*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 9 bài bác 7: Ôn tập phép cùng và phép trừ hai phân số hay, cụ thể giúp học tập sinh thuận lợi xem với so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập vào VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 9 Bài 7: Ôn tập phép cộng và phép trừ nhị phân số

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 9 bài 7: Ôn tập phép cùng và phép trừ nhị phân số

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 9 bài xích 1:Tính:

a) 410+710=…185-45=…

b)57+49=… 45-23=… 911+38=… 1625-25=…

Lời giải

a)

410+710=4+710=1110

185-45=18-45=145

b)

57+49=4563+2863=45+2863=7363

45-23=1215-1015=12-1015=215

911+38=7288+3388=72+3388=10588

1625-25=1625-1025=16-1025=625

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 9 bài xích 2:Tính:

a) 5+35=… b) 10-916=… c)23-(16+18)=…

Lời giải

a) 5+35=255+35=28+35=315

b)10-916=16016-916=160-916=15116

c)23-(16+18)=23-724=1624-724=924=38

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 9 bài bác 3:Một thư viện bao gồm 60100số sách là sách giáo khoa, 25100số sách là truyện thiếu nhi, còn sót lại là sách giáo viên. Hỏi sách cô giáo chiến bao nhiêu xác suất số sách vào thư viện?

Lời giải

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa với truyện em nhỏ là:

60100+25100=85100(số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên bao gồm trong tủ sách là:

100100-85100=15100(số sách của thư viện)

Đáp số:15100


Lý thuyếtÔn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

a)Muốn cùng (hoặc trừ) nhị phân số cùng mẫu mã số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 7 trang 9

Ví dụ 1: 37+57=3+57=87.

Ví dụ 2: 1015−315=10−315=715.

b)Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu số, rồi cùng (hoặc trừ) nhị phân số đã quy đồng mẫu mã số.

Ví dụ 1: 79+310=7090+2790=9790.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 97 : Phép Cộng Các Số Trong Phạm Vi 10 000

Ví dụ 2: 78−79=6372−5672=772.

Bài giải Toán lớp 5 trang 9 bài bác 7: Ôn tập phép cùng và phép trừ hai phân số


Tài liệu bao gồm 2 trang. Để xem toàn cục tài liệu, phấn kích tải xuống
cài xuống