Bài 136. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 61 bài bác 136 Vở bài bác tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết vào ô trống cho phù hợp :

1. Viết vào ô trống cho thích hợp :

Đọc

Viết

Sáu xăng-ti-mét vuông

12cm2

Ba trăm linh năm xăng-ti-mét vuông

2004cm2

2. A. Viết tiếp số phù hợp vào địa điểm chấm cho tương thích :

*

Diện tích hình A bằng …… cm2

Diện tích hình B bằng ………

b. Đúng ghi Đ, không nên ghi S :

*

3. Tính nhẩm :

a. 15cm2 + 20cm2 =

60cm2 – 40cm2 =

20cm2 + 10cm2 + 15cm2 =

b. 12cm2 x 2 =

40cm2 : 4 =

50cm2 – 40cm2 + 10cm2 =

4. Số ?

Một tờ giấy gồm những ô “xăng-ti-mét vuông” như hình bên.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 bài 136

*

Tờ giấy tất cả … ô vuông 1cm2.

Diện tích tờ giấy là … cm2

*
Quảng cáo - Advertisements


1. 

Đọc

Viết

Sáu xăng-ti-mét vuông

6cm2

Mười hai xăng-ti-mét vuông

12cm2

Ba trăm linh năm xăng-ti-mét vuông

305cm2

Hai nghìn ko trăm linh tứ xăng-ti-mét vuông

2004cm2

2.

*

a. Diện tích s hình A bởi 6 cm2.

Diện tích hình B bởi 6 cm2

*

3.

a. 15cm2 + 20cm2= 35 cm2

60cm2 – 40cm2= 20 cm2

20cm2 + 10cm2 + 15cm2= 45 cm2

b. 12cm2 x 2 = 24 cm2

40cm2 : 4 = 10 cm2

50cm2 – 40cm2 + 10cm2 =20 cm2

4.

*

Tờ giấy tất cả ô vuông 1cm2.

Diện tích tờ giấy là 15cm2


Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT Toán 3 tập 2: bài 135 diện tích của một hình
Bài tiếp theoChính tả – Tuần 25 Trang 31 VBT tiếng Việt 3 tập 2: Tìm với ghi vào chỗ chống những từ (chọn bài xích tập 1 hoặc
Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo - Advertisements


Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Bài 2 trang 98 SGK Toán 3 kết nối tri thức: Tính nhẩm (theo mẫu)
Giải bài xích 2 trang 98 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày - bài bác 36: Nhân số có...
Lesson Four: Phonics – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Four: Phonics - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3. What's hiding there?. Bài: Unit 11: Look at all the...
Kể chuyện người đi săn và nhỏ vượn, nói chuyện tín đồ đi săn và nhỏ vượn.Tranh 1 . Rừng cây sum sê và lối...
người đi săn và nhỏ vượn - kể chuyện fan đi săn và con vượn. Kể chuyện bạn đi săn và nhỏ vượn.Tranh 1...
Unit 7. That's my school. (Đó là trường học tập của tôi.) trang 28 Sách bài bác tập tiếng Anh 3 mới: Complete and say aloud (Hoàn...
Unit 7. That's my school. (Đó là trường học của tôi.) trang 28 Sách bài tập giờ Anh 3 mới. 2. Match the sentences. (Nối...
Dịch và giải sách bài tập – Unit 9 What colour is it, A. PHONICS & VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG) 1. Complete...

Xem thêm: Tôi 30 Tuổi Tiếng Anh, Hỏi Và Trả Lời, 30 Tuổi Trong Tiếng Tiếng Anh


Unit 9: What colour is it? - Nó màu sắc gì - Dịch và giải sách bài tập - Unit 9 What colour is it....