(dfrac - 27.dfrac218 = dfrac - 2.217.8 =dfrac - 2.3.77.2.4)(= dfrac - 1.31.4 = - dfrac34.) 
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 7 trang 12

LG b

(displaystyle,,0,24. - 15 over 4)

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm nhân, phân chia hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải đưa ra tiết:

(0,24.dfrac - 154 = dfrac24100.dfrac - 154 )( = dfrac6.425.4.dfrac - 154)(= dfrac625.dfrac - 154= dfrac6.left( - 15 ight)25.4)

(= dfrac3.2.5.( - 3)5.5.2.2 )( = dfrac3.left( - 3 ight)5.2 = dfrac - 910.)


LG c

(displaystyle,,left( - 2 ight).left( - 7 over 12 ight)) 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải đưa ra tiết:

(left( - 2 ight).left( - dfrac712 ight) = dfrac - 2.left( - 7 ight)12 )( = dfrac2.72.6)(= dfrac1.71.6 = dfrac76 = 1dfrac16.)


LG d

(displaystyle,,left( - 3 over 25 ight):6) 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

<eginarrayldfracab.dfraccd = dfraca.cb.d\dfracab:dfraccd = dfraca.db.c;;left( b,;c,;d e 0 ight).endarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(left( - dfrac325 ight):6; = dfrac - 325.dfrac16 = dfrac - 325.6 )( = dfrac - 325.2.3)(= dfrac - 125.2 = - dfrac150)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 428 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Giáo Án Môn Toán Lớp 1 Theo Chương Trình Gdpt Mới, Please Wait

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.