Giải những bài tập bài bác tập vào SGK bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung. Lý giải giải với đáp án bài 39,40,41,42 SGK trang 19 toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 8 trang 19

A. Kiến thức cơ phiên bản Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung:

1. Khái niệm:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là chuyển đổi đa thức kia thành một tích của các đa thức.

2. Ứng dụng của câu hỏi phân tích nhiều thức thành nhân tử:

Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng ta rút gọn gàng được biểu thức, tính nhanh, giải phương trình.

3. Phương thức đặt nhân tử chung:

– Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số phổ biến đó ra bên ngoài dấu ngoặc () để triển khai nhân tử chung.

– các số hạng bên phía trong dấu () tất cả được bằng phương pháp lấy số hạng của đa thức phân tách cho nhân tử chung.

Chú ý: các khi để gia công xuất hiện tại nhân tử bình thường ta đề xuất đổi dấu các hạng tử.

B. Giải bài bác tập vào SGK toán lớp 8 tập 1 trang 19

Bài 39. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x – 6y; b) 2/5 x2 + 5x3 + x2y;

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2; d) 2/5x(y – 1) – 2/5y(y – 1);

e) 10x(x – y) – 8y(y – x).

Xem thêm: Những Hình Ảnh Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Mà Bạn Cần Khắc Cốt Ghi Tâm Trạng Buồn

Đáp án bài 39:

a) 3x – 6y = 3 . X – 3 . 2y = 3(x – 2y)

b) 2/5 x2 + 5x3 + x2y = x2 ( 2/5+ 5x + y)

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy . 2x – 7xy . 3y + 7xy . 4xy = 7xy(2x – 3y + 4xy)


Quảng cáo


d) 2/5 x(y – 1) – 2/5y(y – 1) = 2/5(y – 1)(x – y)

e) 10x(x – y) – 8y(y – x) =10x(x – y) – 8y<-(x – y)>

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y)(5x + 4y)

Bài 40. Tính giá trị biểu thức:

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85;

b) x(x – 1) – y(1 – x) trên x = 2001 cùng y = 1999.

Lời giải: a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85 = 15 . 91,5 + 15 . 8,5

= 15(91,5 + 8,5) = 15 . 100 = 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x) = x(x – 1) – y<-(x – 1)>


Quảng cáo


= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999 ta được:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000 . 4000 = 8000000

Bài 41. Tìm x, biết:

a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0;

b) x3 – 13x = 0

Đáp án: a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0

5x(x -2000) – (x – 2000) = 0

(x – 2000)(5x – 1) = 0

Hoặc 5x – 1 = 0 => 5x = 1 => x =1/5

Vậy x =1/5; x = 2000

b) x3 – 13x = 0

x(x2 – 13) = 0

Hoặc x = 0

Hoặc x2 – 13 = 0 => x2 = 13 => x = ±√13

Vậy x = 0; x = ±√13

Bài 42 Toán 8. Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n phân chia hết đến 54 (với n là số từ bỏ nhiên)