Giải Vở bài bác tập Toán 4 bài xích 110: rèn luyện trang 30, 31

Bài 1 trang 30 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: so sánh hai phân số:

*

Trả lời

a,

*

b,

*

Bài 2 trang 30 Vở bài xích tập Toán 4 Tập 2: so sánh hai phân số bởi hai bí quyết khác nhau:

a,

*

Cách 1:…………………

Cách 2: …………

b,

*

Cách 1:…………………

Cách 2: …………

Trả lời

a, 7/5 cùng 5/7

Cách 1:Ta có:

*

Mà:

*

Cách 2: so sánh hai phân số với 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 bài 110

Ta có:

*

Vậy

*

b, 14/16 với 24/21

Cách 1:Ta có:

Mà:

*

Cách 2: đối chiếu hai phân số với 1.

Ta có:

*

Vậy

*

Bài 3 trang 31 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: so sánh hai phân số gồm cùng tử số (theo mẫu)

*Nhớ lại: Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số, phân số nào tất cả mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số đó béo hơn.

Xem thêm: Hình Lăng Trụ Đều Được Bao Bởi : Hai Đáy Là Hai Đa Giác Đều Bằng Nhau, Mặt Bên

Mẫu: So sánh:

*

a) So sánh: 8/17 và 8/15

b) So sánh: 45/11 và 45/19

Trả lời

*Nhớ lại: Trong nhị phân số bao gồm cùng tử số, phân số nào tất cả mẫu số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó to hơn.

Mẫu: So sánh:

*

a) So sánh:

*

b) So sánh:

*

Bài 4 trang 31 Vở bài xích tập Toán 4 Tập 2: a) Viết những phân số 8/9; 4/9; 7/9 theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn:b) Viết các phân số 7/6; 7/3; 7/5 theo vật dụng tự từ béo đến bé: