Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Với Giải bài tập Tin học tập 11 trang 50, 51 hay, chi tiết được biên soạn bám sát đít nội dung sách giáo khoa Tin học lớp 11 góp bạn tiện lợi trả lời câu hỏi từ đó ăn điểm cao trong các bài thi môn Tin học 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin 11 trang 51

Bạn đang xem: Giải bài bác tập tin học tập 11 trang 51


*

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho biết sự như là và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then.

Trả lời:

Nhắc lại nhị dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự như thể nhau: Điều kiện được tính và kiểm tra. Nếu đk đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( trong dạng thiếu và trong dạng đầy đủ)

Sự khác nhau:

+ Ở dạng thiếu thốn thì nếu đk sai thì nó đang thoát khỏi kết cấu rẽ nhánh .Thực hiện nay câu lệnh tiếp sau của chương trình.

+ Ở dạng vừa đủ thì nếu đk sai nó sẽ tiến hành nhánh câu lệnh sau else ( vào dạng đầy đủ). Tiếp đến mới thoát khỏi rẽ nhánh rồi triển khai các câu lệnh tiếp sau của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? tại sao lại phải có câu lệnh ghép?

Trả lời:

- Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy những câu lệnh lại với nhau vào Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin;End;- tại sao có câu lệnh ghép: vị sau một số từ khóa (như then hoặc else) phải là 1 trong những câu lệnh. Nhưng trong không ít trường hợp, các thao tác làm việc sau hồ hết tên dành riêng phức tạp, đòi hỏi không đề nghị chỉ một mà là nhiều câu lệnh nhằm mô tả. Giữa những trường hợp bởi thế ta phải thực hiện câu lệnh ghép.

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): hoàn toàn có thể dùng cậu lệnh while-do để cố gắng cho câu lệnh for-do được không? trường hợp được hãy thực hiện điều ấy với lịch trình Tong_1a.

Trả lời:

- rất có thể sử dụng câu lệnh while-do để nạm cho câu lệnh for-do được. Vì chưng ta rất có thể sử dụng các câu lệnh giúp ra khỏi vòng lặp, hoặc có thể sử dụng phần lớn câu lệnh để tránh lặp.

- Sửa công tác tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với kết quả của chương trình thực hiện for


*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):


*

*

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Lập trình để giải vấn đề cổ sau:

Vừa con kê vừa chó.Bó lại mang đến tròn.Ba mươi sáu con.Một trăm chân chẵn.Hỏi từng loại bao gồm bao nhiêu con ?Trả lời:

Ta tất cả tổng 2 nhiều loại là 36 bé . Bởi vậy số bé gà vẫn nằm trong khoảng từ 0 cho 36. Số còn lại sẽ là chó.

Theo giả thiết đề bài ta tất cả số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Ký Hiệu Của Công Suất Là Gì? Công Thức Tính Công Suất Chính Xác Nhất

Như vậy ta sẽ có code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 to 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so mang lại la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi thân phụ va tuoi bé ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," nam nua thi tuoi phụ thân gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả:


Bài 8 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): mỗi cá nhân gửi tiết kiệm không kì hạn cùng với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% từng tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, fan đó rút không còn tiền thì sẽ nhận thấy số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng việc gửi tiết kiệm chi phí không kì hạn thì lãi ko được cùng vào vốn.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var A,B,C:real; thang:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao so tien A va so tien B");readln(A,B);C:=A*0.3/100;thang:=0;while(A