng dẫn dịch

a) Nga nhậnđược thư của Jenny một tuần lễ trước

b) chúng tôi không đến trận bóngđá chủ nhật trước chính vì trời mưa

c) Tôi đã thiết lập cái bình nhỏ dại nàyở siêu thị cạnh bưuđiện ngày hôm qua

d) Trung gửi bạn của anh ấy Michaelở Mỹ 1 bộ sưu tập tem việt nam tuần trước

e) Jimđã không chạm chán tôi lúc anh tađến Việt Nam ngày hè năm ngoái.

f) Nhungđã không nhận được. Thưđiện tử của mình thứ tứ tuần trước chính vì máy tính củaấy bị hỏng

g lý do bạn trả mọi quyển sách tới tủ sách trước hạn trả

h Tôi đang quyên. Gởi Tâmđĩa CD vào công ty nhật

i) bố tôi gửi tôi tới Bảo tàng đất nước khi chúng tôi tới Hà Nội.

j) mon trước bác bỏ sĩ của tớ khuyên tôiở đơn vị một vài ba ngày chính vì tôi bịốm.

4. (trang 7 sbt tiếng Anh 9): You are talking lớn a friend who has just come back from an overseas trip. Ask her/ him about it. Write your questions.

( ai đang nói với bạn- người mới quay trở lại từ chuyến hành trình nước ngoài. Hỏi cô ấy/anh ấy. Viết thắc mắc của bạn)

a) (where/ go?)

Where did you go?

b) How long / stay there?

c) (what/ weather like?)

d) (what/ visit?

e) (what/ see?)

f) (speak English/ all the time?)

g) (watch/ TV?)

h) (make/ new friends?)

i) (like/ food?)

j) (what/ lượt thích most?)

Đáp án

a, Where did you go?

b) How long did you stay there?

c) What was the weather like?

d) What did you visit?

e) What did you see?

f) Did you speak English all the time?

g) Did you watch TV?

h) Did you make any new friends?

i) Did you lượt thích the food?

j) What did you like most?

Hướng dẫn dịch

a) Bạnđãđiđâu?

b) chúng ta đãởđó bao lâu?

c) thời tiết thì như vậy nào?

d) Bạnđãđi thăm gì?

e) Bạnđã nhận thấy cái gì?

f) bạn có luôn nói giờ đồng hồ anh ko ?

g) chúng ta có xem tv không?

h) bạn có kết bạn với một vài bạn không ?

i) các bạn có thíchđồăn không ?

j) mình muốn cái gì nhất?

5. (trang 8 sbt giờ Anh 9): add to the following list three more things about what you bởi vì today then compare with what your father did when he was at your age.

(Điền tiếp tế danh sách bên dưới 3 thứ về cái chúng ta làm lúc này sauđó đối chiếu với cái mà cha của bạnđã làm khiôngấy còn trẻ)You now

- live in a town

- go to school by bicycle

- watch màu sắc TV và video

- chat or write emails once a week

- learn English at school

- wear uniform at school

Đáp án

Now I live in a town but my father lived in a small village when he was at my age.

a)Now I go khổng lồ school by bicycle but my father walked to school when he was at my age.

b)Now I watch màu sắc TV and clip but my father watched đen - trắng TV & didn"t have đoạn phim when he was at my age.

c)Now I chat or write emails once a week but my father sometimes sent a letter when he was at my age.

d)Now I learn English at school but my father didn"t learn this subject when he was at my age.

e)Now I wear uniform at school but my father didn’t have to wear it when he was at my age.

f)Now I take part in outdoor activities but my father didn"t have to do it when he was at my age.

g)Now I play clip games but my father often played football in the field with his friends when he was at my age.

h)Now I get letters from pen pals but my father didn"t have any pen pals when he was at my age.

Hướng dẫn dịch

Bây giờ đồng hồ tôi sống ở 1 thị trấn nhưng thân phụ tôi sống ở một ngôi làng nhỏ dại khi ông bởi tuổi tôi.a) hiện giờ tôi đi học bằng xe đạp nhưng bố tôi đã đi dạo đến trường lúc ông bằng tuổi tôi.b) hiện nay tôi coi TV color và clip nhưng bố tôi coi TV black trắng cùng không có đoạn phim khi ông bằng tuổi tôi.c) bây giờ tôi truyện trò hoặc viết e-mail mỗi tuần một đợt nhưng bố tôi thỉnh thoảng vẫn gửi thư khi ông bằng tuổi tôi.d) hiện thời tôi học tiếng Anh ở trường nhưng ba tôi không học tập môn này lúc ông trong tuổi tôi.e) hiện nay tôi mang đồng phục ngơi nghỉ trường nhưng cha tôi không hẳn mặc nó khi ông ở tuổi tôi.f) bây chừ tôi thâm nhập các vận động ngoài trời nhưng bố tôi chưa hẳn làm điều đó khi ông độ tuổi tôi.g) bây giờ tôi chơi trò chơi điện tử nhưng cha tôi thường nghịch bóng trên sảnh với anh em khi ông bởi tuổi tôi.h) bây giờ tôi thừa nhận được gần như bức thư từ bạn bè nhưng bố tôi ko có bất kỳ bạn nào lúc ông bởi tuổi tôi.

6. (trang 9 sbt tiếng Anh 9): Use the following words to write sentences about what you did & what you did not vị five years ago.

( sử dụng những từ dưới viết thành câu về mẫu mà bạnđã làm và không làm 5 năm trướcđây)a) study at a primary school

b) play clip games

c) write emails to lớn friends

d) go to lớn school 6 days a week

e) learn English at school

f) get letters from pen pals

g) play a musical instrument

h) play soccer with children in the neighborhood

i) tìm kiếm information about countries in the world

j) get up early

Hướng dẫn có tác dụng bài

a)I studied at a primary school five years ago.

b)I did not play đoạn clip games five years ago.

c)I did not write emails khổng lồ friends five years ago.

d)I went lớn school 6 days a week five years ago.

e)I learned English at school five years ago.

f)I did not get letters from pen pals five years ago.

g)I did not play a musical instrument five years ago.

h)I did not play soccer with children in the neighborhood five years ago.

i)I did not tìm kiếm information about countries in the world five years ago.

j,I did not get up early five years ago.

Hướng dẫn dịch

a) Tôi sẽ học ở 1 trường tè học từ thời điểm cách đó 5 năm.b) Tôi đã không chơi trò nghịch điện tử từ thời điểm cách đây 5 năm.c) Tôi dường như không viết email cho anh em năm năm trước.d) Tôi đã đến trường 6 ngày một tuần từ thời điểm cách đây 5 năm.e) Tôi vẫn học tiếng Anh nghỉ ngơi trường từ thời điểm cách đó năm năm.f) Tôi dường như không nhận được thư từ bằng hữu năm năm trước.g) Tôi dường như không chơi một nhạc cụ từ thời điểm cách đây 5 năm.h) Tôi không chơi đá bóng với bọn trẻ vào xóm cách đây 5 năm.

7. (trang 10 sbt giờ Anh 9): Write sentences beginning with “I wish”.

( Viết các câu bước đầu bằng “ I wish”)

a) I bởi vì not know many English words (I need more words to lớn talk with my friends).

Example:

I wish I knew more English words.

b) My friend cannot stay with me longer (I don"t want her to lớn go home early).

c) You want to lớn send an e-card lớn one of your friends on her birthday (You bởi not have her email address).

d) You don"t have time lớn take your friend to many beauty spots in your city (and you feel sorry about that).

e) You want to watch a TV program called "The Wonders of The World" but you can"t because you have to lớn finish your homework.

f) You don"t have a computer at home therefore you cannot get access to the mạng internet (You need a computer).

g) One of your pen pals has written khổng lồ you và asked you to lớn send her one of your most recent photos but you can"t send her one because most of your photos were taken about two years ago.

h) There is a car show at the city show ground, but you can"t go there because you have to lớn go to lớn the countryside with your family.

i) You want lớn talk with your pen pals on the phone, but it is too expensive for you lớn afford it.

j) Your bicycle is going to break down but you don"t have money lớn repair it.

Hướng dẫn có tác dụng bài

a)I wish my friend could stay with me longer.

b)I wish I had my friend’s e-mail address to send her an e-card.

c)I wish I had more time to take my friend khổng lồ many beauty spots in my city.

d)I wish I did not have lớn finish my homework so that I could watch.

e)"The Wonders of The world".

f)I wish I had a computer at home to get access lớn the Internet.

g)I wish I had a recent photo to lớn send to my pen pal.

h)I wish I could go to the car show at the đô thị show ground.

i)I wish the phone calls were not so expensive. (I wish the phone calls were much cheaper.)

j)I wish I had some money to lớn repair my bicycle.

Hướng dẫn dịch

a) Tôi ước chúng ta của tôi hoàn toàn có thể ở lại với tôi thọ hơn.b) Tôi mong tôi có showroom email của chúng ta tôi để gửi mang lại cô ấy một tấm thiệp điện tử.c) Tôi cầu tôi có tương đối nhiều thời gian hơn để đưa bạn tôi đến những danh lam thắng cảnh trong thành phố của tôi.d) Tôi cầu tôi không phải hoàn thành bài tập về nhà để tôi rất có thể xem.e) "Các kỳ quan lại của cố gắng giới".f) Tôi mong mình có một máy vi tính ở công ty để truy cập Internet.g) Tôi cầu tôi có một bức ảnh gần trên đây để gửi mang đến người bạn bè của tôi.h) Tôi mong mình có thể đi xem triển lãm xe khá tại city show ground.i) Tôi ước gì các cuộc điện thoại không mắc như vậy. (Tôi cầu gì những cuộc gọi smartphone rẻ hơn nhiều.)j) Tôi mong mình có một số tiền nhằm sửa xe đạp.

8. (trang 11 sbt giờ Anh 9): Read the following part of a letter Luan’s pen pals wrote lớn him. Fill in each blank with the correct khung of the given verb. The first one is done for you.

(Đọc phần bên dưới của lá thư mà chúng ta qua thư tín của Luân viết cho anhấy.Điền vào các chỗ trống với dạngđúng củađộng từđượcđưa. Ví dụđầu tiênđãđược tạo nên bạn)

I (a) was (to be) born in Taiwan, but my father (b)________ (to be) not Taiwanese. He comes from Italy. He (c)________ (to work) in Taiwan as a businessman và (d)__________ (to meet) my mother there. In 1998, my family (e)__________ (to move) khổng lồ Australia. When we (f)_________ (to arrive) in Melbourne, I didn"t know anybody. I (g) __________ (to feel) lonely. In Taiwan I (h)__________ (to use to) have a lot of friends, but now I don"t have anyone lớn talk to. So I (i)__________ (to decide) lớn look for friends on the Internet. I was lucky to lớn know you và to be one of your friends. I wish we (j)________ (to live) in the same neighborhood so that we could meet & talk every day.

Đápán

a) was

f) arrived

b) is

g) felt

c) worked

h) used to

d) met

i) decided

e) moved

j) lived

Hướng dẫn dịch: Tôi sinh raở Đài Loan, dẫu vậy batôi không phải ngườiĐài Loan.Ôngấyđến từÝ.Ôngấyđã có tác dụng việcởĐài Loan như một doanh nhân và gặp mẹ tôiởđó. Năm 1998, giađình tôi đưa tớiÚc. Khi chúngđến Melbourme, tôi lưỡng lự ai cả. Tôi cảm thấy rất côđơn.ỞĐài Loan tôi thường có khá nhiều bạn, nhưng hiện thời tôi chẳng bao gồm aiđể thì thầm cả. Bơi vậy cơ mà tôi quyếtđịnh tìm kiếm số đông ngườibạn qua mạng. Tôiđã như mong muốn khi gặpđược bạn và trở thành các bạn của bạn. Tôiước sống và một nơiđể bạn cũng có thể gặp nhau và thủ thỉ mỗi ngày.

9. (trang 11 sbt tiếng Anh 9): Put the following paragraphs in the correct order to lớn complete the letter Ken sent lớn Chase. Then rewrite the letter in the space provided.

( chuẩn bị xếpđoạn văn sau theođúng lắp thêm tựđể hoàn thành lá thư Ken gửi đến Chase. Sauđó viết lại lá thư vào khu vực chốngđãcho sẵn)

Dear Chase,

1. Please write lớn me soon.

2. That"s great, but we train a lot và I can"t bởi vì all my homework.

3. How are you? I"m very busy at my new school.

4. You know I"m not stupid. What can I do?

5. Should I leave the swimming team?

6. You"re my best friend và you know me well.

7. I really don"t want, but my Mom and Dad think I should.

8. My first problem is that the schoolwork here is very difficult & I"m getting bad marks.

9. It"s not bad here but I"d lượt thích to see all my old friends again.

10. Also, I"m a member of the school swimming team.

11. Chase, I"m writing lớn you because I"ve got a few problems.

Hướng dẫn có tác dụng bài

Dear Chase,

(3)How are you? I"m very busy at my new school.(9)It"s not bad here but I"d lượt thích to see all my old friends again.(11)Chase, I"m writing lớn you because I"ve got a few problems.(6)You"re my best friend and you know me well.(8)My first problem is that the schoolwork here is very difficult và I"m getting bad marks.(4)You know I"m not stupid. What can I do?

(10)Also, I"m a member of the school swimming team.(2)That"s great, but we train a lot & I can t vị all my homework.(5)Should I leave the swimming team?(7)I really don"t want, but my Mom và Dad think I should.

(1)Please write lớn me soon.

Kenneth

Hướng dẫn dịch

Chase thân mến,

Bạn có khỏe không? Mìnhđang rấtbận rộnở trường mới. Nó thì không thật tệởđây nhưng mìnhmuốn chạm chán lại toàn bộ bạn cũ của mình. Chase này, mìnhđang viết đến bạn bởi vì mìnhgặp một vài ba vấnđề. Bạn là bạn tốt nhất của chính bản thân mình và cũng gọi mình khôn xiết rõ. Vấnđềđầu tiên là bài bác tậpở ngôi trường thì khó lắm và mìnhđã bịđiểm kém. Bạn biết là mình ko dốt nátđúng không. Vậy mình rất có thể làm gì bây giờ?

À, mình cũng là thành viênở trongđội tập bơi của trường. Thiệt tuyệt, nhưng chúng mình phảihuấnluyện nhiều bắt buộc nình không thể làm toàn bộ bài về nhà của mìnhđược. Mình tất cả nên rờiđội tập bơi không nhỉ? Mình đích thực không muốn, nhưng bố mẹ mình suy nghĩ mình bắt buộc làm như thế.

Hãy viết thư cho doanh nghiệp sớm nhé!

Kenneth.

10. (trang 13 sbt giờ đồng hồ Anh 9): Complete the letter below with the words in the box. There are more words than you need to lớn complete the letter. Use each word only once.

( xong xuôi lá thư dưới với phần lớn từ vào hộp. Có nhiều từ thừa mà chúng ta không cần. Thực hiện mỗi từ chỉ một lần.)

new

wish

going

exercise

an

and

sorry

was

with

girls

work

wishes

train

other

boys

so

points

our

marks

their

September 22nd,

Dear Link,

How are you? I"m very (1)__________ I didn"t write lớn you last week. I (2)_________ very busy at school.

Loan & I are (3)_________ to start a new club at school: a badminton club for (4)__________ . We want to have a girls" team (5)___________ play matches against the (6) __________ schools. The boys" team here has the best players in (7)____________ city. They always win their (8)__________ . They are going khổng lồ help us (9)_________ our training every Friday afternoon. I must (10)___________ hard & get fitter (11)_________I am now because I really want to be in the (12)________ girls" team.

I got terrible (13)_________ in my Japanese demo the other day. I"m sure I"ll have khổng lồ (14)__________ harder on it, too.

Best (15)_________ ,

Thuong

Đáp án

1. Sorry

2. Was

3. Going

4. Girls

5. Và

6. Other

7. Our

8. Games

9. With

10. Train

11. Than

12. New

13. Marks

14. Work

15. Wishes

Hướng dẫn dịch

Ngày 22 tháng 9

Link thân mến,

Bạn gồm khỏe không? Tôi rât xin lỗi vì chưng tôi chưa viết thư cho bạn tuần trước. Tôi thì bận rộnở trường học. Loan và tôi vẫn bắtđầu thâm nhập câu lạc bộở trường: cầu lông câu lạc bộcho nhỏ gái. Cửa hàng chúng tôi muốn tất cả mộtđội con gái và nghịch trậnđấu với cáctrường khác.Đội namởđây có những người chơi tốt nhất trong thành phố của bọn chúng tôi. Họ luôn thắng cáctrậnđấu. Họ đang giúp chúng tôi tập luyện các chiềuthứ sáu. Tôi buộc phải tập luyện vất vả và trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn tôi bâygiờ bởi vì tôi thực thụ muốnở trongđội nữ.

Tôiđã bịđiểm khôn cùng kém môn đánh giá tiếng Nhật hôm trước. Tôi có thể tôi cũngsẽ yêu cầu học tập chăm hơn.

Thânái,

Thương

11. (trang 13 sbt giờ đồng hồ Anh 9): Read the following passage about different places of interest around the world & chose the correct word lớn fill in each gap. Circle the letter A, B, C or D.(Đọc những bài văn bên dưới về phần nhiều nơi khác thú vui trên khắp quả đât và lựa chọn từđúngđểđiền vào chỗ trống. Khoanh vào các chữ cái A, B, C, D)

a)Of all Egypt"s monuments, none is as majestic as the Great Sphinx. It was (1) _______as such by the Greeks, because it is similar to a mythical creature (2)_______ a lion"s toàn thân and woman"s head. Visitors cannot climb on the monument, (3)_______ there is a viewing platform from which they can see it clearly.

1. A. Told B. Named

C. Built D. Designed

2. A. Has B.of

C.possesses D.with

3. A. But B. Though

C. So D. And

b) The Eiffel Tower is one of the biggest (1)_______ in Paris, France. The best part of seeing is watching the masses of people that are always around it. It is amazing lớn see many (2) in one place. It"s amazing & exciting at the same time being very peaceful.

1. A. Tourism

B. Area

C. Attractions

D. Beaches

2. A. Guests

B. Customers

C. Tourists

D. Clients

c)Shakespeare"s Globe Theatre was (1)_______ by the pioneering American actor và director Sam Wanamaker và has become (2)___________ of London"s most successful theatres & top visitor attractions. (3)_________ on London"s Bankside, Shakespeare"s Globe Theatre reconstruction from the original building that (4)________ Shakespeare"s theatre in London, an open-air playhouse where the playwright penned many of his greatest plays.

1. A. Found

B. Looked for

C. Built

D. Founded

2. A. One

B. Best

C. Some

D. Any

3. A. Parked

B. Developed

C. Stood

D. Situated

4. A. Had

B. Housed

C. Held

D. Contained

Đáp ána)1 - B

2 - D

3 - A

b)1 - C

2 - C

c)1 - D

2 - A

3 - D

4 - B

Hướng dẫn dịch

a) Trong tất cả công trình lưu niệm Ai Cập, không dòng nào nghiêm túc như Tượng Nhân Sư Ai Cập. Nóđượcđặt tên do đó bơi người Hy Lạp. Du khách không được trèo lên trên dự án công trình như vẫn đang còn bục quan gần kề mà họcó thể nhìn thấy nó siêu rõ.

b) ThápÉp-phen là một trong trong nhữngđiểmấp dẫn khách du lịchở Pa-ri, Pháp. Phần giỏi nhấtđể ngắm nhìn và thưởng thức là xemđámđông người vây quanh nó. Nó thật ghê ngạcđể bắt gặp nhiều du kháchđến thếở cùng một nơi.

Xem thêm: Học Cách Giới Thiệu Tên Bằng Tiếng Anh Ấn Tượng, Các Mẫu Câu Giới Thiệu Tên Bằng Tiếng Anh

c) công ty hát nhân loại Shakespeaređược thành lập và hoạt động bởi diễn viên kiêmđạo diễn tiên phong SamWanamaker và trở thành một trong những rạp hát lừng danh và điểm thu hút du quý khách đầuLuân-đôn.Đượcđặtở Bankside của Luân-đôn, sựtái thiếtnhà hát nạm giớiShakespare từ bỏ tòa nhà ban đầu là đơn vị hát của Shakespareở Luân-đôn, một bên hát không tính trời nơi nhà biên soạn kịch sáng sủa tác nhiều tác phẩm hay nhất của ông ta.