- Chọn bài bác -Bài 1: Nhân đơn thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần lớn hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: đa số hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp các phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đối kháng thứcBài 11: chia đa thức cho đơn thứcBài 12: chia đa thức một trở nên đã sắp xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với nhiều thức khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 4:

– Hãy viết một 1-1 thức với một nhiều thức tùy ý.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 8 bài 1

– Hãy nhân đối kháng thức kia với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng những tích tìm kiếm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 cùng đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– lúc đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của 1-1 thức x2 và x2 + x + 1

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: có tác dụng tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: Một miếng vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét cùng (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói bên trên theo x cùng y.

– Tính diện tích s mảnh vườn nếu đến x = 3m và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích s mảnh sân vườn trên theo x và y là:

*

– nếu như x = 3m và y = 2 mét thì diện tích mảnh vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): triển khai phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = – 6 và y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) trên
với y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức bởi : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại với y = –100, giá trị biểu thức bằng:

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy rước tuổi của mình:

– thêm vào đó 5.

– Được bao nhiêu đem nhân với 2.

– Lấy tác dụng trên cùng với 10.

– Nhân công dụng vừa tìm kiếm được với 5.

– Đọc tác dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Xem thêm: Giải Tích Phân Từng Phần - Phương Pháp Tích Phân Từng Phần

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi chúng ta là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được bao nhiêu đem nhân cùng với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy tác dụng trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân công dụng vừa tìm kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc công dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức bên trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy công dụng cuối cùng bởi mười lần số tuổi thực của bạn. Cho nên vì vậy ta chỉ cần lấy tác dụng cuối cùng phân chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh dấu x vào ô mà lại em cho rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 cùng y = 1 (a là hằng số) là: