Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 20, 21 giúp các em học sinh lớp 8 xem nhắc nhở giải các bài tập của bài xích 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức. trải qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải tổng thể các bài tập của bài 7 Chương một trong những phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 trang 20

Giải bài bác tập Toán 8 tập 1 bài xích 7 Chương I: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giải bài bác tập Toán 8 trang 20, 21 tập 1

Lý thuyết bài bác 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

1. Định nghĩa

+ Phân tích đa thức thành nhân tử (hay quá số) là thay đổi đa thức kia thành một tích của các đa thức

2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức

+ Ta sẽ gửi đa thức cần phân tích về dưới dạng của hằng đẳng thức rồi đối chiếu thành nhân tử bằng những hằng đẳng thức (hay gặp mặt như hiệu nhị bình phương, tổng hai lập phương, hiệu nhì lập phương,…)

+ lấy một ví dụ minh họa: Phân tích nhiều thức bằng phương thức dùng hằng đẳng thức

*

Nhận xét: ta sẽ sử dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương nhằm phân tích nhiều thức thành nhân tử

Lời giải:

*


Giải bài bác tập Toán 8 trang 20, 21 tập 1

Bài 43 (trang 20 SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:


a)

*

c)

*


b)

*

d)

*


Gợi ý đáp án:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 44 (trang đôi mươi SGK Toán 8 Tập 1)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:


a)

*

c) (a + b)3+ (a – b)3

e) –x3+ 9x2– 27x + 27


b) (a + b)3– (a – b)3

d) 8x3+ 12x2y + 6xy2+ y3


Gợi ý đáp án:

a)

*


b) (a + b)3 – (a – b)3

(Xuất hiện hằng đẳng thức (7))

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b).(a – b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2+ a2 – 2ab + b2)

= 2b.(3a2+ b2)


c) (a + b)3 + (a – b)3

(Xuất hiện nay hằng đẳng thức (6))

= <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a –b) + (a – b)2>

= <(a + b) + (a – b)><(a2 + 2ab + b2) – (a2 – b2) + (a2 – 2ab + b2)>

= (a + b + a – b)(a2 + 2ab + b2 – a2 + b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2a.(a2 + 3b2)

d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

= (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.2x.y2 + y3

(Xuất hiện tại hằng đẳng thức (4))

= (2x + y)3

e) –x3 + 9x2 – 27x + 27

= (–x)3 + 3.(–x)2.3 + 3.(–x).32 + 33

(Xuất hiện Hằng đẳng thức (4))

= (–x + 3)3

= (3 – x)3

Bài 45 (trang đôi mươi SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm x, biết:


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án:

a)

*

*

*

*
hoặc
*

+) với

*

+) với

*

Vậy

*
hoặc
*

Cách khác:

*

*
hoặc
*

*
hoặc
*

b) 

*

*


*

*

Vậy

*

Bài 46 (trang 21 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính nhanh:


a) 732 - 272;

c) 20022 - 22


b) 372 - 132;


Gợi ý đáp án:

a) 732 - 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600

b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50.24 = 100.12 = 1200

c) 20022 - 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 .2000 = 4008000


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
hijadobravoda.com
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 08 Lượt xem: 500 Dung lượng: 151,9 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

Giải Toán 8 bài xích 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức tải về Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân với Phép chia những đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Hình học tập - Chương 3: Tam giác đồng bản thiết kế học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


Xem thêm: Câu Điều Kiện: Công Thức, Cách Dùng Và Bài Tập Câu Điều Kiện Có Đáp Án )

Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA