Tài liệu lí giải Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết từng bài xích tập dưới đây chắc hẳn rằng sẽ là tài liệu quan trọng và hữu ích cho các em học tập sinh. Bên cạnh đó, cùng với cách hệ thống các bài học kinh nghiệm khoa học, rõ ràng, bám sát chương trình học sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng khá dễ dàng theo dõi, từ bỏ đó dữ thế chủ động hơn trong việc hướng dẫn con em mình học ở trong nhà đạt tác dụng cao.

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG- Giải Toán 4 trang 3, 4 - Ôn tập các số cho 100 000- Giải Toán 4 trang 4, 5 - Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 5 - Ôn tập các số mang lại 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 6 - Biểu thức có chứa một chữ- Giải Toán 4 trang 7 - luyện tập trang 7 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 9, 10 - các số bao gồm sáu chữ số- Giải Toán 4 trang 10 - luyện tập trang 10 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 11, 12 - Hàng và lớp- Giải Toán 4 trang 13 - So sánh những số có nhiều chữ số- Giải Toán 4 trang 13, 14 - Triệu với lớp triệu- Giải Toán 4 trang 15 - Triệu và lớp triệu (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 16 - luyện tập trang 16 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 17, 18 - luyện tập trang 17 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 19 - dãy số trường đoản cú nhiên- Giải Toán 4 trang 20 - Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân- Giải Toán 4 trang 22 - đối chiếu và xếp sản phẩm tự những số tự nhiên- Giải Toán 4 trang 22, Luyện tập - luyện tập trang 22 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 23 - Yến, tạ, tấn- Giải Toán 4 trang 24 - Bảng đơn vị đo khối lượng- Giải Toán 4 trang 25 - Giây, rứa kỉ- Giải Toán 4 trang 26 - rèn luyện trang 26 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 27 - tìm số trung bình cộng- Giải Toán 4 trang 28 - rèn luyện trang 28 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 29 - Biểu đồ- Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 - Biểu trang bị (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 33, 34 - rèn luyện trang 33 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 35, 36 - rèn luyện chung trang 35 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 36, 37 - luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC1. Phép cộng và phép trừ- Giải Toán 4 trang 39 - Phép cộng- Giải Toán 4 trang 40 - Phép trừ- Giải Toán 4 trang 40, 41 - luyện tập trang 40 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 42 - Biểu thức gồm chứa nhị chữ- Giải Toán 4 trang 43 - tính chất giao hoán của phép cộng- Giải Toán 4 trang 43, 44 - Biểu thức gồm chứa bố chữ- Giải Toán 4 trang 45 - Tính chất phối kết hợp của phép cộng- Giải Toán 4 trang 46 - luyện tập trang 46 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 47 - Tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập - rèn luyện trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 48 luyện tập chung - rèn luyện chung trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 49 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt- Giải Toán 4 trang 50 - hai tuyến phố thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 51 - hai tuyến phố thẳng tuy vậy song- Giải Toán 4 trang 52, 53 - Vẽ hai đường thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 53, 54 - Vẽ hai đường thẳng tuy nhiên song- Giải Toán 4 trang 54 - thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật- Giải Toán 4 trang 55 - thực hành vẽ hình vuông- Giải Toán 4 trang 55 Luyện tập - luyện tập trang 55 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 56 - rèn luyện chung trang 56 SGK Toán 42. Phép nhân- Giải Toán 4 trang 57 - Nhân với số có một chữ số- Giải Toán 4 trang 58 - tính chất giao hoán của phép nhân- Giải Toán 4 trang 59, 60 - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trên mạng

- Giải Toán 4 trang 61 - Tính chất phối kết hợp của phép nhân- Giải Toán 4 trang 62 - Nhân cùng với số gồm tận cùng là chữ số 0- Giải Toán 4 trang 63, 64 - Đề-xi-mét vuông- Giải Toán 4 trang 65 - Mét vuông- Giải Toán 4 trang 66, 67 - Nhân một số trong những với một tổng- Giải Toán 4 trang 67, 68 - Nhân một số trong những với một hiệu- Giải Toán 4 trang 68 - rèn luyện trang 68 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 69 - Nhân với số gồm hai chữ số- Giải Toán 4 trang 69, 70 - rèn luyện trang 69 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 71 - reviews nhân nhẩm số tất cả hai chữ số với 11- Giải Toán 4 trang 73 - Nhân cùng với số có tía chữ số- Giải Toán 4 trang 73 (tiếp) - Nhân cùng với số có cha chữ số (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 74 - luyện tập trang 74 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 75 - rèn luyện chung trang 75 SGK Toán 43. Phép chia- Giải Toán 4 trang 76 - phân tách một tổng cho một số- Giải Toán 4 trang 77 - phân chia cho số tất cả một chữ số- Giải Toán 4 trang 78 - rèn luyện trang 78 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 78, 79 - Chia một trong những cho một tích- Giải Toán 4 trang 79 - phân chia một tích cho 1 số- Giải Toán 4 trang 80 - phân tách hai số tất cả tận cùng là những chữ số 0- Giải Toán 4 trang 81 - chia cho số bao gồm hai chữ số- Giải Toán 4 trang 82 - phân tách cho số có hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 83 - rèn luyện trang 83 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 84 - phân tách cho số gồm hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 85 - Thương có chữ số 0- Giải Toán lớp 4 trang 86 - phân chia cho số có cha chữ số- Giải Toán lớp 4 trang 87 - luyện tập trang 87 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 88 - chia cho số có tía chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 89 - rèn luyện trang 89 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 90 - rèn luyện chung trang 90 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 91,93 - rèn luyện chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU chia HẾT mang đến 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3- Giải Toán lớp 4 trang 95 - tín hiệu chia hết mang đến 2- Giải Toán lớp 4 trang 96 - tín hiệu chia hết cho 5- Giải Toán lớp 4 trang 96, luyện tập - rèn luyện trang 96 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 97 - tín hiệu chia hết mang đến 9- Giải Toán lớp 4 trang 98 - dấu hiệu chia hết mang đến 3- Giải Toán lớp 4 trang 98, luyện tập - luyện tập trang 98 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 99 - luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 100 - Ki-lô-mét vuông- Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 - rèn luyện trang 100 SGK Toán 42. Reviews hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 102, 103 - Hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104 - diện tích s hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 - rèn luyện trang 104 SGK Toán 4CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 107 - Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 108 - Phân số cùng phép phân tách số trường đoản cú nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 110 - Phân số với phép phân tách số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 110, Luyện tập - luyện tập trang 110 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 112 - Phân số bởi nhau- Giải Toán lớp 4 trang 114 - Rút gọn gàng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 114, Luyện tập - rèn luyện trang 114 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 116 - Quy đồng mẫu số các phân số- Giải Toán lớp 4 trang 116 (tiếp) - Quy đồng chủng loại số các phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 117 - rèn luyện trang 117 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 118 - rèn luyện chung trang 118 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 119 - đối chiếu hai phân số cùng mẫu số- Giải Toán lớp 4 trang 120 - luyện tập trang 120 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 122 - đối chiếu hai phân số khác mẫu số- Giải toán lớp 4 trang 122, Luyện tập - luyện tập trang 122 SGK Toán 4

- Giải Toán lớp 4 trang 123 - rèn luyện chung trang 123 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 - rèn luyện chung trang 123, 124 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 - rèn luyện chung trang 124, 125 SGK Toán 42. Những phép tính cùng với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 126 - Phép cùng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 127 - Phép cộng phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 128 - luyện tập trang 128 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 - luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 129 - Phép trừ phân số- Giải Toán lớp 4 trang 130, Phép trừ phân số (tiếp theo) - Phép trừ phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 131, Luyện tập - luyện tập trang 131 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 131, 132, luyện tập chung - luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 133 - Phép nhân phân số- Giải Toán lớp 4 trang 133, Luyện tập - luyện tập trang 133 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 134- luyện tập trang 134 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 135 - kiếm tìm phân số của một số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Phép phân chia phân số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - rèn luyện trang 136 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137 - luyện tập trang 137 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 - rèn luyện chung trang 137, 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, rèn luyện chung - luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 - rèn luyện chung trang 138, 139 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 139 - rèn luyện chung trang 139 SGK Toán 43. Trình làng hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 140, 141 - Hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 - diện tích hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 - luyện tập trang 143 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 - rèn luyện chung trang 144, 145 SGK Toán 4CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số - một số trong những bài toán tương quan đến tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 147 - reviews tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 148 - Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của hai số đó- Giải Toán lớp 4 trang 148, Luyện tập - luyện tập trang 148 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149, Luyện tập - rèn luyện trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149 luyện tập chung - luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 150, 151 - Tìm nhì số lúc biết hiệu với tỉ số của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 151 - rèn luyện trang 151 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 152 - luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 153 - luyện tập chung trang 153 SGK Toán 42. Tỉ lệ bản đồ cùng ứng dụng- Giải Toán lớp 4 trang 155 - Tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 157 - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 158, Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo) - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo)CHƯƠNG VI. ÔN TẬP- Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 - Ôn tập về số trường đoản cú nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 161 - Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 - Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 163 - Ôn tập về các phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 - Ôn tập về biểu đồ- Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 - Ôn tập về phân số- Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 - Ôn tập về các phép tính cùng với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 - Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 169 - Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 - Ôn tập về đại lượng- Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 173 - Ôn tập về hình học- Giải Toán lớp 4 trang 174 - Ôn tập về hình học tập (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về search số vừa đủ cộng - Ôn tập về kiếm tìm số vừa đủ cộng- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó - Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng cùng hiệu của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176 - Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 - rèn luyện chung trang 176, 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 177 - rèn luyện chung trang 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 178 - luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 179 - luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Trong giải toán lớp 4 cùng với hệ thống toàn bộ các dạng bài bác tập toán lớp 4 ngăn gọn và không thiếu thốn được cập nhật chi tiết và bám quá sát với công tác sách giáo khoa Toán 4 góp các chúng ta có thể học môn Toán 4 thuận lợi và hiệu quả hơn. Bài tập từ bỏ chương I đến chương 6 với tất cả các nội dung chương trình học tập từ số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, tứ phép tính với những số từ nhiên, phần hình học cùng với các phép tính phân số, tỉ số, toàn bộ được soạn và xây dựng chi tiết và cụ thể nhất.

*

Tài liệu giải toán 4, giải bài xích tập toán lớp 4 lựa chọn lọc

Với sách giải bài xích tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 ngoài việ khám phá và củng cố kiến thức và kỹ năng còn được trả lời làm bài theo vô số phương pháp khác nhau. Trong khi việc làm bài tập và tự mình so sánh kết quả cũng như review khả năng học tập tập của mình cũng trở nên tiện lợi hơn. Qua giải toán 4 những em học viên sẽ giải bài xích tập toán lớp 4 từ học tập kì 1, mang đến học kì 2, từ kiến thức nâng cấp đến cơ bạn dạng và tuyển lựa cho mình cách giải toán cấp tốc chóng công dụng nhất.

Sách giải toán lớp 4 có giải mã hay, hấp dẫn, tất cả những bài tập hầu hết được phía dẫn chi tiết vì thế những em học viên không cần mất nhiều thời gian. Cùng với đó giải toán 4 trên mạng cũng là hình thức học tập được không ít em học viên lựa chọn. Với tài liệu tổng vừa lòng này các em học tập sinh thuận lợi nắm bắt được kiến thức đã học của chính bản thân mình và hoàn toàn có thể thực hành làm bài bác tập với luyện đề những hơn. Các dạng việc hay và câu hỏi khó trong công tác sgk những được update chi huyết trong sách giải các bạn yên trọng tâm tham khảo.

Để học tốt toán 4 ngoài việc học tập bên trên lớp lắng tai thầy cô huấn luyện và đào tạo thì việc thực hành làm bài xích tập vừa đủ là bí quyết giúp các em áp dụng kiến thức dễ ợt và phù hợp hơn. Những em học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình học tập của bản thân để biết đến vô số phương pháp giải toán cũng như phương thức làm toán gấp rút và dễ nắm bắt nhất.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Nhị Thức Niu Tơn, Giải Sbt Toán 11 Bài 3: Nhị Thức Niu

Cùng với tài liệu để học xuất sắc toán 4 cài Miễn phí cũng chia sẻ tới các em học viên nhiều tài liệu có tương quan khác như đối với các em học sinh lớp 5 hoàn toàn có thể tham khảo tư liệu Giải toán 5 với nhiều bài tập khác nhau, trong quá trình học tập các em học tập sinh rất có thể tham khảo tư liệu giải toán 5 này để phục vụ cho quy trình ôn luyện giải bài của chính mình được tốt hơn nhé.