Hướng dẫn giải bài xích §2. Tập hợp, Chương I. Mệnh đề. Tập hợp, sách giáo khoa Đại số 10. Nội dung bài giải bài bác 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bạn dạng bao bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập đại số có trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 trang 13

Lý thuyết

I. Có mang tập hợp

1. Tập hợp và phần tử

Tập hợp (còn hotline là tập) là 1 khái niệm cơ bản của toán học, không quan niệm .

Tập thích hợp thường được kí hiệu bằng những chữ loại in hoa như: A, B, C, D, …. Các bộ phận của tập hợp để trong cặp dấu .

Để chỉ phần tử a nằm trong tập hòa hợp A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)

Tập hợp không chứa phần tử nào gọi là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

2. Cách khẳng định tập hợp

Ta hoàn toàn có thể xác định tập đúng theo bằng 1 trong những hai biện pháp sau:

a) Liệt kê những phần từ bỏ của nó:

Mỗi phần tử liệt kê một lần, giữa các bộ phận có vết phẩy hoặc có thể dấu chấm phẩy chống cách. Nếu số lượng bộ phận nhiều hoàn toàn có thể dùng dấu ba chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

b) Chỉ ra tính chất đặc thù cho các phần tử của nó

Tính chất này được viết sau vết gạch đứng.

Ví dụ:

A = (x in mathbbN)

II. Tập con

Nếu tập A là nhỏ của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .

Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;…;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập con là (emptyset ) với A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với đa số A.

Nếu (A subset B) với (B subset C) thì (A subset C.)

III. Tập hợp bằng nhau

(A = B Leftrightarrow A subset B) với (B subset A) tuyệt (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left 2x^2 – 5x + 2 = 0 ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu đồ vật Ven:

*

Ta tất cả (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)

Dưới đấy là phần phía dẫn trả lời các câu hỏi và bài xích tập vào phần hoạt động vui chơi của học sinh sgk Đại số 10.

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 10 sgk Đại số 10

Nêu lấy một ví dụ về tập hợp.

Dùng kí hiệu $∈$ và $∉$ nhằm viết các mệnh đề sau.

a) $3$ là một trong những nguyên;

b) $√2$ không phải là số hữu tỉ.

Trả lời:

Ví dụ về tập hợp: toàn thể học sinh lớp 10A

a) $3 ∈ Z$

b) $√2 ∉ Q$

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 10 sgk Đại số 10

Liệt kê các bộ phận của tập hợp các ước nguyên dương của $30$.

Trả lời:

$A =$ $1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30$

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 11 sgk Đại số 10

Tập thích hợp $B$ những nghiệm của phương trình 2x2 $– 5x + 3 = 0$ được viết là $B =$ x ∈ R

Hãy liệt kê các thành phần của tập phù hợp $B$.

Trả lời:

Các thành phần của tập vừa lòng $B$:

$B =$ $3/2;1$.

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 11 sgk Đại số 10

Hãy liệt kê các thành phần của tập hợp: $A =$ x ∈ R

Trả lời:

Do phương trình x2 $+ x + 1 = 0$ vô nghiệm yêu cầu tập hợp $A$ không có thành phần nào.

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 11 sgk Đại số 10

Biểu đồ vật minh họa trong hình nói gì về quan hệ giới tính giữa tập hợp những số nguyên $Z$ và tập hợp những số hữu tỉ $Q$? có thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ hay không ?

*

Trả lời:

Tập hợp những số nguyên $Z$ nằm trong tập hợp các số hữu tỉ $Q$.

Có thể nói mỗi số nguyên là một vài hữu tỉ

6. Trả lời thắc mắc 6 trang 12 sgk Đại số 10

Xét hai tập hợp:

$A = $ n ∈ N

$B = $ n là bội của 12

Hãy đánh giá các kết luận sau:

a) $A ⊂ B$; b) $B ⊂ A$

Trả lời:

Kết luận $A$ đúng

Kết luận $B$ đúng

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bản. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

hijadobravoda.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập đại số 10 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10 cơ bản của bài xích §2. Tập đúng theo trong Chương I. Mệnh đề. Tập thích hợp cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài bác 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10

1. Giải bài 1 trang 13 sgk Đại số 10

a) cho A = {(x in mathbbN)|x

2. Giải bài xích 2 trang 13 sgk Đại số 10

Trong nhị tập hòa hợp $A$ với $B$ dưới đây, tập đúng theo nào là bé của tập hợp còn sót lại ? nhị tập hợp $A$ và $B$ có đều bằng nhau không?

a) $A$ là tập hợp những hình vuông

$B$ là tập hợp các hình thoi.

b) $A =$ n ∈ N

$B =$ n là một ước của 6.

Bài giải:

a) Ta sẽ biết “hình vuông là hình thoi có một góc vuông” yêu cầu mỗi phần tử $A$ là một trong những phần tử của $B$.

Vậy (Asubset B.) Ngược lại, có tối thiểu một hình thoi sau đây:

Hình thoi $ABCD$ cùng với (widehatA=60^0) chưa phải là hình vuông.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3 Trang 20 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 20 Bài 15

Vậy (B otsubset A) vị đó: (left{eginmatrix Asubset B\ B otsubset A endmatrix ight.)

b) Viết dưới dạng liệt kê:

$A = $$1, 2, 3, 6$

$B = $$1, 2, 3, 6$

Vậy (left{eginmatrix Asubset B\ Bsubset A endmatrix ight.Rightarrow A=B)

3. Giải bài xích 3 trang 13 sgk Đại số 10

Tìm toàn bộ các tập nhỏ của tập đúng theo sau

a) $A =$ $a, b$;

b) $B =$ $0, 1, 2$.

Bài giải:

a) Các tập bé của $A$ là:

(A_1=varnothing ; A_2=left a ight ;A_3=left b ight ; A_4=left a;b ight \)

b) Các tập nhỏ của $B$ là:

(B_1=varnothing ; B_2=left 0 ight ;B_3=left 1 ight ; B_4=left 2 ight \)

(B_5=left ;1 ight ;B_6=left 0;2 ight ;B_7=left 1;2 ight ; B_8=left 0;1;2 ight ;)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 10 với giải bài 1 2 3 trang 13 sgk Đại số 10!