Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: những số vào phạm vi 1000 trang 46, 47, 48 - sách Cánh Diều. Cung ứng các em học sinh củng cố kiến thức và đọc rõ phương thức giải các dạng bài tập vào sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 2 cánh diều


Mời những em học viên và quý thầy cô xem thêm hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: các số trong phạm vi 1000 trang 46, 47, 48 - Cánh Diều được nhóm ngũ chuyên gia biên soạn rất đầy đủ và ngắn gọn bên dưới đây.

Giải bài tập Toán 2 bài: những số trong phạm vi 1000 - Cánh diều.

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 Tập 2):

Viết những số:

Bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một nghìn.

Lời giải:

Bốn trăm: 400

Năm trăm: 500

Sáu trăm: 600

Bảy trăm: 700

Tám trăm: 800

Chín trăm: 900

Một nghìn: 1000

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

 

Lời giải:

Em thấy rằng những số các là các số tròn trăm. Số ngay thức thì trước hèn số tức thì sau 100 đơn vị hay số liền sau rộng số liền trước 100 1-1 vị.

Các số kia là: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Em điền như sau:

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 2 Tập 2):

 Chị Mai mong muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai đề xuất lấy mấy vỏ hộp ống hút?

Lời giải:

Mỗi vỏ hộp ống hút bao gồm 100 ống hút. Chị Mai ao ước mua 800 ống hút làm bởi tre nên bắt buộc mua 8 vỏ hộp ống hút.

Bài 4 (trang 47 SGK Toán 2 Tập 2):

 Chọn số tương ứng với giải pháp đọc:

Lời giải:

Một trăm tám mươi: 180

Một trăm năm mươi: 150

Một trăm bảy mươi: 170

Một trăm tư mươi: 140

Một trăm sáu mươi: 160

Hai trăm: 200

Em nối như sau:

Bài 5 (trang 47 SGK Toán 2 Tập 2):

Số?

Lời giải:

Các số yêu cầu điền là những số tròn chục có bố chữ số. Số tức thời trước yếu số tức thì sau 10 đơn vị chức năng hay số tức thời sau rộng số ngay tắp lự trước 10 đối kháng vị. 

Các số kia là: 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 190 , 200.

Bài 6 (trang 47 SGK Toán 2 Tập 2):

 Chọn chữ đặt trước đáp án đúng:

Số cúc áo có trong hình vẽ mặt là:

A. 800

B. 170

C. 80

Lời giải: 

Em quan giáp hình vẽ thấy có 1 hộp cúc áo hiện đang có 100 cúc.

Có 7 hộp cúc áo có 10 cúc cần 7 hộp cúc áo có: 

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70 (cúc áo)

Có vớ cả: 100 + 70 = 170 (cúc áo)

Em khoanh vào B.

Bài 7 (trang 48 SGK Toán 2 Tập 2):

Chọn giải pháp đọc khớp ứng với số:

Lời giải:

Một trăm linh bảy: 107

Một trăm linh ba: 103

Một trăm linh tám: 108

Một trăm linh năm: 105

Một trăm linh sáu: 106

Một trăm mười: 110

Em nối như sau:

Bài 8 (trang 48 SGK Toán 2 Tập 2):

 Số?

Lời giải:

Em quan ngay cạnh thấy rằng số ngay tức thì trước kém số ngay thức thì sau 1 đơn vị chức năng hay số lập tức sau hơn số ngay tức thì trước 1 solo vị. 

Các số kia là: 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110

Em điền như sau:

Bài 9 (trang 48 SGK Toán 2 Tập 2):

Trò đùa “Lấy đầy đủ số lượng”:

Lời giải:

Để mang đủ 130 khối lập phương, em triển khai xếp mỗi hàng bao gồm 10 khối lập phương. 10 hàng tất cả 100 khối lập phương với thêm 3 hàng nữa, em gồm 130 khối lập phương.

Để mang đủ 104 khối lập phương, em triển khai xếp mỗi hàng có 10 khối lập phương. 10 hàng bao gồm 100 khối lập phương và thêm 4 khối lập phương nữa, em tất cả 104 khối lập phương.

Tương tự, em thực hiện lấy đủ các khối lập phương khác.

Xem thêm: Lời Chúc Sinh Nhật Bé Gái - 60+ Lời Chúc Sinh Nhật Cho Con Gái 7 Tuổi

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài đặt về Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: các số vào phạm vi 1000 trang 46, 47, 48 - sách Cánh Diều file PDF trọn vẹn miễn phí.