Ta bao gồm (a) được hotline là phần thực của số phức (z) cùng (b) được hotline là phần ảo của số phức (z.)

Lời giải đưa ra tiết:

(z = 1 - pi i = 1 + left( - pi ight).i)

Phần thực: (1), phần ảo (-π);
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 trang 133

LG b

b) (z = sqrt 2 - i);

Lời giải chi tiết:

(z = sqrt 2 - i = sqrt 2 + left( - 1 ight).i)

Phần thực: (sqrt2), phần ảo (-1);


LG c

c) (z = 2sqrt 2);

Lời giải đưa ra tiết:

(z = 2sqrt 2 = 2sqrt 2 + 0.i)

Phần thực (2sqrt2), phần ảo (0);


LG d

d) (z = -7i).

Lời giải bỏ ra tiết:

(z = - 7i = 0 + left( - 7 ight)i)

Phần thực (0), phần ảo (-7).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Sgk Ngữ Văn 12 - Phân Tích Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ (Tô Hoài)

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.