Giải Vở bài bác tập Toán 5 bài bác 106: luyện tập trang 24,25,26

Bài 1 trang 24 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 2: Viết tiếp vào khu vực chấm cho thích hợp : Một hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 20dm, chiều rộng 1,5m và độ cao 12dm.

a. Diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật là ……………………

b. Diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật là …………………

Trả lời

*

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Chu vi mặt đáy hình hộp là :

(2 + 1,5) x 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp là :

7 x 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt dưới hình vỏ hộp là :

2 x 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

8,4 + 2 x 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là 14,4m2

Bài 2 trang 25 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm

*
, chiều rộng
*
và độ cao
*

Trả lời

*

Chu vi mặt đáy hình vỏ hộp là :

*

Diện tích bao bọc hình hộp là :

*

Diện tích mặt dưới hình hộp là :

*

Bài 3 trang 25 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D.


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 106


Xem thêm: Giải Bài Tập Giọt Nước Và Biển Lớn, Bài 5 Giọt Nước Và Biển Lớn Lớp 2

3,75m2

Trả lời

Chọn đáp án B

*

Chu vi dưới đáy hình vỏ hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) x 2 = 3,2 (m)

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật:

3,2 x 1 = 3,2 (m2)

Bài 5 trang 26 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Người ta xếp 4 hình lập phương bé nhỏ có cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu phương pháp xếp không giống nhau ?