Bài 2 (trang 28 SGK Đại số 11): Với phần nhiều giá trị như thế nào của x thì giá bán trị của các hàm số y = sin 3x với y = sin x bằng nhau?

Lời giải:

Ta có: sin 3x = sin x

*

Vậy

*
là những số thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài bác toán.

Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải những phương trình sau:

Lời giải bỏ ra tiết

*

*

*

*

Bài 4 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải phương trình

Lời giải chi tiết

Điều kiện

Kết hợp đk ta có

Bài 5 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải những phương trình sau:

Lời giải đưa ra tiết

a) Điều khiếu nại

(tm)

Vậy nghiệm của phương trình là:

b) Điều khiếu nại

*

Vậy nghiệm phương trình là: hoặc  

d) ĐK:

với điều kiện 

Ta có phương trình

*

Kết hợp với điều kiện ta thấy lúc thì ko thỏa điều kiện.

Vậy phương trình bao gồm nghiệm là: với

Bài 6: (Trang 29 SGK Giải tích lớp 11)

Với hồ hết giá trị như thế nào của x thì gia trị của những hàm số y = tan(π/4 - x) cùng y = tan2x bằng nhau?

Lời giải đưa ra tiết

Các giá bán trị phải tìm của x là những nghiệm của phương trình tan 2x = tan(π/4 – x), giải phương trình này các em có thể xem trong ví dụ như 3b.