+ Parabol y = ax2 + bx + 2 trải qua M(1 ; 5) đề nghị tọa độ M nghiệm đúng phương trình: 5 = a.12 + b.1 + 2 ⇒ a + b = 3 (1) .

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 trang 49

+ tựa như tọa độ của N(–2; 8) nghiệm đúng phương trình:

 8 = a.( –2)2 + b.( –2) + 2 ⇒ 4a – 2b = 6 (2).

Từ (1) cùng (2) suy ra: a = 2; b = 1.

Vậy parabol là y = 2x2 + x + 2.

b) 

*

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 đi qua điểm A(3; –4) phải tọa độ A nghiệm đúng phương trình: –4 = a.32 + b.3 + 2 ⇒ 9a + 3b = –6 (2).

Thay b = 3a sống (1) vào (2) ta được:

9a + 3.3a = –6 ⇒ 18a = –6 ⇒ 

*


Vậy parabol là 

*

c) Parabol y = ax2+ bx + 2 tất cả đỉnh I(2 ; –2), bắt buộc ta có

*

Từ (1) ⇒ b2 = 16.a2, vậy vào (2) ta được 16a2 = 16a ⇒ a = 1; b = –4.

Vậy parabol là y = x2 – 4x + 2.

d) + Parabol y = ax2+ bx + 2 đi qua điểm B(–1 ; 6) bắt buộc tọa độ B nghiệm đúng phương trình: 6 = a.( –1)2+ b.( –1) + 2 ⇒ a = b + 4 (1)

+ Parabol y = ax2 + bx + 2 bao gồm tung độ của đỉnh là 

*

*

Thay (1) vào (2) ta được: b2 = 9.(b + 4) ⇔ b2 – 9b – 36 = 0.

Phương trình bao gồm hai nghiệm b = 12 hoặc b = –3.

Khi b = 12 thì a = 16.

Khi b = –3 thì a = 1.

Vậy bao gồm 2 parabol thỏa mãn nhu cầu đề bài là y = 16x2 + 12b + 2 với y = x2 – 3x + 2.

Xem thêm: Cách Kiềm Chế Tính Nóng Nảy Của Bạn, Mẹo Quản Lý Cơn Tức Giận Và Nóng Nảy Của Bạn

Kiến thức vận dụng

Parabol y = ax2 + bx + c bao gồm :

+ Tọa độ đỉnh 

*

+ Trục đối xứng là đường thẳng 

*

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10


Tải về
Tham khảo những bài học khác
Loạt bài xích Lớp 10 hay nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải mã miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*

Đặt thắc mắc