a) ( sqrtdfraca3), b) (sqrt-5a); c) ( sqrt4 - a); d) ( sqrt3a + 7)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 bài 6 trang 10

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

a) Ta có: ( sqrtdfraca3) có nghĩa khi (dfraca3geq 0Leftrightarrow ageq 0)

b) Ta có: (sqrt-5a) có nghĩa khi (-5ageq 0Leftrightarrow aleq dfrac0-5Leftrightarrow aleq 0)

c) Ta có: ( sqrt4 - a) có nghĩa khi (4-ageq 0 Leftrightarrow -ageq -4 Leftrightarrow aleq 4)

d) Ta có: ( sqrt3a + 7) có nghĩa khi (3a+7geq 0Leftrightarrow 3a geq -7 Leftrightarrow ageq dfrac-73)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần Thứ Nhất Của Thực Dân Pháp Tập Trung Vào

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.