Bài viết phía dẫn giải pháp học và bí quyết giải bài xích tập của phần reading về nhà đề các bước tương lai, một chủ điểm rất rất đáng quan chổ chính giữa trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ với tham khảo nhắc nhở giải bài xích tập dưới đây.


*

I. Từ bỏ vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quenadmire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hútbenefit (n)<"benifit>lợi íchgive-and-take (n)sự nhường nhịn

II. Cấu trúc cần lưu ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Lí giải giải bài bác tập

1. Before you read:

Work in pairs.Practise reciting the poem on the next page & discuss the question: “What vì chưng you think of the friend in the poem?" (Làm vấn đề theo cặp. Thực hành thực tế đọc bài xích thơ ngơi nghỉ trang tiếp theo sau và bàn luận câu hỏi: các bạn nghĩ gì về người bạn trong bài xích thơ”.)

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn tất cả một fan bạn)

When you"re down and troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Giải bài tập unit 1 lớp 11

Close your eyes & think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just gọi out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, to lớn see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to vì is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn lo lắng và thất vọng

Bạn phải sự quan liêu tâm

Và chẳng có gì đúng chuẩn cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến mặt bạn

Để làm sáng lên màn đêm u tối nhất khu vực bạn:

Chi buộc phải gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi chỗ nào mà

Tôi đang chạy lại đến mặt bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả rất nhiều ai bạn phải là call tên tôi

Thì tôi đang chạy đến mặt bạn

Vì bạn còn có một người bạn.

2. While you read:

Read the passage the vị the tasks that follow. (Hãy gọi đoạn văn này và làm các bài tập theo sau.)

Dưới đây là nội dung bài xích đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to lớn be close & lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people bởi vì not seem khổng lồ be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it & feel the attraction of some new object. Such changeable and uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to lớn each other, và they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vị not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits & pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Task 1.Fill each blank with a suitable word /phrase.(Điền vào mỗi chỗ trống bởi một từ/ nhiều từ say đắm hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem to lớn be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, and a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has lớn be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started khổng lồ get……suspicious…….when she told him that she had been to Britain for many times.

Task 2.Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?(Lựa chọn nào trongA,B,Choặc D tómtắt phù hợp nhất cácýtưởng của đoạnvăn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để sở hữu một tình chúng ta chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends và acquaintances

-> chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions.(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the first chất lượng for true friendship và what does it tell you?(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn sống động là gì và nó có thể cho mình biết điều gì?)

—> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là tính ko ích kỉ. Nó mang lại ta hiểu được một người chỉ biết xem xét lợi ích và cảm giác của riêng mình ko thể là một trong những người các bạn thực sự được.)

2. Why are changeable & uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người hay biến đổi và không kiên định không thể bao gồm tình chúng ta thật sự?)

—> Changeable và uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, and they feel the attraction of some new objects.

(Những người hay chuyển đổi và không kiên trì không thể gồm tình chúng ta thật sự chính vì họ nhiệt huyết theo xua đuổi một sở thích, cơ mà chẳng bao lâu họ cảm xúc chán nó và bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi một số kim chỉ nam mới nào đó.)

3. What is the third chất lượng for true friendship và what does it tell you?( Phẩm hóa học thứ tía của tình bạn chân thực là ai cùng nó tất cả thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The third chất lượng for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm hóa học thứ cha của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó mang đến ta hiểu được hai người bạn phải trung thành với nhau, và họ phải ghi nhận nhau thừa tường tận mang đến nỗi không tồn tại điều gì nghi hoặc giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải gồm sự tin cậy lẫn nhau thân hai bạn bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants lớn feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải có sự tin yêu lẫn nhau thân hai tín đồ bạnvìhọ ước ao cảm thấy bình yên khi kể cho người kia nghe những kín thầm bí mật của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người nhiều chuyện cần thiết kết các bạn được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Cây Bạch Hải Đường Hoa Trắng, Hoa Hải Đường Là Hoa Gì, Nở Vào Mùa Nào

(Những fan nhiều chuyện quan yếu kết các bạn được bền vững lâu dài vì họ cần thiết giữ kín đáo chuyện của bản thân hoặc của bạn khác.}

6. What is the last quality for true friendship and what does it tell you? (Phẩm chất cuối cùng của tình bạn sống động là gì với nó gồm thể cho bạn biết điều gì?)

—> The last chất lượng for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn sống động là sự cảm thông. Nó mang lại ta hiểu được để thay đổi một người các bạn thật sự, các bạn phải thông cảm với chúng ta của mình, sinh hoạt đâu không có sự thông cảm cho nhau giữa bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình chúng ta chân thật.)