Khi phân chia như bên trên ta được hai hình vuông, hình vuông(I)có độ nhiều năm cạnh là(6cm), hình vuông(II)có độ lâu năm cạnh(3cm)

Diện tích hình (H) = diện tích s hình(I)cộng diện tích hình(II)

Diện tích hình(I)là:

(6 imes 6 = 36 , (cm^2))

Diện tích hình(II)là:

(3 imes 3 = 9 , (cm^2))

Diện tích hình(H)là:

(36 + 9 = 45 , (cm^2))

Đáp số:(45cm^2)

Nhận xét:Ngoài bí quyết chia như trên vẫn còn đó cách phân tách khác, học sinh tự tìm.

 

 

 
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 trang 175

Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập Ôn tập về hình học (tiếp theo) khác • Giải bài bác 1 trang 174 - SGK Toán lớp 3 từng hình tiếp sau đây có... • Giải bài xích 2 trang 175 - SGK Toán lớp 3 Hình chữ nhật có... • Giải bài xích 3 trang 175- SGK Toán lớp 3 Em tìm cách tính diện... • Giải bài xích 4 trang 175 - SGK Toán lớp 3
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số đến 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
Ôn tập về hình học tập (tiếp theo)
• Giải bài xích 1 trang 174 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 2 trang 175 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 3 trang 175- SGK Toán lớp 3 • Giải bài bác 4 trang 175 - SGK Toán lớp 3
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép nhân và phép phân tách trong phạm vi 1000 Chương 3: những số mang đến 10 000 Chương 4: các số mang lại 100 000 Chương 5: Ôn tập cuối năm
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cách Tạo Tài Khoản Google Không Cần Số Điện Thoại, 3 Dễ Thực Hiện Và An Toàn

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12