2.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 trang 70

tất cả 6 nhỏ gà trống, số con gà mái nhiều hơn thế nữa số con gà trống là 24 con. Hỏi số con gà trống bằng một trong những phần mấy số con gà mái ?

3. Một bến xe tất cả 40 ô tô, tiếp nối có (1 over 8) số ô tô rời bến xe. Hỏi sinh hoạt bến xe còn lại bao nhiêu xe hơi ?

4. đến 6 hình tam giác, mỗi trong khi hình bên :

*

Hãy xếp thành hình sau :

*

Bài giải

1.

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số mập gấp mấy lần số bé ?

4

5

6

5

8

7

Số nhỏ xíu bằng 1 phần mấy số to ?

 (1 over 4)

 (1 over 5)

(1 over 6) 

(1 over 5) 

 (1 over 8)

(1 over 7) 

 2.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Trang 126 Vở Bài Tập Tiếng Việt 5 Tập 1

Tóm tắt

*

Bài giải

Số kê mái là :

6 + 24 = 30 (con)

Gà mái gấp con gà trống tần số là :

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy số kê trống bởi (1 over 5) số con gà mái.

Đáp số : (1 over 5)

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số ô tô rời bến là :

40 : 8 = 5 (ô tô)

Số ô tô còn lại trong bến là :

40 – 5 = 35 (ô tô)

Đáp số : 35 ô tô

4. 

*

 hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 3 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com