Chương I: Tứ Giác – Hình học tập Lớp 8 – Tập 1

Giải bài bác Tập SGK: bài 1 Tứ Giác

Bài Tập 2 Trang 66 SGK Hình học tập Lớp 8 – Tập 1

Góc kề bù với một góc của tứ giác điện thoại tư vấn là góc kế bên của tứ giác.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 8 trang 66

a. Tính các góc xung quanh của tứ giác làm việc hình 7a.

b. Tính tổng các góc xung quanh của tứ giác làm việc hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ lựa chọn một góc ngoài): ()(widehatA_1 + widehatB_1 + widehatC_1 + widehatD_1 = ?)

c. Có nhận xét gì về tổng các góc bên cạnh của tứ giác?

*

Lời Giải bài xích Tập 2 Trang 66 SGK Hình học Lớp 8 – Tập 1


Phương Pháp Giải
– Áp dụng định lý: Tổng những góc trong tứ giác bởi 360^0

– Áp dụng tính chất: Tổng nhị góc kề bù bằng 180^0
Giải:

Câu a: (widehatA + widehatB + widehatC + widehatD = 360^0) (định lý tổng 4 góc vào tứ giác)

(widehatD = 360^0 – (widehatA + widehatB + widehatC))

(= 360^0 – (90^0 + 120^0 + 75^0))

(= 360^0 – 285^0)

(= 75^0)

Ta có:

– (widehatBAD + widehatA_1 = 180^0) (2 góc kề bù)

(widehatA_1 = 180^0 – widehatBAD)

(= 180^0 – 75^0 = 105^0)

– (widehatB_1 + widehatCBA = 180^0) (2 góc kề bù)

(widehatB_1 = 180^0 – widehatCBA)

(= 180^0 – 90^0 = 90^0)

– (widehatC_1 + widehatBCD = 180^0) (2 góc kề bù)

(widehatC_1 = 180^0 – widehatBCD)

(= 180^0 – 120^0 = 60^0)

– (widehatD_1 + widehatADC = 180^0)

(widehatD_1 = 180^0 – widehatADC)

(= 180^0 – 75 = 105^0)

Câu b: (widehatA + widehatB + widehatC + widehatD = 360^0)

(định lý tổng 4 góc trong tứ giác)

(widehatA_1 + widehatB_1 + widehatC_1 + widehatD_1)

(= (180^0 – widehatA) + (180^0 – widehatB) + (widehat180^0 – widehatC) + (widehat180^0 – widehatD))

(= 180^0.4 – (widehatA + widehatB + widehatC + widehatD))

(= 720^0 – 360^0 = 360^0)

Câu c: dìm xét: Tổng những góc không tính của tứ giác bởi (360^0)

Cách giải khác

Câu a: Hình a. Xét tứ giác ABCD có: (widehatA + widehatB + widehatC + widehatD = 360^0)

(⇒ 75^0 + 90^0 + 120^0 + widehatD = 360^0 ⇒ widehat285^0 + widehatD = 360^0 ⇒ widehatD = 360^0 – 285^0 = 75^0)

Ta có: (widehatA_1 = 180^0 – 75^0 = 105^0; widehatB_1 = 180^0 – 90^0 = 90^0)

(widehatC_1 = 180^0 – 120^0 = 60^0; widehatD_1 = 180^0 – 75^0 = 105^0)

(⇒ widehatA_1 + widehatB_1 + widehatC_1 + widehatD_1 = 105^0 + 90^0 + 60^0 + 105^0 = 360^0)

Câu b: Hình b: Xét tứ giác ABCD có: (widehatA + widehatB + widehatC + widehatD = 360^0)

Ta có: (widehatA_1 = 180^0 – widehatA; widehatB_1 = 180^0 – widehatB; widehatC_1 = 180^0 – widehatC; widehatD_1 = 180^0 – widehatD)

(⇒ widehatA_1 + widehatB_1 + widehatC_1 + widehatD_1 = 180^0 – widehatA + 180^0 – widehatB – widehatC + widehat180^0 – widehatD)

(⇒ widehatA_1 + widehatB_1 + widehatC_1 + widehatD_1 = 4.180^0 – (widehatA + widehatB + widehatC + widehatD) = 720^0 – 360^0 = 360^0)

Câu c: dìm xét: tổng các góc bên cạnh của một tứ giác bằng (360^0).

Hướng dẫn giải bài bác tập 2 trang 66 sgk toán hình học tập lớp 8 tập 1 bài xích 1 chương 1. Góc kề bù với 1 góc của tứ giác call là góc không tính của tứ giác.

Xem thêm: Download Tải Đề Cương Học Kì 1 Lớp 6 Môn Toán Năm 2021, (Pdf) De Cuong On Tap Hoc Ki 1 Mon Toan Lop


Các bạn đang xem bài Tập 2 Trang 66 SGK Hình học Lớp 8 – Tập 1 thuộc bài bác 1: Tứ Giác trên Hình học Lớp 8 Tập 1 môn Toán học Lớp 8 của hijadobravoda.com. Hãy dấn Đăng ký kết Nhận Tin Của website Để update Những thông tin Về học Tập tiên tiến nhất Nhé.