lý thuyết hình thang

Hình thang là tứ giác gồm 2 cạnh đối tuy nhiên song. Hai cạnh tuy nhiên song hotline là nhì đáy

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 8 bài 2

bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai tuyến đường thẳng có tuy nhiên song cùng với nhau tốt không

Xem lời giải


bài xích 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Tìm x cùng y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy

Xem giải mã


bài xích 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD tất cả AB= BC với AC tia phân giác cưa góc A. Minh chứng rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải


bài bác 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Đố hình 22 là hình mẫu vẽ một chiếc thang bên trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Mã Bưu Chính Nhật Bản - Cách Tra Mã Bưu Cục Tại Nhật Bản Theo Địa Chỉ

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.