- Chọn bài xích -Bài 1: Mệnh đềBài 2: Tập hợpBài 3: những phép toán tập hợpBài 4: những tập đúng theo sốBài 5: Số ngay gần đúng. Không đúng sốÔn tập chương 1

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách Giải Sách bài Tập Toán 10 bài 1: Mệnh đề khiến cho bạn giải những bài tập trong sách bài bác tập toán, học giỏi toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và thích hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1.1 trang 7 Sách bài bác tập Đại số 10: trong các câu sau, câu nào là một trong mệnh đề, câu nào là một trong những mệnh đề đựng biến?

a) 1 + 1 = 3;

b) 4 + x Bài 1.2 trang 7 Sách bài bác tập Đại số 10: Xét tính phải trái của mỗi mệnh đề sau với phát biểu che định của nó.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 bài mệnh đề

*

d) x =2 là 1 trong những nghiệm của phương trình

*

Lời giải:

a) Mệnh đề đúng. Lấp định là

*
mệnh đề này sai.

b) Mệnh đề sai, bởi

*

Phủ định là

*
mệnh đề này đúng.

c) Mệnh đề đúng, vị

*
là một số vô tỉ”, mệnh đề này sai.

d) Mệnh đề sai.

Phủ định là “x = 2 không là nghiệm của phương trình”

*
mệnh đề này đúng.

Bài 1.3 trang 7 Sách bài tập Đại số 10: tìm kiếm hai quý hiếm thực của x để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

a) x

c) ∃ x ∈ Q: x 0

Bài 1.11 trang 9 Sách bài xích tập Đại số 10: tuyên bố thành lời những mệnh đề sau với xét tính đúng sai của chúng.

*

Lời giải:

a) Bình phương của rất nhiều số thực đều nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 0 (mệnh đề sai).

b) Có một số trong những thực cơ mà bình phương của nó bé dại hơn hoặc bằng 0 (mệnh đề đúng).

c) với đa số số thực x,

*
(mệnh đề sai);

d) Có một vài thực x, cơ mà

*
(mệnh đề đúng);

e) với tất cả số thực x, x2 + x + 1 > 0 (mệnh đề đúng);

g) Có một vài thực x, cơ mà x2 + x + 1 > 0 (mệnh đề đúng).

Bài 1.12 trang 9 Sách bài bác tập Đại số 10: Lập mệnh đề bao phủ định của mỗi mệnh đề sau với xét tính trắng đen của nó.

a) ∀ x ∈ R: x.1 = x;

b) ∀ x ∈ R: x.x = 1;

c) ∀ n ∈ Z: n ≤ n2

Lời giải:

a) ∀ x ∈ R: x.1 = x. Mệnh đề sai

b) ∀ x ∈ R: x.x = 1. Mệnh đề đúng

c) ∀ n ∈ Z: n ≤ n2. Mệnh đề đúng

Bài 1.13 trang 9 Sách bài xích tập Đại số 10: Lập mệnh đề tủ định của mỗi mệnh đề sau với xét tính đúng sai của nó.

a) Mọi hình vuông vắn đều là hình thoi;

b) gồm một tam giác cân chưa phải là tam giác đều.

Lời giải:

a) Có tối thiểu một hình vuông không phải là hình thoi. Mệnh đề sai.

b) rất nhiều tam giác cân là tam giác đều. Mệnh đề sai.

bài xích tập trắc nghiệm trang 9, 10 Sách bài bác tập Đại số 10:

Bài 1.14: với cái giá trị như thế nào của x thì mệnh đề chứa trở nên

“141x2 – 87x + 54 = 0″

trở thành một mệnh đề đúng?

A. X = 3 B. X = -1 C. X = -18/47 D. X = 18/47

Lời giải:

Ta có: 141 – 87 – 54 = 0.

Phương trình ax2 + bx + c = 0 với đk a + b + c = 0 gồm nghiệm là x = 1 và x = c/a.

Xem thêm: "Thể Loại Tiếng Anh Là Gì - Từ Loại Trong Tiếng Anh Là Gì

Đáp án: C

Bài 1.15: bài bác tập trắc nghiệm trang 9, 10 Sách bài bác tập Đại số 10: cho tam giác ABC và các mệnh đề

P: ABC là một tam giác cân

Q: ABC là 1 trong tam giác hầu hết

Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. Q ⇒ p.

B. P. ⇒ Q−

C. P− ⇒Q

D. P− ⇒ Q−

Lời giải:

những tam giác đầy đủ là tam giác cân, tuy vậy điều kiện trái lại không đúng.

Đáp án: C

Bài 1.16: bài tập trắc nghiệm trang 9, 10 Sách bài tập Đại số 10: cho tứ giác ABCD và các mệnh đề

P: Tứ giác ABCD là một hình vuông