Cho bố vectơ (overrightarrowa,) (overrightarrowb), (overrightarrowc) đều không giống vec tơ (overrightarrow0). Các khẳng định tiếp sau đây đúng tốt sai?


Nếu nhị vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 10 bài 1 hình học

Phương pháp giải:

+) nhì vecto được call là cùng phương ví như giá của chúng tuy nhiên song hoặc trùng nhau.

+) hai vecto cùng phương thì bọn chúng chỉ hoàn toàn có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi theo sản phẩm công nghệ tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của các vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) cùng phương với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo có mang hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Vậy câu a) đúng.


LG b


Video khuyên bảo giải


Nếu (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng ngược hướng với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.

Phương pháp giải:

+) Để chứng minh hai vecto ngược phía ta chứng minh chúng thuộc phương và được đặt theo hướng ngược nhau

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi theo lắp thêm tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) ngược phía với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) ngược phía với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo quan niệm hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Xem thêm: Bt Toán 8 Sgk - Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Sgk

Mà (overrightarrowa,) (overrightarrowb) cùng ngược phía với (overrightarrowcRightarrow overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.