(overrightarrowa )và(overrightarrowb );(overrightarrowu )và(overrightarrowv );(overrightarrowx ,overrightarrowy ,overrightarrowz )và(overrightarroww )

- Cácvectơ thuộc hướng:

(overrightarrowa )và (overrightarrowb );(overrightarrowx ,overrightarrowy )và(overrightarrowz )

- Cácvectơ ngượchướng:

(overrightarrowu )và(overrightarrowv );(overrightarrowx )và(overrightarroww);(overrightarrowy )và(overrightarroww );(overrightarrowz )và(overrightarroww )

- Cácvectơ bởi nhau:

(overrightarrowx )và(overrightarrowy )

Ghi nhớ:

- nhì vectơ được gọi là thuộc phương nếu như giá của chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.

- nhì vectơ được call là cùng hướng ví như chúng bao gồm cùng phương và tất cả một hướng.

- nhì vectơ được gọi là cân nhau nếu chúng bao gồm cùng phía và có cùng độ dài.
Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 10 trang 7

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 1: các định nghĩa khác • Giải bài xích 1 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho bố vectơ... • Giải bài 2 trang 7 – SGK Hình học lớp 10 trong hình 1.4, hãy chỉ... • Giải bài 3 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến tứ giác (ABCD).... • Giải bài xích 4 trang 7 – SGK Hình học lớp 10 mang lại lục giác đều...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 1: những định nghĩa
• Giải bài bác 1 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 2 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 3 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 4 trang 7 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị Chương 3: cách thức tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Toàn Bộ Công Thức Toán 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Tóm Tắt Kiến Thức Đại Số

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12