Giải Toán 6 bài bác 29: giám sát và đo lường với số thập phân giúp những em học viên lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời toàn bộ câu hỏi phần Luyện tập, Vận dụng, test thách nhỏ cũng như 7 bài tập vào SGK Toán 6 Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường trang 31, 32, 33, 34.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 6 kết nối tri thức

Toàn bộ giải thuật được trình diễn khoa học, đưa ra tiết, giúp những em rèn năng lực giải Toán, rồi so sánh đáp án khôn xiết thuận tiện. Dựa vào đó, sẽ ôn tập tốt Bài 29 Chương VII - Số thập phân. Đồng thời, cũng giúp thầy cô xem thêm để biên soạn giáo án mang đến học sinh của bản thân nhé:


Giải Toán 6 bài xích 29: đo lường và tính toán với số thập phân

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống Luyện tập, Vận dụngGiải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường trang 34 tập 2

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường Luyện tập, Vận dụng

Luyện tập 1

Tính

a.(-2,259) + 31,3

b) (-0,325) - 11,5

Đáp án

a.(-2,259) + 31,3 = 29.041

b. (-0,325) - 11,5 = -11.825

Vận dụng 1

1. Giải việc mở đầu

2. Nhiệt độ trung bình năm sống Bắc rất là -3,4oC, làm việc Nam rất là -49,3oC. Hãy cho biết thêm nhiệt độ trung bình năm ở ở đâu cao hơn và cao hơn bao nhiêu độ C.

Đáp án

1. Độ cao new của tàu sau thời điểm tàu nổi lên thêm 0,11 km là: -0,32 + 0,11=-0,21 (km)

2. ánh nắng mặt trời trung bình sống Bắc Cực cao hơn nữa và cao hơn: -3,4-(-49,3) = 45,9 oC

Luyện tập 2

Tính

a. 2,72. (-3,25)

b. (-0,827).(-1,1)

Đáp án

a. 2,72.(-3,25) = -8,84

b. (-0,827).(-1,1) = 0,9097.

Vận dụng 2

Đáp án

Số chi phí xăng là: 14 260 . 1,6=22 816 (đồng)


Luyện tập 3

Tính

a.(-5,24) : 1,31

b.(-4,625) : (-1,25)

Đáp án

a.(-5,24) : 1,31 = -4

b.(-4,625) : (-1,25) = 3,7

Vận dụng 3

Tài khoản vay bank của một nhà xưởng gỗ gồm số dư -1,252 tỉ đồng. Sau khoản thời gian chủ xưởng trả được một ít khoản vay mượn thì số dư trong thông tin tài khoản là từng nào tỉ đồng?

Đáp án

Sau khi công ty xưởng nợ trả được một nửa khoản nợ thì số dư tài khoản là :

-1,25 : 2 = - 0,625 (tỉ đồng)

Luyện tập 4

Tính giá trị biểu thức sau: 21.0,1- <4-(-3,2-4,8)>:0,1

Đáp án

21.0,1- <4-(-3,2-4,8)>:0,1= 2,1-12 : 0,1 = 2,1-120 = -117,9.

Vận dụng 4

Từ chiều cao -0,21 km (so với mực nước biển), tàu thăm dò lòng biển bước đầu lặn xuống. Biết rằng cứ sau từng một phút tàu ngầm xuống sâu thêm 0,021 km. Tính chiều cao xác xác định trí tàu (so cùng với mực nước biển) sau 10 phút tính từ lúc khi bước đầu lặn

Đáp án

Sau 10 phút tàu lặn sâu được: 10.- 0,021 = -0,21(km)

Biểu thức tính độ cao xác xác định trí tàu sau 10 phút kể từ lúc tàu bước đầu lặn là:

-0,21 + - 0,21=-0,42 km (so cùng với mực nước biển)

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày Thử thách nhỏ

Thử thách nhỏ: Thầy giáo viết lên bảng bốn số -3,2; - 0,75, 120; - 0,1 với yêu ước mỗi học sinh chọn nhì số rồi làm cho một phép tính với nhị số đang chọn.

a) Mai chiếu lệ trừ cùng nhận được công dụng là 120,75. Theo em, Mai đã chọn hai số nào?


b) Hà triển khai phép phân chia và nhấn được kết quả là 32. Em có biết Hà đã lựa chọn hai số làm sao không?

Đáp án

a) hai số nhưng Maichọn để triển khai phép trừ là: 120; -0,75

Mai tiến hành phép tính như sau:

120 – (-0,75) = 120 + 0, 75 = 120,75

b) hai số cơ mà Hà để thực hiện phép tính là: -3,2; -0,1

Hà thực hiện phép tính như sau:

(-3,2): (-0,1) = 3,2: 0,1 = 32: 1 = 32

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường trang 34 tập 2

Bài 7.5

Tính:

a. (-12,245) + (-8,235)

b. (-8,451) + 9,79

c. (-11,254) - (-7,35).

Đáp án

a. (-12,245) + (-8,235) = -20,48.

b. (-8,451) + 9,79 = 1,339

c. (-11,254) - (-7,35) = (-11,254) + 7,35 = -3,904.

Bài 7.6

Tính:

a. 8,625 . (-9);

b. (-0,325) . (-2,35)

c.(-9,5875) : 2,95.

Đáp án

a. 8,625 . (-9) = -77,625;

b. (-0,325) . (-2,35) = 0,76375

c. (-9,5875) : 2,95 = -3,25.

Bài 7.7

Để nhân (chia) một trong những thập phân cùng với 0,1; 0,01;0,001;.... Ta chỉ việc dịch dấu phẩy số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,.... Hàng, chẳng hạn:

2,057 . 0,1 = 0,2057;

-31,025 : 0,01 = -3 102,5

Tính nhẩm:

a. (-4,125) . 0,01;

b. (-28,45) : (-0,01).

Đáp án

a. (-4,125) . 0.01 = -412,5

b.(-28,45) : (-0,01) = 2845.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 5 Trang 69 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 5 Trang 69 Sgk Toán 9 Tập 1

Bài 7.8

Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau:

a.

*

b.

*

Đáp án

a.

*

b.

*

Bài 7.9

Điểm đông đặc với điểm sôi của thủy ngân theo lần lượt là -38,83 độ C cùng 356,73 độ C. Một lượng thủy ngân sẽ để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ -51,2 độ C.

a. Ở nhiệt độ đó, thủy ngân sinh sống thể rắn, thể lỏng tốt thể khí?

b. ánh sáng của tủ phải tăng thêm bao nhiêu độ để lượng thủy ngân đó bước đầu bay hơi?