3. Hai xe hơi chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé nhỏ chuyển được thấp hơn ô tô mập 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn hàng?
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 4 tập 1

1. Đặt tính rồi tính:

47985 + 26807 93862 – 25836

87254 + 5508 10000 – 6565

2. Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23 = 

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =

3. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé xíu chuyển được thấp hơn ô tô to 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn hàng?

4. Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai người mẹ cộng lại bởi 24 tuổi và tuổi của chị ý hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay nay?

Bài giải:

1. 

*

2. 

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

= 250 + 200

= 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

= 100 + 100 + 100

= 300

3. 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Hai lần xe hơi lớn chở được là:

16 + 4 = đôi mươi (tấn)

Ô tô phệ chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé bỏng chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số: Ô tô bé bỏng 6 tấn

Ô tô khủng 10 tấn

4. 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Hai lần số tuổi của em từ thời điểm cách đó 4 năm:

24 - 8 = 16 ( tuổi)

Số tuổi của em cách đây 4 năm là:

16 : 2 = 8 (tuổi)

Hiện ni số tuổi của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 87 Sgk Toán Lớp 6 Bài Tập Trang 87 Cánh Diều

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com