Giải toán lớp 11 trang 36, 37 SGK tập 1 đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và gọi rõ phương pháp giải những dạng bài tập trong sách giáo khoa

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Giải tích lớp 11: một trong những phương trình lượng giác thường xuyên gặp. Lời giải bài bác tập Toán lớp 11 hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập được tổng thích hợp trong SGK trang 36, 37, từ kia các các bạn sẽ hiểu và cố gắng chắc bài học hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 11 sgk trang 36 37

Bài 1 trang 36 SGK giải tích lớp 11

sin²x - sinx = 0

Đáp án và khuyên bảo giải bài xích 1:

Đặt nhân tử chung, gửi phương trình về dạng tích với giải những phương trình lượng giác cơ bản:


*

*

*

*

Bài 2 SGK trang 36 giải tích lớp 11

Giải những phương trình sau:

a) 2cos²x – 3cosx + 1 = 0;

b) 2sin2x + √2sin4x = 0.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài 2:

a) Đặt t = cosx, t ∈ <-1; 1> ta được phương trình 2t2 – 3t + 1 = 0 ⇔ t ∈ 1; 1/2.

Nghiệm của phương trình đã cho là những nghiệm của hai phương trình sau:

cosx = 1 ⇔ x = k2π với cosx = một nửa ⇔ x = ±π/3 + k2π.

Đáp số: x = k2π; x = ±π/3 + k2π, k ∈ Z.

b) Ta tất cả sin4x = 2sin2xcos2x (công thức nhân đôi), cho nên vì vậy phương trình đã cho tương đương với:


*

Bài 3 giải tích lớp 11 trang 37 SGK

Giải những phương trình sau:

a) sin²(x/2) – 2cos(x/2) + 2 = 0;

b) 8cos²x + 2sinx – 7 = 0;

c) 2tan²x + 3tanx + 1 = 0;

d) tanx – 2cotx + 1 = 0.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tích Phân Và Bài Tập Giải Tích Phân Cơ Bản, Các Dạng Bài Tập Tích Phân Nâng Cao

Đáp án và lí giải giải bài xích 3:


Bài 4 giải tích lớp 11 sách giáo khoa trang 37

Giải những phương trình sau:

a) 2sin²x + sinxcosx – 3cos²x = 0

b) 3sin²x – 4sinxcosx + 5cos²x = 2

c) 3sin²x – sin2x + 2cos²x = 1/2

d) 2cos²x – 3√3sin2x – 4sin²x = -4

Đáp án và lí giải giải bài 4:


Bài 5 trang 37 giải tích lớp 11 SGK

Giải những phương trình sau:

a) cosx – √3sinx = √2

b) 3sin3x – 4cos3x = 5

c) 2sin2x + 2cos2x – √2 = 0

d) 5cos2x + 12sin2x - 13 = 0

Đáp án và khuyên bảo giải bài bác 5:


Bài 6 SGK trang 37 giải tích lớp 11

a. Tan(2x + 1) tan(3x – 1) = 1

b. Tanx + tan(x + π/4) = 1

Đáp án và trả lời giải bài bác 6:


CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải câu hỏi lớp 11 SGK trang 36, 37 tập 1 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.