Giải toán lớp 7 trang 51, 52, 53, 54 SGK tập 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và đọc rõ cách thức giải những dạng bài xích tập trong sách giáo khoa

Hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi ôn tập chương 1 và giải các bài tập trang 51 mang lại trang 54 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 được trình diễn chi tiết, chính xác và dễ hiểu dưới đây sẽ giúp đỡ các em học tập sinh nhanh chóng vận dụng được kỹ năng và kiến thức đã học nhằm giải những dạng toán liên quan.

Bạn đang xem: ✓ sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1

Trả lời câu hỏi SGK Toán 7 Tập 1 trang 51

Hãy viết công thức tính:

a) Quãng lối đi được s(km) theo thời hạn t (h) của một vật chuyển động đều với tốc độ 15 km/h;

b) cân nặng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). (Chú ý: D là một hằng số khác 0)

Lời giải

Ta có:

a) s = 15 . T (km)

b) m = V.D

Trả lời thắc mắc SGK Toán lớp 7 Tập 1 trang 52

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 

*
 . Hỏi x tỉ lệ thành phần thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

Lời giải

Ta có y tỉ lệ thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ k = 

*
 ⇒ y = 
*
.x

⇒ x = 

*
. Y tuyệt x tỉ lệ thành phần thuận với y theo thông số tỉ lệ h = 
*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 1 trang 52: Hình 9 là 1 trong những biểu trang bị hình cột biểu diễn trọng lượng của bốn con khủng long. Mỗi con khủng long thời tiền sử ở các cột b, c, c nặng từng nào tấn nếu hiểu được con khủng long ở cột a nặng 10t và chiều cao những cột được đến trong bảng sau:


Cột

a

b

c

d

Chiều cao (mm)

10

8

50

30


Lời giải

Ta có: bởi vì con khủng long ở cột a nặng 10 tấn nên theo bảng vẫn cho

Con khủng long thời tiền sử cột b nặng trĩu 8 tấn; cột c nặng nề 50 tấn với cột d nặng trĩu 30 tấn

Trả lời câu hỏi sgk trang 53 Toán 7 Tập 1

Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thành phần thuận cùng với nhau:


x

X1= 3

X2 = 4

X3 = 5

X4 = 6

y

Y1 = 6

Y2 = ?

Y3 = ?

Y4 = ?


a) Hãy khẳng định hệ số tỉ lệ thành phần của y so với x;

b) cụ mỗi vệt “?” vào bảng trên bằng một số thích hợp;

c) tất cả nhận xét gì về tỉ số thân hai giá trị tương xứng của y cùng x?

Lời giải

a) x1 = 3; y1 = 6 nên hệ số tỉ lệ của y so với x là 6 : 3 = 2

b)


x

X1 = 3

X2 = 4

X3 = 5

X4 = 6

y

Y1 = 6

Y2 = 8

Y3 = 10

Y4 = 12


Giải Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

Cho biết đại lượng x cùng y tỉ trọng thuận cùng với nhau cùng khi x = 6 thì y = 4;

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b) Hãy trình diễn y theo x

c) Tính quý giá của y khi x = 9; x = 15;

Lời giải:

Hai đại lượng x với y tỉ lệ thuận với nhau bắt buộc ta bao gồm công thức bao quát y = k.x

a) với x = 6 , y = 4 ta bao gồm 4 = k . 6

Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là  .

b) cùng với k =  ta gồm y = x.

c) từ y = x ta bao gồm :

Với x = 9 thì y = .9 = 6, cùng với x = 15 thì y = .15 = 10.

Giải Bài 2 trang 54 SGK Toán lớp 7 Tập 1

Cho biết x cùng y là hai đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Điền số phù hợp vào ô trống trong bảng sau:


x

-3

-1

1

2

5

y

   

-4

 

Lời giải:

x cùng y tỉ lệ thuận cần y = k.x

Từ kia ta tìm kiếm được y theo lần lượt là:

(-2).(-3) = 6 ; (-2) (-1) = 2;

(-2).1 = (-2) ; (-2).5 = -10

Ta được bảng sau


x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10


Giải Bài 3 SGK Toán 7 Tập 1 trang 54

Các giá bán trị tương xứng của V cùng m được cho khớp ứng trong bảng sau:

a) Điền số tương thích vào các ô trống trong bảng trên

b) nhì đại lượng m cùng V bao gồm tỉ lệ thuận giỏi không

Lời giải:

a) Ta bao gồm bảng sau


V12345
m7,815,623,431,239
7,87,87,87,87,8

b) Vì  = 7,8 đề xuất m =7,8V

Vậy m và V là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận

Giải Bài 4 SGK Toán lớp 7 trang 54 Tập 1

Cho biết z tỉ lệ thuận cùng với y theo thông số tỉ lệ k cùng y tỉ lệ thành phần thuận cùng với x theo thông số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ trọng thuận với x cùng tìm hệ số tỉ lệ.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Có Đáp Án Và Giải Chi Tiết

Lời giải:

z tỉ trọng thuận với y theo thông số tỉ lệ k yêu cầu ta có z = k.y

y tỉ lệ thành phần thuận với x theo hệ số tỉ lệ h phải ta bao gồm y = h.x

Do đó z = k.y = k.h.x = (k.h).x

Vậy z tỉ lệ thuận cùng với x theo hệ số tỉ lệ k.h

CLICK NGAY vào TẢI VỀ tiếp sau đây để download hướng dẫn giải toán lớp 7 trang 51, 52, 53, 54 sách giáo khoa tập 1 tệp tin word, pdf hoàn toàn miễn phí.