Dùng kiến thức và kỹ năng sau : 1dam = 10m; 1hm = 100m; 1hm = 10dam và các kiến thức khác về những đơn vị độ dài vẫn học.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 trang 44

Lời giải đưa ra tiết:

1hm = 100 m

1 dam = 10 m

1hm = 10 dam

1km = 1000 m

1 m = 10 dm

1 m = 100 cm

1cm = 10 mm

 1m = 1000mm


bài xích 2

a) 4 dam = …..m

Nhận xét:

4 dam = 1 dam x 4

= 10 m x 4

= 40m.

b) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm (theo mẫu).

Mẫu : 4 dam = 40m 8hm = 800m

7 dam = …m 7hm =… m

9 dam = …m 9hm = …m

6 dam = …m 5hm = …m.

Phương pháp giải:

Vận dụng biện pháp làm của câu a rồi điền số phù hợp vào nơi trống.

Lời giải bỏ ra tiết:

b) 7 dam = 70 m 7hm = 700m

9 dam = 90m 9hm = 900m

6 dam = 60m 5hm = 500m.


bài bác 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2dam + 3dam = 5dam

24dam – 10dam = 14dam

25dam + 50dam = 45dam – 16dam =

8hm + 12hm = 67 hm – 25hm =

36hm + 18hm = 72hm – 48hm =

Phương pháp giải:

 - cùng hai số rồi viết đơn vị độ nhiều năm vào sau hiệu quả vừa tra cứu được.

Xem thêm: Giải Bài Tập Bản Đồ 8 Bài 26 : Đặc Điểm Tài Nguyên Khoáng Sản Việt Nam

Lời giải chi tiết:

*

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.