Giải bài tập trang 55, 56 bài rèn luyện Vở bài bác tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 4a) Vẽ hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài 5cm, chiều rộng lớn 4cm. Nối trung điểm M của AD cùng với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 55


1. Viết tên những góc trong những hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong từng hình bên

 

 

 

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

 

Có góc nhọn là

 

 

Có góc tầy là

 

 

Có góc bẹt là

 

 

2. Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

AH
  AB

3. Vẽ hình vuông vắn ABCD gồm cạnh AB = 3cm 

*

4. A) Vẽ hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD cùng với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác hồ hết là hình chữ nhật.

b) - các hình chữ nhật có trong hình mặt là:………………

- những cạnh song song cùng với cạnh AB là:…………………

Bài giải:

1. Viết tên những góc trong những hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong từng hình bên

 

 

 

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

- Góc vuông đỉnh A;cạnh là AB; AD

- Góc vuông đỉnh B; cạnh là BD; BC

- Góc vuông đỉnh D; cạnh là DC; DA

Có góc nhọn là

- Góc nhọn đỉnh là N; cạnh là NO, NP

- Góc nhọn đỉnh là O; cạnh là OM, OP

- Góc nhọn đỉnh là P, cạnh à PM, PO

Góc nhọn đỉnh là P; cạnh là PO, PN

- Góc nhọn đỉnh là C; cạnh là CB,CD

- Góc nhọn đỉnh là D; cạnh là DC, DB với cạnh là DA, DB

- Góc nhọn đỉnh là B, cạnh là BA, BD

Có góc tù nhân là

Góc tù đọng đỉnh là O , cạnh là ON, OP

Góc tội nhân đỉnh là B; cạnh là BA

Có góc bẹt là

Góc bẹt đỉnh là O; cạnh là OM, ON

 

2. Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

S AH
Đ AB

3. Vẽ hình vuông vắn ABCD có cạnh AB = 3cm 

*

4. A) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng 4cm .

Xem thêm: Giải Bài 21 Trang 15 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 15 Sgk Toán 7 Tập 1

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được những hình tứ giác hầu hết là hình chữ nhật.