Hướng dẫn giải chi tiết bài tập toán Lớp 4 trang 78: Luyện tập từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả cao nhất.

Chia sẻ phương pháp giải hay, ngắn gọn các dạng toán liên quan đến chia một tổng cho một số, chia cho số có một chữ số từ chuyên gia giàu kinh nghiệm thông qua hướng dẫn giải chi tiết các bài tập phần Luyện tập trang 78 Toán Lớp 4. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Luyện tập trang 78

Bài 1 (trang 78 SGK Toán 4): 

Đặt tính rồi tính:

a) 67 494 : 7

42 789 : 5

b) 359 361 : 9

238 7 : 8

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bài 2 (trang 78 SGK Toán 4): 

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472

b) 137 895 và 85 287

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Số bé là: (42 506 - 18 472) : 2 = 12 017

Số lớn là: 12 017 + 18 472 = 30 489

b) Số lớn là: (137 895 + 85 287) : 2 = 111 591

Số bé là: 111 591 - 85 287 = 26 304

Đáp số:

a) 12 017 và 30 489

b) 111 591 và 26 304

Bài 3 (trang 78 SGK Toán 4): 

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14 580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu kg hàng?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Tìm xem có tất cả bao nhiêu toa xe lửa bằng cách đem cộng số toa chở được 14580 kg hàng/ 1 toa và số toa chở được 13275 kg hàng/ 1 toa- Bước 2: Tính số kg hàng mà tổng số toa xe vừa tìm được chở được bằng cách lấy số hàng 3 toa chở được đem cộng với số hàng 6 toa chở được- Bước 3: Tính số ki-lo-gam hàng trung bình mỗi toa chở được bằng cách lấy tổng số kg hàng các toa xe lửa chở được đem chia cho tổng số toa của xe lửa. 

Hướng dẫn giải chi tiết:

Số toa xe tất cả là: 3 + 6 = 9 (toa xe)

Cả 9 toa chở được : 14 580 x 3 + 13 275 x 6 = 123 390 (kg)

Trung bình mỗi toa chở được : 123 390 : 9 = 13 710 (kg)

Đáp số : 13 710 (kg)

Bài 4 (trang 78 SGK Toán 4): 

Tính bằng hai cách:

a) (33 164 + 28 528) : 4

b) (403 494 – 16 415) : 7

Phương pháp giải:

- Cách 1: Thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau - Cách 2: Vận dụng cách tính: (a + b) : c = a : c + b : c hoặc (a - b) : c = a : c - b : c

a) (33164+28528) :4 = ? (33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1:

(33164 + 28528) : 4(33164 + 28528) : 4

=61692 : 4 = 15423 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2:

(33164 + 28528) : 4(33164 + 28528) : 4

=33164 : 4 + 28528 : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4

=8291 + 7132 = 15423 = 8291 + 7132 = 15423

b) (403494 − 16415) : 7 = ? (403494 − 16415) : 7 = ?

Cách 1:

(403494 − 16415) : 7(403494 − 16415) : 7

=387079 : 7 = 55297 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2:

(403494 − 16415) : 7(403494 − 16415) : 7 

=403494 : 7 − 16415 : 7 = 403494 : 7 − 16415 : 7

=57642 − 2345 = 55297

File tải miễn phí hướng dẫn giải chi tiết Luyện tập trang 78 Toán lớp 4:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

►Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi