- Chọn bài xích -Bài 9: kết cấu rẽ nhánhBài 10: cấu tạo lặpBài tập và thực hành thực tế 2Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học tập 11 – Sách Giải bài tập Tin học tập 11 trang 50, 51 giúp HS giải bài bác tập, giúp cho các em xuất hiện và phạt triển năng lượng sử dụng công nghệ thông tin với truyền thông:

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy cho biết sự kiểu như và khác biệt của nhị dạng câu lệnh if-then.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 11

Trả lời:

Nhắc lại nhì dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự tương tự nhau: Điều kiện được xem và kiểm tra. Nếu đk đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( trong dạng thiếu cùng vào dạng đầy đủ)

Sự khác nhau:

+ Ở dạng thiếu thốn thì nếu đk sai thì nó đang thoát khỏi cấu tạo rẽ nhánh .Thực hiện tại câu lệnh tiếp theo sau của chương trình.

+ Ở dạng khá đầy đủ thì nếu điều kiện sai nó sẽ thực hiện nhánh câu lệnh sau else ( vào dạng đầy đủ). Sau đó mới thoát ra khỏi rẽ nhánh rồi tiến hành các câu lệnh tiếp theo của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? tại sao lại phải gồm câu lệnh ghép?

Trả lời:

– Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy những câu lệnh lại cùng với nhau trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin;End;– vì sao có câu lệnh ghép: vị sau một số trong những từ khóa (như then hoặc else) phải là một trong câu lệnh. Nhưng trong vô số trường hợp, các thao tác sau các tên thích hợp phức tạp, yên cầu không đề nghị chỉ một nhưng là nhiều câu lệnh để mô tả. Trong số những trường hợp như vậy ta phải thực hiện câu lệnh ghép.

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): có thể dùng cậu lệnh while-do để nạm cho câu lệnh for-do được không? nếu như được hãy thực hiện điều đó với chương trình Tong_1a.

Trả lời:

– có thể sử dụng câu lệnh while-do để nắm cho câu lệnh for-do được. Bởi ta hoàn toàn có thể sử dụng các câu lệnh giúp ra khỏi vòng lặp, hoặc rất có thể sử dụng số đông câu lệnh để né lặp.

– Sửa chương trình tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với tác dụng của chương trình áp dụng for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:


a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):


*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 to lớn 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Lập trình để giải vấn đề cổ sau:

Vừa con kê vừa chó.

Bó lại mang đến tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi mỗi loại bao gồm bao nhiêu bé ?

Trả lời:

Ta gồm tổng 2 loại là 36 bé . Do đó số con gà đang nằm trong vòng từ 0 cho 36. Số còn sót lại sẽ là chó.

Theo đưa thiết đề bài ta gồm số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Hình Cầu Là Gì - Công Thức Giải Nhanh, Thể Tích, Vị Trí Tương Đối

Như vậy ta sẽ có code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 to 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so đến la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Nhập từ bàn phím tuổi của cha và nhỏ (hiện trên tuổi thân phụ lớn hơn nhị lần tuổi bé và tuổi phụ vương hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra screen câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi nhỏ ?”.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi cha va tuoi bé ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," nam nua thi tuoi cha gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả: