Giải bài tập trang 22, 23, 24 bài xích tập cuối chương 4 - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Một câu lạc bộ có 24 thành viên. Bạn phụ trách thống kê rất nhiều thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần lễ như sinh sống bảng bên.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 6 tập 2 trang 23


BÀI TẬP:

Bài 1 trang 22 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cuối học tập kì I, công ty trường khen thưởng từng lớp ba học sinh tiêu biểu. Lớp 6A có khá nhiều bạn vừa học xuất sắc vừa tích cực tham gia những hoạt động. Cô giáo công ty nhiệm chọn năm bạn xứng danh nhất nhằm lớp bình chọn. Gia sư lập phiếu bầu theo mẫu như làm việc Hình 17. Mỗi học viên được dìm một phiếu, bên trên mỗi cái của phiếu chọn đúng một trong các hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”.

Kết quả bình chọn của cả lớp được cô giáo thống kê lại trong Hình 18

Hãy lập danh sách ba các bạn của lớp 6A được khen thưởng.

*

Phương pháp:

Chọn 3 các bạn có số phiếu chấp nhận nhiều nhất

Trả lời:

Danh sách 3 các bạn được thưởng của lớp 6A là: 

STT

Họ với tên

1

Phạm Thu Hoài

2

Nguyễn Thị An

3

Bùi Bình Minh

Bài 2 trang 22 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Một câu lạc bộ có 24 thành viên. Tín đồ phụ trách thống kê các thành viên có mặt tại câu lạc cỗ trong một tuần như sinh sống bảng bên.

*

a) Hãy nêu đối tượng người tiêu dùng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Ngày nào có mặt đầy đủ toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ? 

c) Tính toàn bô lượt người vắng mặt tại câu lạc cỗ trong tuần.

Trả lời:

a) Đối tượng thống kê lại là 24 member của câu lạc bộ

tiêu chí thống kê là những thành viên có mặt tại câu lạc cỗ trong một tuần

b) vật dụng tư, toàn bộ các thành viên xuất hiện đầy đủ

c)

Số fan vắng mặt vào đồ vật hai là: 24 - 18 = 6 (người) Số tín đồ vắng phương diện vào thứ bố là: 24 - 20 = 4 (người) Số fan vắng phương diện vào thứ tứ là: 24 - 24 = 0 (người) Số người vắng phương diện vào lắp thêm năm là: 24 - 23 = 1 (người) Số tín đồ vắng phương diện vào sản phẩm công nghệ sáu là: 24 - 21 = 3 (người)

Vậy tổng số người vắng trong tuần là: 6 + 4 + 0 + 1 + 3 = 14 (người)

Bài 3 trang 23 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Do ảnh hưởng tác động của En Ni-nô (El Nino), mùa mưa năm năm ngoái đến muộn và chấm dứt sớm cần mực nước sông Mê Kông xuống thấp nhất trong 90 năm qua. đột nhập mặn đã tác động đến hàng trăm nghìn héc-ta lúa. 

Biểu đồ gia dụng ở Hình 19 cho biết diện tích lúa bị hại do xâm nhập mặn vào thời điểm cuối năm 2015 và đầu xuân năm mới của một trong những tỉnh. Tính tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh đó. 

*

Phương pháp:

Tổng diện tích lúa bị hại của những tỉnh= diện tích s lúa bị sợ tỉnh Kiên Giang+ diện tích lúa bị sợ hãi tỉnh Cà Mau+ diện tích s lúa bị sợ hãi tỉnh Bến Tre

Trả lời:

Tổng diện tích lúa bị hại vày xâm nhập mặn vào thời điểm cuối năm 2015 cùng đầu năm năm 2016 của những tỉnh là: 54 000 + 50 000 + 14 000 = 118 000 (ha).

Vậy tổng diện tích lúa bị hại bởi xâm nhập mặt vào cuối năm 2015 cùng đầu năm 2016 là 118 000 (ha).

Bài 4 trang 23 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Biểu đồ vật cột kép sống Hình 20 màn biểu diễn sản lượng coffe và gạo xuất khẩu của việt nam trong cha năm 2017, 2018, 2019. 

a) Tính tổng lượng cà phê xuất khẩu trong cha năm 2017, 2018, 2019 

b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn nữa sản lượng coffe xuất khẩu năm 2019 là bao nhiêu? 

c) Tính tổng lượng gạo xuất khẩu trong cha năm 2017, 2018, 2019

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn nữa sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là bao nhiêu? 

*

Phương pháp:

*Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong cha năm 2017, 2018, 2019 = lượng cà phê xuất khẩu năm 2017+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2018+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2019

*Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 = lượng gạo xuất khẩu năm 2017+ lượng gạo xuất khẩu năm 2018+ lượng gạo xuất khẩu năm 2019

Trả lời:

a) Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

1,57 + 1,88 + 1,65 = 5,1 (triệu tấn).

Vậy tổng lượng cafe xuất khẩu trong cha năm 2017, 2018, 2019 là 5,1 triệu tấn.

b) Sản lượng cafe xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn nữa sản lượng coffe xuất khẩu năm 2019 là: 1,88 – 1,65 = 0,23 (triệu tấn).

Vậy sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn nữa sản lượng coffe xuất khẩu năm 2019 là 0,23 triệu tấn.

c) Tổng lượng gạo xuất khẩu trong bố năm 2017, 2018, 2019 là:

5,82 + 6,11 + 6,37 = 18,3 (triệu tấn).

Vậy tổng lượng gạo xuất khẩu trong bố năm 2017, 2018, 2019 là 18,3 triệu tấn.

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn thế nữa sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 là: 6,37 – 6,11 = 0,26 (triệu tấn).

Vậy sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn thế nữa sản lượng coffe xuất khẩu năm 2018 là 0,26 triệu tấn.

Bài 5 trang 23 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Biểu vật dụng cột kép nghỉ ngơi Hình 21 màn trình diễn số tiền việt nam thu được khi xuất khẩu cafe và xuất khẩu gạo trong tía năm 2017, 2018, 2019.

*

a) Tính tổng số chi phí thu được lúc xuất khẩu cafe trong tía năm 2017, 2018, 2019.

b) Số tiền thu được lúc xuất khẩu coffe năm 2018 nhiều hơn thế nữa số tiên thu được khi xuất khẩu coffe năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tính tổng số tiền thu được lúc xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019.

d) Số tiền thu được lúc xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số chi phí thu được lúc xuất khẩu gạo năm 2019 là bao nhiêu?

e) Trong ba năm 2017, 2018, 2019, năm như thế nào số chi phí thu được khi xuất khẩu gạo là những nhất? Ít nhất?

Trả lời:

a) Tổng số tiền thu được khi xuất khẩu coffe trong cha năm 2017, 2018, 2019 là:

3.5 + 3.54 + 2.85 = 9,89 (tỉ đô la Mỹ)

b) Số chi phí thu được khi xuất khẩu coffe năm 2018 nhiều hơn thế số tiên thu được lúc xuất khẩu coffe năm 2019 là: 3,54 - 2,85 = 0,69 (tỉ đô la Mỹ)

c) Tổng số chi phí thu được lúc xuất khẩu gạo trong bố năm 2017, 2018, 2019 là: 

2,63 + 3,06 + 2,81 = 8,5 (tỉ đô la Mỹ)

d) Số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn thế nữa số chi phí thu được lúc xuất khẩu gạo năm 2019 là: 3,06 - 2,81 = 0,25 (tỉ đô la Mỹ)

e) Trong tía năm 2017, 2018, 2019, năm 2018 số tiền thu được khi xuất khẩu gạo là những nhất, năm 2017 là ít nhất

Bài 6 trang 24 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi tác dụng thống kê theo chủng loại sau:

*

Tính phần trăm thực nghiệm:

a) xuất hiện mặt N; b) xuất hiện mặt S.

Xem thêm: Top 20 Các Bài Tập Mảng 2 Chiều Trong Pascal, Một Số Bài Tập Pascal Nâng Cao

Trả lời:

a) Xác suất xuất hiện mặt N là:

Số lần lộ diện mặt N : 15

b) Xác suất xuất hiện thêm mặt S là:

Số lần mở ra mặt S : 15 

Bài 7 trang 24 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. Hãy ghi tác dụng thống kê theo mẫu sau:

*

Tính tỷ lệ thực nghiệm:

a) mở ra mặt 1 chấm; b) xuất hiện thêm mặt 2 chấm;

c) lộ diện mặt 3 chấm; d) mở ra mặt 4 chấm;

e) xuất hiện mặt 5 chấm; g) xuất hiện mặt 6 chấm.

Trả lời:

a) tỷ lệ thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 1 chấm là: 

Số lần xuất hiện mặt 1 chấm : 10

b) phần trăm thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 2 chấm là: Số lần mở ra mặt 2 chấm : 10

c) xác suất thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 3 chấm là Số lần mở ra mặt 3 chấm : 10

d) phần trăm thực nghiệm mở ra mặt 4 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 4 chấm : 10

e) phần trăm thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 5 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 5 chấm : 10

g) xác suất thực nghiệm lộ diện mặt 6 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 6 chấm : 10