1. Unit 3 lớp 10 compound sentences ex1 trang 282. Unit 3 lớp 10 compound sentences ex2 trang 283. Unit 3 lớp 10 infinitives trang 28
Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Language: grammar unit 3 SGK tiếng Anh 10 như sau:

Unit 3 lớp 10 compound sentences ex1 trang 28

Match the conjunctions 'and', 'or', 'but' & 'so' with their meanings.

Bạn đang xem: Giải bài tập unit 3 lớp 10


(Nối những liên tự “and, or, but” và “so” cùng với nghĩa của chúng.)Gợi ý1. Và (và) - d. An addition of equal importance (phần bổ sung cập nhật thêm có tầm đặc biệt quan trọng ngang ngửa)2. Or (hoặc) - c. Choice (sự lựa chọn)3. But (nhưng) - a. Contrast (sự đối lập)4. So (cho nên) - b. Result (kết quả)

Unit 3 lớp 10 compound sentences ex2 trang 28

Match each heading with the correct end. (Nối mỗi mệnh đề đầu với ngừng đúng.)Gợi ý1. C. The concert hall has a large stage, so there is enough room for many performers lớn play at the same time.(Phòng hòa nhạc bao gồm sân khấu béo - để có đủ địa điểm cho những nghệ sĩ màn biểu diễn cùng lúc.2. E. At the box office, you can buy the tickets for the show, or you can purchase them online.(Tại phòng vé, bạn có thể mua vé cho chương trình - hoặc bạn có thể mua bọn chúng trực tuyến.3. A. He is a talented composer, & he has received many national prizes.(Anh ấy là 1 trong nhạc sĩ tài năng - với anh ấy đã nhận được nhiều giải thưởng quốc gia.
4. B. The concert was exciting at the beginning, but it became boring at the end.(Buổi hòa nhạc thú vị ngay từ khi ban đầu - tuy thế về cuối nó trở đề nghị nhàm chán.5. F. He was nominated for 14 competitive Grammys, and he won three.(Anh ấy được đề cử mang đến giải 14 Grammys - và anh ấy giành được giải ba.6. D. She was a pianist with potential, but her parents persuaded her to complete her secondary school instead of immediately beginning a professional career.(Cô ấy là nghệ sĩ dương cầm kỹ năng - nhưng bố mẹ cô ấy thuyết phục cô ấy xong xuôi học sinh hoạt trường cầm cố vì bước đầu sự nghiệp.

Xem thêm: 1000+ Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn, Stt Về Tình Bạn Đẹp, Cap Hay Về Tình Bạn

Unit 3 lớp 10 infinitives trang 28

Use to-infinitives or bare infinitives (infinitives without to) khổng lồ complete the following sentences. (Sử dụng rượu cồn từ nguyên mẫu gồm “to” hoặc rượu cồn từ nguyên mẫu mã không “to” để hoàn thành các câu sau.)Gợi ý1. One day he promised to sing a song. He had such a beautiful voice!- promise to lớn V: hứa làm gì(Một ngày anh ấy hứa đã hát đến cô một bài bác hát. Anh ấy có một giọng hát tuyệt vời!)