Giải bài bác tập trang 15 bài bác 3 các phép toán tập đúng theo Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Hãy xác minh ...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 trang 15


Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Kí hiệu (A) là tập hợp những chữ mẫu trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", (B) là tập hợp các chữ loại trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy khẳng định (A cap B,A cup B,Aackslash B,Backslash A)

Giải:

(A= left\textC, Ê, H, I, N, O, T ight\)

(B= leftA, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y ight\)

(Acap B= leftC, Ê, I, N, O, T ight\)

(Acup B= leftA, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y ight\)

(Aackslash B=left\textH ight\)

(Backslash A=left\textA, Ă, K, G, Ô, M, S, Y ight\).

 

Bài 2 trang 15 sgk đại số 10

Vẽ lại cùng gạch chéo các tập phù hợp (A ∩ B, A ∪ B, Aackslash B) (h.9) trong số trường phù hợp sau.

*

Giải:

a) 

*

b) 

*

c)

 

*

(Acup B)

*

(Acap B)

*

d) 

*

Tập (A) phía bên trong tập (B) cho nên vì vậy (Asubset B) suy ra (Aackslash B=phi)

 

 

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Trong (45) học sinh của lớp (10A) gồm (15) bạn được xếp một số loại học lực giỏi, (20) chúng ta được xếp một số loại hạnh kiểm tốt, trong các số đó có (10) các bạn vừa học lực giỏi, vừa gồm hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp (10A) có bao nhiêu các bạn được khen thưởng, biết rằng mong muốn được khen thưởng các bạn đó phải bao gồm học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm xuất sắc ?

b) Lớp (10A) có bao nhiêu bạn không được xếp một số loại học lực giỏi và chưa tồn tại hạnh kiểm xuất sắc ?

Giải:

a) gọi (A) là tập hợp học viên giỏi, (B) là tập hợp học sinh được hạnh kiểm xuất sắc của lớp (10A), thì (A ∩ B=10) là tập phù hợp các học sinh vừa giỏi, vừa bao gồm hạnh kiểm tốt.

Theo đề bài mong được khen thưởng chúng ta đó phải gồm học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm tốt, buộc phải tập hợp học viên được tán dương là (A ∪ B). Số bộ phận của (A ∪ B) ngay số phân tử của (A) cộng với số phân tử của (B) trừ đi số phân tử của (A ∩ B) (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Cảnh Ngày Xuân - Bài Thơ ❤️️ Phân Tích, Cảm Nhận

Vậy số học sinh lớp (10A) được tâng bốc là:

(15 + trăng tròn - 10 = 25) người.

b) Số chúng ta lớp (10A) không học giỏi và chưa xuất hiện hạnh kiểm tốt là số học sinh lớp (10A) không được khen thưởng bằng: