Giải toán lớp 8 trang 35, 36 SGK tập 1: Phân thức đại số đầy đủ cung ứng các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và đọc rõ phương thức giải những dạng bài bác tập vào sách giáo khoa
Nội dung bài xích viết

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35Giải bài xích tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Giải bài bác tập Sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1: Phân thức đại số cùng với các giải thuật chi tiết, ví dụ đã được tổng đúng theo và tinh lọc theo form chương trình giảng dạy môn Toán lớp 8. Mong muốn những tài liệu có lợi này sẽ giúp quý thầy cô và các em học viên ôn luyện cùng củng cố kiến thức về môn Toán. 

Trả lời một số câu hỏi trong SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 35

Mời những em học viên cùng tham khảo một trong những lời giải cụ thể dưới đây:

Trả lời câu hỏi 1 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35: 

Em hãy viết một phân thức đại số

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc 2 SGK Tập 1 trang 35 Toán lớp 8 

Một số thực a bất kể có phải là một trong phân thức không? vày sao?

Lời giải

Một số thực a bất cứ có là một phân thức do nó viết được dưới dạng A/B trong số ấy A, B là phần lớn đa thức cùng B khác nhiều thức 0

Ví dụ:

*

Trả lời câu hỏi 3 SGK trang 35 Toán lớp 8 Tập 1

Có thể kết luận

*

hay không?

Lời giải

Ta có: 3x2y.2y2 = 6xy3.x = 6x2y3

*
frac3x^2y6xy^3=fracx2y^2"/>

Trả lời thắc mắc 4 Toán lớp 8 SGK Tập 1 trang 35

Xét xem hai phân thức

*
fracx3 & fracx^2+2x3x+6"/>

có đều bằng nhau không?

Lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Toán lớp 8 Tập 1 SGK trang 35

Bạn quang đãng nói rằng:

*

Còn bạn Vân thì nói:

*

Lời giải

Ta có: 3x.3 = 9x ≠3x + 3 ⇒ bạn Quang nói sai

(3x + 3).x = 3x(x +1) = 3x2 + 3x ⇒ các bạn Vân nói đúng

Giải bài bác tập SGK Toán trang 36 lớp 8 tập 1 

Mời những em học viên tham khảo lời giải chi tiết của những bài tập vào sách giáo khoa bên dưới đây:

Giải bài xích 1 trang 36 SGK Toán tập 1 lớp 8

Dùng tư tưởng hai phân thức bằng nhau minh chứng rằng:

Lời giải:

Áp dụng quan niệm hai phân thức bởi nhau: AB=CDAB=CD nếu AD=BCAD=BC.

Lời giải bỏ ra tiết:

b) 3x(x + 5).2 = 3x.2(x + 5) = 6x(x + 5) nên

vì (x + 2)(x2 – 1) = (x + 2)(x + 1)(x – 1)

vì (x2 – x – 2)(x – 1) = x3 – 2x2 – x + 2 = (x + 1)(x2 – 3x + 2)

vì x3 + 8 = x3 + 23 = (x + 2)(x2 – 2x + 4)

Giải bài 2 SGK Toán lớp 8 trang 36 tập 1

Ba phân thức sau có cân nhau không?

Lời giải:

Ta có: (x2 – 2x – 3).x = x3 – 2x2 – 3x

(x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

Nên (x2 – 2x – 3)x = (x2 + x)(x – 3)

Do đó:

Giải bài xích 3 trang 36 tập 1 SGK Toán lớp 8

Cho cha đa thức: x2 – 4x, x2 + 4, x2 + 4x. Nên chọn đa thức tương thích trong tía đa thức kia rồi điền vào nơi trống trong đẳng thức dưới đây:

*

Lời giải:

Ta có: (....)(x – 4) = x.(x2 – 16)

= x(x + 4)(x – 4) = (x2 + 4x)(x – 4)

Vậy nên điền vào vị trí trống nhiều thức: x2 + 4x

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để download bài giải chi tiết Sách giáo khoa toán lớp 8 trang 35, 36 tập 1 file word, pdf trọn vẹn miễn phí