Hướng dẫn giải chi tiết bài tập toán Lớp 4 trang 78: rèn luyện từ team ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện đạt tác dụng cao nhất.

Chia sẻ cách thức giải hay, ngắn gọn các dạng toán tương quan đến phân tách một tổng cho một số, chia cho số tất cả một chữ số từ chuyên viên giàu kinh nghiệm thông qua hướng dẫn giải chi tiết các bài xích tập phần luyện tập trang 78 Toán Lớp 4. Mời những em học viên và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Luyện tập trang 78

Bài 1 (trang 78 SGK Toán 4): 

Đặt tính rồi tính:

a) 67 494 : 7

42 789 : 5

b) 359 361 : 9

238 7 : 8

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, kế tiếp chia theo thiết bị tự trường đoản cú trái thanh lịch phải.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bài 2 (trang 78 SGK Toán 4): 

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 cùng 18 472

b) 137 895 với 85 287

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

a) Số bé nhỏ là: (42 506 - 18 472) : 2 = 12 017

Số phệ là: 12 017 + 18 472 = 30 489

b) Số to là: (137 895 + 85 287) : 2 = 111 591

Số nhỏ nhắn là: 111 591 - 85 287 = 26 304

Đáp số:

a) 12 017 với 30 489

b) 111 591 cùng 26 304

Bài 3 (trang 78 SGK Toán 4): 

Một chuyến xe cộ lửa có 3 toa xe, từng toa chở 14 580 kg sản phẩm và tất cả 6 toa xe cộ khác, từng toa chở 13 275 kg hàng. Hỏi trung bình từng toa xe cộ chở từng nào kg hàng?

Phương pháp giải:

- bước 1: tìm xem có toàn bộ bao nhiêu toa xe pháo lửa bằng cách đem cùng số toa chở được 14580 kilogam hàng/ 1 toa với số toa chở được 13275 kilogam hàng/ 1 toa- cách 2: Tính số kilogam hàng cơ mà tổng số toa xe vừa kiếm được chở được bằng cách lấy số sản phẩm 3 toa chở được đem cùng với số hàng 6 toa chở được- cách 3: Tính số ki-lo-gam hàng trung bình từng toa chở được bằng cách lấy tổng số kilogam hàng những toa xe cộ lửa chở được đem phân tách cho tổng số toa của xe cộ lửa. 

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Số toa xe tất cả là: 3 + 6 = 9 (toa xe)

Cả 9 toa chở được : 14 580 x 3 + 13 275 x 6 = 123 390 (kg)

Trung bình từng toa chở được : 123 390 : 9 = 13 710 (kg)

Đáp số : 13 710 (kg)

Bài 4 (trang 78 SGK Toán 4): 

Tính bởi hai cách:

a) (33 164 + 28 528) : 4

b) (403 494 – 16 415) : 7

Phương pháp giải:

- Cách 1: tiến hành phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau - Cách 2: áp dụng cách tính: (a + b) : c = a : c + b : c hoặc (a - b) : c = a : c - b : c

a) (33164+28528) :4 = ? (33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1:

(33164 + 28528) : 4(33164 + 28528) : 4

=61692 : 4 = 15423 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2:

(33164 + 28528) : 4(33164 + 28528) : 4

=33164 : 4 + 28528 : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4

=8291 + 7132 = 15423 = 8291 + 7132 = 15423

b) (403494 − 16415) : 7 = ? (403494 − 16415) : 7 = ?

Cách 1:

(403494 − 16415) : 7(403494 − 16415) : 7

=387079 : 7 = 55297 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2:

(403494 − 16415) : 7(403494 − 16415) : 7 

=403494 : 7 − 16415 : 7 = 403494 : 7 − 16415 : 7

=57642 − 2345 = 55297

File thiết lập miễn phí trả lời giải chi tiết Luyện tập trang 78 Toán lớp 4:

Hy vọng tài liệu vẫn hữu ích cho những em học viên và quý thầy cô xem thêm và đối chiếu đáp án chính xác.

►Ngoài ra các em học viên và thầy cô tất cả thể bài viết liên quan nhiều tài liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, gợi ý giải sách giáo khoa, vở bài xích tập được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi